Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Aps Llyfrau a Chylchgronau Cymru
Dyma restr o deitlau i'w darllen ar-lein neu i'w lawrlwytho i gyfrifiadur Windows PC neu Mac OSX. Gellir darllen yr Aps yma trwy ddefnyddio Chwaraewr Adobe Flash y mae modd ei osod ar y rhan fwyaf o gyfrifiaduron a'r rhan fwyaf o borwyr. Gellir lawrwytho Adobe Flash Player o'r fan yma.

Unwaith y byddwch wedi prynu Aps i'r We bydd modd i chi eu darllen neu'u lawrlwytho i'ch cyfrifiadur o'ch E-lyfrgell.

I weld y teitlau ar ddyfeisiau symudol Apple neu Android rhaid eu prynu ar wahan trwy ymweld ag Ap Llyfrau Cymru neu Ap Cylchgronau Cymru sy'n gydnaws â'ch dyfais. Defnyddiwch y dolenni ar y dde ar gyfer hyn.
Cafwyd hyd i 23 o deitlau.
Medrwch hidlo'r math o ganlyniadau a welir yn eich dewisiadau chwilio.
Tudalen 1 o 1:        
Ap i'r We
Catalog Llyfrau Plant 2016
 £ AM DDIM Awdur: Cyngor Llyfrau Cymru 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF80111558812
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2016  Cyhoeddwr: Cyngor Llyfrau Cymru / Welsh Books Council
Fersiwn digidol Catalog Llyfrau Plant a Phobl Ifanc 2016. Dyma gatalog cynhwysfawr o lyfrau a deunyddiau sy’n addas ar gyfer yr ysgol a’r cartref. Rhestrir rhai miloedd o lyfrau ac adnoddau yn y catalog hwn – teitlau a gyhoeddwyd o fewn yr wyth mlynedd diwethaf ac sy’n dal mewn print. Tynnir sylw at y deunyddiau newydd trwy roi’r symbol ◆ ar eu cyfer.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth a'r Llanast Mawr
 £2.95  
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF80862436131
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2016  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori wreiddiol a difyr wedi ei darlunio'n lliwgar am Alun yr arth bach sy'n creu helynt mawr wrth geisio bod yn arth bach da; i blant 3-5 oed. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2002.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth a'r Gêm Fawr
 £2.95 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF80862439217
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2016  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Wrth fynd i weld gêm rygbi gyda'i dad, mae Alun yn breuddwydio am wisgo'r crys coch a chwarae dros Gymru!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth a'r Trombôn
 £2.95 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF80862439941
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2016  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori wreiddiol a difyr wedi ei darlunio'n lliwgar am Alun yr arth bach sy'n creu helynt wrth geisio dysgu chwarae'r trombôn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth Ym Mhatagonia
 £2.95 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847718099
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2016  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma'r 19eg llyfr yng Nghyfres Alun yr Arth. Mae Alun yn creu peiriant hedfan sy'n mynd ag o yr holl ffordd i Batagonia. Rydym yn cyfarfod ag anifeiliaid fel pengwiniaid a gwanacos, yn ogystal ag un deinosor arbennig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Cymru a'r Byd: Brwydr Coed Mametz
 £4.99 Awdur: Robert Phillips 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81856447256
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: CAA Cymru
Hanes un o frwydrau mwyaf y Somme wedi'i hadrodd trwy ddefnyddio tystiolaeth pobl a oedd yno ar y pryd yn ogystal â chloriannu barn haneswyr. Dyma'r gyfrol gyntaf mewn cyfres sy'n ymdrin â digwyddiadau pwysig yr 20fed ganrif ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3. Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Wales and the World Series: Battle of Mametz Wood, The
 £4.99 Awdur: Robert Phillips 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81856447263
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: CAA Cymru
Hanes un o frwydrau mwyaf y Somme wedi'i adrodd trwy ddefnyddio tystiolaeth pobl a oedd yno ar y pryd yn ogystal â chloriannu barn haneswyr. Dyma'r gyfrol gyntaf mewn cyfres sy'n ymdrin â digwyddiadau pwysig yr 20fed ganrif ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3. Mae fersiwn Cymraeg ar gael hefyd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Seland Newydd
 £3.99 Awdur: Sioned V. Hughes 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81845213992
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: CAA Cymru
Llyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Seland Newydd i gyflwyno ail iaith (Lefel 4) i ddisgyblion CA2.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth yn y Gofod
 £0.99 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847713049
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear ... Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun roced gyntaf Cymru, doedd ond un peth i'w wneud - hedfan i'r gofod! Ond pwy feddyliai y byddai'n cwrdd â thri ffrind newydd ar ei daith anturus. Ysgrifennwyd gan Morgan Tomos a phlant Ysgol y Gelli, Caernarfon.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth a'r Tân Mawr
 £0.99 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847711922
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr newydd sbon yng nghyfres Alun yr Arth. Mae Alun yn gorfod dysgu gwers bwysig iawn ynglyn â pheryglon tân. Roedd Alun yr Arth wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dân. Dysgodd y rheolau tân i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rhaid iddo ffonio 999 ar frys!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth a'r Het Wirion
 £0.99 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847712233
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol newydd sbon yn un o'r cyfresi mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg. Yn y stori hon mae mam Alun yr Arth yn ceisio'i berswadio i wisgo het. Mae dau gefnder drygionus Alun yn dod i chwarae. Maen nhw'n creu trwbl ac mae Alun druan yn cael bai ar gam unwaith eto. Ond mae gan Alun gynllwyn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Alun yr Arth: Alun yr Arth yn yr Ysgol
 £0.99 Awdur: Morgan Tomos 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847714848
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori wreiddiol a bywiog wedi ei darlunio'n lliwgar am Alun yr arth bach direidus sy'n cael siom pan gaiff farc isel mewn prawf ysgol, ond sy'n mwynhau gweld ei athrawon yn poeni am yr arolwg ysgol!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Merlod y Dywysoges Efa: Porffor, Merlen Hud yr Enfys
 £3.99 Awdur: Sarah Kilbride 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81849671491
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Rily
Yn yr antur hon, mae Porffor, Merlen Hud yr Enfys, yn mynd â'r Dywysoges Efa i ardd hardd sydd wedi colli'i lliw. Tybed a fydd Porffor ac Efa'n gallu dod o hyd i ferched yr enfys er mwyn dod â'r lliw yn ôl? Addasiad Cymraeg o Prince Evie's Ponies: Indigo the Magic Rainbow Pony.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Megafoduron Jac - Y Roced Rasio
 £3.99 Awdur: Alison Ritchie 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81849671507
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Rily
Yn yr antur gyffrous hon, mae Jac yn gwibio i'r gofod pell. Tybed a all ei gar roced rasio tyrbo ennill ras yn erbyn arallfydwyr? Addasiad Cymraeg o Jack's Mega Machines - The Rocket Racing Car.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Merlod y Dywysoges Efa: Sglein, Merlen Hud yr Iâ
 £3.99 Awdur: Sarah KilBride 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81849671705
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Rily
Dewch i gwrdd â merlod y Dywysoges Efa. Yn yr antur hon, mae Sglein, Merlen Hud yr Iâ, yn mynd ag Efa a'i chath Serog i fyd tylwyth teg yr eira. Wrth geisio dal balŵn, mae Serog ddewr yn cael ei chipio gan y gwynt. Tybed pwy all ei hachub?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Darllen Difyr: Gwahanol! - Chwaraeon Gwahanol
 £3.99 Awdur: Non ap Emlyn 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81908574602
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Atebol
Mae'r llyfr hwn yn cynnwys darnau difyr am chwaraeon gwahanol iawn, fel cŵn yn syrffio, nofio ar Ŵyl San Steffan, cystadleuaeth tynnu wyneb, beicio gwahanol, rasio mewn cychod gwahanol, chwilio am fwydod neu bryfed genwair a snorclo mewn mwd. Mae'r darnau'n ddifyr ac maen nhw wedi eu hysgrifennu mewn iaith syŸn addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Darllen Difyr: Gofalus! - Anifeiliaid Peryglus yn y Dŵr
 £3.99 Awdur: Rhiannon Packer 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81908574695
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Atebol
Pa anifeiliaid peryglus sy'n byw yn y dwr? Pam maen nhw'n beryglus? Mae'r llyfr hwn yn llawn ffeithiau difyr am anifeiliaid sy'n amrywio o'r pirana i bysgodyn y cerrig, y crocodeil, yr hipopotamws, y slefren fôr a'r siarc. Mae'r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a mapiau pwrpasol. Mae'r cyfan mewn iaith sy'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Paned a Chacen
 £8.99 Awdur: Elliw Gwawr 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847715258
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cacennau, bisgedig a phwdinau - llyfr ryseitiau hyfryd llawn lliw sy'n dangos talent a dant melys y gogyddes ifanc Elliw Gwawr ar ei gorau. Mae'n barhad o'i blog poblogaidd o'r un enw (http://panedachacen.wordpress.com/). Credir mai hwn yw'r llyfr coginio Cymraeg cyntaf yn benodol am bobi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Seashore Safaris
 £4.99 Awdur: Judith Oakley 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81905582525
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Graffeg
Arweiniad i byllau glan môr gyda chymhelliad i'w diogelu a'u cadw. Testun a lluniau gan y biolegydd bywyd môr, Judith Oakley.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Cyfres Darllen Difyr: Anturus! - Ydych Chi'n Barod am Antur?
 £3.99 Awdur: Bethan Clement 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81908574633
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2015  Cyhoeddwr: Atebol
Dringo'r saith copa, rhedeg mewn marathon, rasio drwy jyngl yr Amazon, rasio yn yr Arctig, rhedeg o gwmpas y byd, hwylio o gwmpas y byd, hedfan o gwmpas y byd - dyma rai o'r anturiaethau cyffrous sy'n cael sylw yn y llyfr lliwgar hwn. Mae'r ffeithiau'n ddifyr a'r lluniau'n hynod drawiadol. Mae'r cyfan mewn iaith sy'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Quick Reads: Lionheart
 £1.00 Awdur: Richard Hibbard 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81783754892
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2015  Cyhoeddwr: Accent Press
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Richard Hibbard, seren taith y Llewod i Awstralia'r llynedd, sy'n edrych yn ôl ar ei siwrne o'i wreiddiau ym Mhort Talbot i chwarae rygbi dros ei wlad ac i dîm y Llewod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Catalog Llyfrau Plant 2015
 £ AM DDIM Awdur: Cyngor Llyfrau Cymru 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF80109162816
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2015  Cyhoeddwr: Cyngor Llyfrau Cymru / Welsh Books Council
Fersiwn digidol Catalog Llyfrau Plant a Phobl Ifanc 2015. Dyma gatalog cynhwysfawr o lyfrau a deunyddiau sy’n addas ar gyfer yr ysgol a’r cartref. Rhestrir rhai miloedd o lyfrau ac adnoddau yn y catalog hwn – teitlau a gyhoeddwyd o fewn yr wyth mlynedd diwethaf ac sy’n dal mewn print. Tynnir sylw at y deunyddiau newydd trwy roi’r symbol ◆ ar eu cyfer.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ap i'r We
Stori Sydyn: Gareth Jones - Y Dyn oedd yn Gwybod Gormod
 £1.00 Awdur: Alun Gibbard 
Ap i'r We  Eitem i'w lawrlwytho Cod Gwales: AF81847718372
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2014  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori'r newyddiadurwr rhyfeddol o'r Bari, Gareth Jones. Daeth yn enwog fel newyddiadurwr a ddatgelodd y newyn yn yr Iwcrain yn y tridegau. Bu farw yn 30 mlwydd oed dan amgylchiadau amheus yn y Dwyrain Pell.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 1:        
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?