Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions.

Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'.
Yna bydd angen lawrlwytho ddarllenydd, awgrymwn PocketBook Reader, i'ch dyfais. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: PocketBook Reader (Apple iOS) neu PocketBook Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 2250 o deitlau.
Yn dangos y 2211 teitl sy'n cyd-fynd 'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 89:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
New Welsh Reader 125, Winter 2020 Edition
 £3.99 Awdur: Laura Wainwright, Philip Gross, JL George 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913830038 (1913830039)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2020
Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
The Royal Welsh Cookbook
 £4.99 Golygydd: Gilli Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781914079283 (1914079280)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Graffeg
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Tymhorau Byd Natur
 £5.95 Awdur: Luned Aaron 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243616 (1845243617)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Mae byd natur yn newid wrth i wanwyn droi'n haf, ac wrth i haf droi'n hydref. Pa greaduriaid a phlanhigion sydd i'w gweld ar adegau gwahanol o'r flwyddyn? Tro'r tudalennau i ddarganfod, cyn mentro allan am dro i weld mwy!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Angela Gray's Cookery School: Delicious Bundles
 £4.99 Awdur: Angela Gray 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781914079276 (1914079272)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Graffeg
Casgliad blasus o awgrymiadau am ryseitiau clasurol, er mwyn paratoi prydau cofiadwy i deulu a ffrindiau. Mae Delicious Bundles yn cynnig seigiau arbennig ar gyfer achlysuron arbennig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cerddi Dic yr Hendre
 £14.99 Awdur: Dic Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781785623462 (178562346X)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gomer
Casgliad o gerddi'r diweddar Dic Jones, wedi'u dethol gan y Prifardd Ceri Wyn Jones. Ceir yma ddetholiad helaeth o'r cyfrolau unigol o farddoniaeth a gyhoeddwyd gan Dic Jones dros y blynyddoedd, ac mae'n cynnwys holl ystod ei gyfansoddiadau o'r penillion bychain bachog i'r awdlau meistraidd a enillodd iddo glod y beirniaid cenedlaethol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Yn y Gwaed
 £8.99 Awdur: Geriant V. Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781785623479 (1785623478)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gomer
Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd - dyna'r unig ffordd y gallai'r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau. Nofel afaelgar a enillodd i'r awdur Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni, 1990. Argraffiad newydd; cyhoeddwyd gyntaf yn 1990 (ISBN 9780863836732).
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Nes Draw
 £9.99 Awdur: Mererid Hopwood 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781785623578 (1785623575)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gomer
Y casgliad cyntaf o gerddi i oedolion gan y Prifardd Mererid Hopwood. Mae Nes Draw ar rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ddraig yn y Cestyll, Y
 £7.50 Awdur: Myrddin ap Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243579 (1845243579)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Mae Gwen a Gruff yn wynebu ymgyrch heriol! Maen nhw'n ymweld ag ugain o gestyll ledled Cymru. Yn gydymaith iddynt mae hen faner Mam-gu - Draig Goch sy'n golygu llawer iddi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
ABC Byd Natur
 £6.95 Awdur: Luned Aaron 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243586 (1845243587)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Ail argraffiad o gyfrol hardd, llawn lliw sy'n cyflwyno'r Wyddor Gymraeg i blant blwydd i oedran cynradd, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
123 Byd Natur
 £5.95 Awdur: Luned Aaron 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243593 (1845243595)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Cyfrol liwgar a difyr sy'n cyflwyno'r rhifau o 1-20 i blant ifanc, wedi'i chynllunio a'i darlunio gan yr artist Luned Aaron. Anrheg berffaith i blant bach sy'n dechrau dod i adnabod y byd - edmygwch ddelweddau hardd y gyfrol hon, cyn mentro allan i weld beth allwch chithau ei ganfod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Lliwiau Byd Natur
 £5.95 Awdur: Luned Aaron 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243609 (1845243609)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Mae saith lliw yn yr enfys. Ond yng nghist ei thrysor mae lliwiau lu! Faint o'r lliwiau hyn wyt ti'n eu hadnabod? Tyrd i ddysgu am liwiau wrth fynd am dro lliwgar gyda Mam a Dad drwy luniau hardd y gyfrol hon. Cydymaith i ABC Byd Natur.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dragon in the Castles, The
 £7.50 Awdur: Myrddin ap Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243647 (1845243641)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Mae Gwen a Gruff yn wynebu ymgyrch heriol! Maen nhw'n ymweld ag ugain o gestyll ledled Cymru. Yn gydymaith iddynt mae hen faner eu Mam-gu - Draig Goch sy'n golygu llawer iddi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ynyr yr Ysbryd
 £6.50 Awdur: Rhian Cadwaladr 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243661 (1845243668)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Llyfr cyntaf y gyfres newydd llun a stori gan y fam a'r ferch Rhian Cadwaladr a Leri Tecwyn. Llyfr hwyliog a lliwgar yn adrodd hanes Ynyr, ysbryd bach annwyl ac ofnus a fyddai ofn ei gysgod ei hun petai ganddo gysgod!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Brenin y Trenyrs
 £6.95 Awdur: Pryderi Gwyn Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781845243678 (1845243676)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
ADIDAS, NIKE, PUMA, VANS, CONVERSE, REEBOK... Dyma stori am fachgen sydd wrth ei fodd efo trenyrs! Wir yr! Mae o'n ysu am gael pr o'r trenyrs Adidas gorau sydd yn siop 'sgidiau fwyaf cŵl y dre, Foot Locker.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Mefus yn y Glaw
 £8.99  
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173488 (1912173484)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Rhannu Ambarel
 £8.95 Awdur: Sonia Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173495 (1912173492)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2017. Bydd y gyfrol hon o straeon byrion yn aros yn eich cof am amser maith. Mae'r awdur yn adnabod pobol, yn ein dwyn i ganol eu bywydau, ac yn cyffwrdd ein calonnau wrth i'w chymeriadau brofi tynerwch a chreulondeb cariad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Chwant
 £8.95 Awdur: Amrywiol 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173501 (1912173506)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Cyfrol o ddeg stori fer ar gyfer oedolion yn unig. Chwant ydi'r thema ac mae'r straeon yn cynnig amrywiaeth hynod o ddifyr sydd hefyd yn agoriad llygad!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pobol i'w Hosgoi
 £7.95 Awdur: Ruth Richards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173518 (1912173514)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Straeon byrion cyfoes, yn gymysgedd o'r crafog, y dychanol a'r doniol. Maen nhw i gyd yn ymdrin phobol ar y cyrion. Cyfrol arbennig gan awdur y nofel boblogaidd, Pantywennol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Nadolig Pwy a Wyr 2
 £8.00 Awdur: Amrywiol 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173525 (1912173522)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Ail gyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud 'r Nadolig. Anrheg berffaith ar gyfer teulu a ffrindiau! Awduron: Lleucu Roberts, Marlyn Samuel, John Gruffydd Jones, Non Mererid Jones, Gwenni Jenkins-Jones, Cefin Roberts, Anwen Pierce, Bet Jones, Caryl Angharad, Manon Wyn Williams
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Aderyn Prin
 £8.95 Awdur: Elen Wyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173532 (1912173530)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel gyfoes a chyffrous. Mae Lena yn aderyn prin - Cymraes o bentref Waunfawr yng Ngwynedd sy'n gweithio fel swyddog i'r FBI. Ond yng Nghymru y bydd hi'n dod wyneb yn wyneb 'i gelyn pennaf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Porth y Byddar
 £10.95 Awdur: Manon Eames 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173549 (1912173549)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel gyntaf y dramodydd a'r sgriptiwr llwyddiannus, Manon Eames, sy'n olrhain hanes dirdynnol boddi Cwm Tryweryn. Cawn ein taflu i ganol emosiwn a chythrwfl y cyfnod pwysig hwn yn hanes Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Glaw Trana
 £8.00 Awdur: Sonia Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173556 (1912173557)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel rymus a gafaelgar sy'n cyffwrdd y galon. Mae peryglon mewn cadw hen gyfrinachau. A fydd Now a Lois yn talu'r pris am weithredoedd eu rhieni? Dilyniant i Mynd Adra'n Droednoeth yw'r nofel hon ond mae'n sefyll ar ei thraed ei hun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Plant Magdeburg
 £8.95 Awdur: Sion Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173563 (1912173565)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel gyffrous sy'n cyflwyno hanes rhan fechan un gemydd Iddewig o Gymru yn achub bywydau deg o blant Iddewig ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Ac mae'r ditectif maferic o Ynys Mn, D.I. John, yng nghanol y cyffro!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Adar o'r Unlliw
 £9.00 Awdur: Catrin Lliar Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912173570 (1912173573)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Nofel ysgafn gan awdur newydd sy'n llawn hiwmor a chariad ond sy'n trafod bywyd teuluol heddiw gyda sensitifrwydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Celwydd Oll
 £8.00 Awdur: Sian Northey 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781913996024 (1913996026)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2020
Cyhoeddwr: Gwasg y Bwthyn
Cyfrol ddifyr o straeon cyfoethog a chynnil sydd i gyd wedi eu hysbrydoli gan ddigwyddiad go iawn - boed hynny yng Nghymru neu mewn gwlad arall.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 89:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?