Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions.

Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'.
Yna bydd angen lawrlwytho ddarllenydd, awgrymwn PocketBook Reader, i'ch dyfais. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: PocketBook Reader (Apple iOS) neu PocketBook Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1861 o deitlau.
Yn dangos y 1854 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 75:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Too Dark to See
 £3.33 Awdur: Chloë Heuch 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913102173 (1913102173)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2020  Cyhoeddwr: Firefly Press Ltd
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Mali a'r Goleudy
 £3.99 Awdur: Malachy Doyle 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634810 (1913634817)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
Mae Mali'n deffro yn y nos gan wybod bod rhywbeth o'i le – rhywbeth mawr. Mae'r goleudy y tu allan i'w ffenest yn dywyll fel y fagddu. Heb ei belydryn, sut gall ei thad, sydd allan yn pysgota ar y môr tywyll yn ei gwch bach coch, ddod yn ôl i'r harbwr yn ddiogel? Rhaid i Mali ailgynnau'r golau... ar unwaith!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Molly and the Lighthouse
 £3.99 Awdur: Malachy Doyle 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634827 (1913634825)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
Mae Molly'n deffro yn y nos gan wybod bod rhywbeth o'i le – mae'r goleudy y tu allan i'w ffenest yn dywyll fel y fagddu. Heb ei belydryn, sut gall ei thad, sydd allan yn pysgota ar y môr tywyll yn ei gwch bach coch, ddod yn ôl i'r harbwr yn ddiogel? A fydd Molly a'i ffrind Dylan yn llwyddo i achub y dydd?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Heb Law Mam
 £4.99 Awdur: Heiddwen Tomos 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619367 (1784619361)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, ac mae ei mam yn yr ysbyty. A does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. Nofel sy'n cynnwys themâu megis cyfeillgarwch ffug, problemau teuluol a charwriaethol, gyda digon o hiwmor a dwdls, yn steil y Dork Diaries.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Gemau
 £4.99 Awdur: Mared Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619374 (178461937X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae 'Gemau' yn trafod pwnc sydd yn agos at galon yr awdur, sef dementia. Roedd aelod o'r teulu yn dioddef o'r cyflwr felly mae'n medru sgwennu o brofiad ac yn deall yr hyn mae'r cymeriadau yn y nofel yn mynd trwyddyn nhw, sef Rose, Cleif ei gŵr, a'i merch Nina.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia
 £19.99 Awdur: Dr Alex Bailey 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619091 (1784619094)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Os ydy dementia wedi effeithio arnoch chi, mae'r llyfr hwn i chi. Efallai eich bod yn adnabod rhywun â dementia neu'n gofalu amdanynt, neu efallai eich bod newydd gael diagnosis eich hun. Pwy bynnag ydych chi, mae dryswch yn effeithio ar bobl heblaw am y sawl sydd â'r cyflwr. Mae'r llyfr hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r gefnogaeth i chi ymdopi â dementia.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Byw gyda Chi Du
 £7.99 Awdur: Ainsley Johnstone, Matthew Johnstone 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619107 (1784619108)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol sy'n archwilio sut i gadw trefn ar eich bywyd yn ystod cyfnodau o iselder, h.y. pan mae'r Ci Du gerllaw. Canllaw teimladwy, ystyriol a doniol yw hwn i bobl sy'n cefnogi rhywun sy'n dioddef o iselder, ac mae'n ddilyniant i Roedd Gen i Gi Du. Mae'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut i adnabod y symptomau a sut i reoli'r Ci Du.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyflwyniad i Ymdopi â Galar
 £4.99 Awdur: Sue Morris 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619169 (1784619167)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae galar yn ymateb naturiol i golled ond mewn rhai achosion gall fod yn llethol, gan eich rhwystro rhag symud ymlaen gyda'ch bywyd, a gall effeithio ar eich gwaith a'ch perthynas ag eraill. Mae'r canllaw hunangymorth hwn yn archwilio'r broses alaru, yn ei hesbonio ac yn amlinellu strategaethau sydd wedi'u profi'n glinigol ac sy'n seiliedig ar therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyflwyniad i Ymdopi Ag Iselder
 £4.99 Awdur: Brenda Hogan, Lee Brosan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619176 (1784619175)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Iselder yw'r cyflwr iechyd meddwl amlycaf ledled y byd, ac mae'n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae'r llyfr rhagarweiniol hwn, gan ymarferwyr profiadol, yn egluro beth yw iselder, sut mae'n gwneud i chi deimlo a sut y medrwch ymdopi ag ef. Cyfieithiad Cymraeg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ymdopi â Gobryder
 £4.99 Awdur: Brenda Hogan, Lee Brosan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619183 (1784619183)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Gorbryder yw un o'r cyflyrau iechyd meddwl mwyaf cyffredin ledled y byd, ac mae'n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae'r llyfr yma'n egluro beth yw gorbryder, a sut mae'n gwneud i chi deimlo pan mae tu hwnt i reolaeth neu'n parhau am gyfnodau hir. Bydd yn eich helpu i ddeall eich symptomau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu
 £14.99 Golygydd: Lucy Whitman 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619190 (1784619191)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Tri deg o ofalwyr o wahanol gefndiroedd ac mewn amgylchiadau gwahanol yn rhannu eu profiadau o ofalu am riant, am gymar neu am ffrind sydd â dementia. Maen nhw’n siarad o’r galon am eu cariad a'u colled.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ymdopi â Phroblemau'r Cof
 £8.99 Awdur: Sallie Baxendale 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619206 (1784619205)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Er nad oes yna ateb syml i wella problemau'r cof mae'r gyfrol yma yn trafod nifer o ffyrdd i leihau'r boendod maent yn eu hachosi i fywyd pob dydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ga i Son am Ddementia?
 £8.99 Awdur: Jude Welton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619213 (1784619213)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyflwyniad i ddementia ar gyfer oedolion a phlant. Cyfrol sy'n esbonio'r cyflwr ac yn cynnig arweiniad da i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Asking for a Friend
 £3.33 Awdur: Kate Mallinder 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913102302 (1913102300)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Zena Publications
Stori gynnes am gyfeillgarwch gan awdures Summer of No Regrets. Mae tri ffrind yn ymgodymu ag unigrwydd, ofnau am salwch a bwlio ar y cyfryngau cymdeithasol, mewn stori sy'n amlygu gwerthfawrogiad o ffrindiau sy'n eich gwerthfawrogi chi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Behind the Mask - The Nhs Family and the Fight with Covid 19
 £8.99 Awdur: Glenn Dene 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634889 (1913634884)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
Mae Ysbyty Nevill Hall yn gorwedd yn nghôl tref farchnad dawel y Fenni. Mewn gair a llun, dyma stori'r tim proffesiynol o staff yr ysbyty, gyda'u Huned Gofal Dwys o wyth gwely, ynghyd â llu o wirfoddolwyr, wrth iddynt wynebu her COVID-19.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Slatehead - The Ascent of Britain's Slate-Climbing Scene
 £9.99 Awdur: Peter Goulding 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781916150140 (1916150144)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: New Welsh Review
Cyfrol sy'n rhannol ffeithiol greadigol, yn rhannol gofiannol a dogfennol ym myd y campau, wedi'i osod yn ardal chwareli llechi Dinorwig yn ystod oes Thatcheriaeth a'r cyfnod presennol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pretend Cows
 £3.99 Awdur: Nicola Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634551 (1913634558)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 123, Summer 2020)
 £4.79 Awdur: Jeb Loy Nichols, David N Thomas, Mari Ellis Dunning 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781916150164 (1916150160)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth ynghyd â gwaith celf gwreiddiol o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Leap, Hare, Leap!
 £3.99 Awdur: Dom Conlon 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634643 (1913634647)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
Cyfrol delynegol, ddarluniadol hardd, yn cyflwyno gwahanol fathau o ysgyfarnogod ar draws y byd, o ddolydd Prydain hyd goedwigoedd Siapan.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
B Team
 £3.99 Awdur: Roy Noble 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913634599 (1913634590)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Roedd Gen i Gi Du
 £7.99 Awdur: Matthew Johnstone 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619145 (1784619140)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn Roedd Gen i Gi Du mae Matthew Johnstone yn rhoi cipolwg teimladwy ar y profiad o fyw gydag iselder - y Ci Du - gan ein goleuo a'n hysbrydoli yn y pen draw. Mae'n darlunio'r nerth a'r anogaeth sydd ynom i ddofi'r Ci Du. Gall fod yn anghenfil arswydus ar adegau, ond y cam cyntaf tuag at wella yw peidio â'i guddio. Llyfr trawiadol fydd yn ysbrydoliaeth i bawb.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig
 £4.99 Awdur: Kevin Gournay 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784619152 (1784619159)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae ffobiâu a phyliau o banig yn difetha bywydau llawer o bobl. Ond mae newid yn bosibl. Gyda'r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn y gorbryder sydd wrth wraidd y symptomau annifyr hyn, gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol. Cyfiethiad Cymraeg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dilyn Caradog
 £5.99 Awdur: Siân Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845277567 (1845277562)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
'Mae gan y Rhufeiniaid arfau gwych – ond mae gyda ni'r Brythoniaid dân yn ein calonnau all doddi metel!' Dyna eiriau Caradog, y dewraf o frenhinoedd. Caradog yw arwr Morcant, y Silwriad bach. Breuddwyd Morcant yw dilyn ei arwr a brwydro i yrru'r Rhufeiniaid o'i wlad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Gethin Nyth Brân
 £5.99 Awdur: Gareth Evans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845277574 (1845277570)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Nofel ffantasi gyffrous sy'n plethu dau fyd. Mae bywyd yn boen i Gethin, 13 oed, ym Mhontypridd. Mae e'n ffraeo gyda'i fam o hyd, does gan Caitlin ddim diddordeb ynddo, ac mae'r Tri Trist yn mynnu ei blagio. Diflas, diflas. Ond, yn dilyn parti yng nghartref Caitlin ar noswyl Calan Gaeaf, mae bywyd Gethin yn troi ben i waered, ac mae'n deffro mewn byd arall yn y flwyddyn 1713.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Darn Bach o Bapur
 £5.99 Awdur: Angharad Tomos 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845277659 (1845277651)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2020  Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Mae'r stori hon yn seiliedig ar safiad Eileen a Trefor Beasley a ddechreuodd yn y 1950au i wrthod talu treth cyngor Llanelli nes iddyn nhw dderbyn ffurflen Gymraeg. Bu i'r brotest barhau am wyth mlynedd a golygu caledi mawr i'r teulu.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 75:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?