Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1787 o deitlau.
Yn dangos y 1782 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 72:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Hear the Echo
 £7.99 Awdur: Rob Gittins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616410 (1784616419)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori am ddwy wraig gref o dras Cymreig-Eidalaidd yn un o gymoedd de Cymru: un yn byw yn y 1930au a'r llall yn y cyfnod presennol. Mae Chiara yn wynebu anawsterau bod yn fewnfudwraig tra bod Frankie yn brwydro yn erbyn benthycwyr arian llym a'i gŵr di-ddim. Er y gwahaniaethau rhyngddynt, mae eu bywydau yn adleisio'i gilydd mewn ffyrdd annisgwyl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Adra - Byw yn y Gorllewin Cymraeg
 £7.99 Awdur: Simon Brooks 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616427 (1784616427)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o atgofion a sylwebaeth wleidyddol gan yr awdur a'r ymgyrchydd amlwg, Simon Brooks. Ceir dadansoddiad treiddgar o'r ardaloedd Cymraeg wrth i'r awdur ddilyn clwb pêl-droed Porthmadog gyda'i fab yn ystod tymor 2017-18. 39 llun lliw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Seren Wib a Straeon Eraill
 £4.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616434 (1784616435)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Bydd y gyfrol hon yn cynnwys straeon gan awduron profiadol a rhai newydd e.e. Jon Gower, Manon Steffan Ros, Miriam Elin a Gwennan Evans.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Byd Crwn a Straeon Eraill
 £4.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616441 (1784616443)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Mae yma awduron fel Dylan Iorwerth, Caryl Lewis, Sian Northey, Cynan Llwyd a Llio Maddocks.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pyrth Uffern
 £7.99 Awdur: Llwyd Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616458 (1784616451)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o'r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol 'Rol' i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy'n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a'r rhan arall yn dilyn ei ymdrechion i wella o'r chwalfa nerfol a brofodd yntau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Life Beneath the Arch
 £6.99 Awdur: Charles Arch 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616465 (178461646X)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Atgofion Charles Arch, gŵr amlwg yng nghylchoedd amaeth Cymru, ac un a fu'n sylwebydd ar weithgareddau Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ers 1980. Mae'n dwyn i gof ddegawdau cyntaf ei fywyd ar fferm fynydd ger Abaty Ystrad Fflur yng Ngheredigion, gan ddisgrifio'r flwyddyn amaethyddol ynghyd â nifer o gymeriadau diddorol y fro. 43 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Son of Prophecy: Glyndwr Dragon Breathes Fire
 £6.99 Awdur: Moelwyn Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616519 (1784616516)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn llyfr olaf ei drioleg, mae'r awdur Moelwyn Jones yn adrodd stori bryfoclyd blynyddoedd olaf gwrthryfel Glyndŵr, pan gyflawnodd yr arweinydd - am gyfnod byr - y darogan am waredwr i i Gymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ysbryd yr Oes - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018
 £6.99 Awdur: Mari Williams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616557 (1784616559)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Nofel ddramatig am ddau John a'r stori'n symud yn ôl ac ymlaen ar wib rhwng y gorffennol a'r presennol; John Penry, y merthyr Piwritanaidd, a John Williams, athro Hanes mewn ysgol gyfun Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
By the Banks of the Rheidol
 £6.99 Awdur: Geraint Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616588 (1784616583)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ffuglen hanesyddol wedi'i leoli yn ardal Aberystwyth; y cefnlen yw'r adeilad a gartrefai'r ddwy reilffordd stêm fechan lleol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ar Drywydd Llofrudd
 £6.99 Awdur: Alun Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616601 (1784616605)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
When Ravens Screamed over Blood
 £3.99 Awdur: William Vaughan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616649 (1784616648)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofelig ffantasïol ar gyfer yr arddegau ond sy'n addas ar gyfer oedolion hefyd. Wedi'i seilio'n fras ar y Mabinogion a chwedloniaeth Wyddelig, ac yn cynnwys hud a thrais, adroddir hanes Rhydian, tywysog Dyfed. Caiff ei garu gan ei bobl, mae'n garedig, yn gyfiawn ac yn olygus ac ymddengys ei fod yn dywysog perffaith ac y bydd ei deyrnasiad yn hir ac ysblennydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Plankton Collector, The
 £8.39 Awdur: Cath Barton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770082 (1999770080)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: New Welsh Review
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018
 £7.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616540 (1784616540)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a'i chwaer fach, Dwynwen. Mae'r hanes hynod wedi'i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn - yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 118, Autumn 2018)
 £3.99 Awdur: Hannah Engelkamp 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770068 (1999770064)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cicio'r Bar
 £7.99 Awdur: Sioned Wiliam 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615970 (1784615978)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Trydedd nofel yr awdures Sioned Wiliam, sy'n enw cyfarwydd ym myd comedi teledu ynysoedd Prydain. Mae'r nofel lawn hiwmor yn dilyn poblogrwydd y ddwy nofel gyntaf, Dal i Fynd a Chwynnu. Ailymwelir â chymeriadau Dal i Fynd ond nid oes angen i chi fod wedi darllen y nofel gyntaf i fwynhau hiwmor a dychan y stori newydd. Mae'n sefyll ar ei phen ei hun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fflach y Fellten, Yn
 £4.99 Awdur: Geraint V. Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615987 (1784615986)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyffrous sy'n mynd â'r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol. Mae'n adrodd hanes gŵr oedrannus yn ymddeol i'w hen fro ar ôl treulio oes yn gweithio dros y ffin yn Lloegr. Mae'r dychwelyd i'w hen gynefin nid yn unig yn dwyn atgofion cymysg iawn yn ôl iddo ond hefyd yn ail agor hen graith sydd ynghlwm wrth ddirgelion a drychiolaethau'r gorffennol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
I, Iolo
 £7.99 Awdur: Gareth Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615994 (1784615994)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori Iolo Morganwg, o fachgendod hyd at Orsedd Glynogwr yn 1798, wedi'i ysgrifennu yn y person cyntaf. Roedd sawl gwedd iddo: saer maen, ysgolhaig hunan-addysgiedig, bardd, emynydd, gwleidydd, cenedlgarwr, chwyldroadwr, derwydd, dyn busnes aflwyddiannus, un oedd yn gaeth i gyffuriau, ymgyrchydd dros hawliau dynol ac un a greodd un o'r ffugiadau llenyddol pennaf yn hanes Ewrop.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Brwynwen a'r Aderyn Anferth
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616014 (178461601X)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Brwynwen a'r Aderyn Anferth yn dathlu diwrnod cyntaf y gwanwyn, pan ddaw pawb ynghyd i gasglu mwsog i'r adar bach wneud eu nythod. Ond mae Sbrowtyn druan yn colli arian o hyd!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Briallen a Brech y Mêl
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616021 (1784616028)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae parti mawr ar Wyl Ifan ac mae'r tylwyth teg yn cael ffrogiau newydd. Ond mae brech y mêl ar Briallen!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Rhoswen a'r Eira
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616038 (1784616036)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r gaeaf wedi cyrraedd coedwig Maes y Mes ac mae Rhoswen wedi cyffroi'n lân o weld ei bod wedi bwrw eira'n drwm dros nos. Ond mae'n dychryn wrth iddi sylweddoli ei bod wedi ei chau i mewn gan y lluwchfeydd mawr a does gan Rhoswen ddim briwsionyn o fwyd yn y tŷ. Ond mae rhywun annisgwyl wedi tyrchu drwy'r eira at ddrws ei thŷ, ac mae antur fawr yn dechrau i Rhoswen a'i ffrindiau!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Mwyaren a'r Lleidr
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616045 (1784616044)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae hi'n hydref yng nghoedwig Maes y Mes, ac mae Mwyaren yn edrych ymlaen at gasglu mwyar duon i wneud teisen flasus. Ond mae helbul mawr yn y goedwig. Mae Swnyn ar goll. Ac mae rhywun yn dwyn teisennau oddi ar sil ffenest Nain Derwen. A fydd Mwyaren yn dod o hyd i Swnyn ac yn datrys dirgelwch y lleidr?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fi a Joe Allen
 £4.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616212 (1784616214)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar ôl Mark Hughes) yn datblygu obsesiwn efo Joe Allen, sydd, ym meddwl Marc, yn debyg i'w dad. Mae Marc a'i dad yn mynd ar eu gwyliau cyntaf gyda'i gilydd i Ffrainc i weld Cymru'n chwarae, a dyma lle mae'r ddau yn dod i adnabod ei gilydd yn iawn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach - Straeon o'r Rhondda
 £4.99 Awdur: Siôn Tomos Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616229 (1784616222)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen yn cynnwys straeon byrion yn ymwneud â rhyw hanesyn o bentre penodol yng nghymoedd Rhondda Fach a Rhondda Fawr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Digon i'r Diwrnod
 £7.99 Awdur: Geraint Evans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616236 (1784616230)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Pumed nofel yr awdur poblogaidd o Dalybont am Gareth Prior a'i dîm o dditectifs o Heddlu Dyfed-Powys. Bydd holl ddigwyddiadau prif rediad y nofel wedi'u cwmpasu i un diwrnod. Mae gwarchae mewn tŷ barnwr lle caiff ef a'i deulu eu cadw'n gaeth gan ddau ddeliwr cyffuriau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod
 £3.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616243 (1784616249)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae'r nofel yn sôn am ddiwrnod ym mywyd Sophie, sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadau yn ei rhwystro rhag cyrraedd y set. Mae'n gorfod ymweld â swyddfa'r heddlu sawl gwaith, ond does dim ots ganddi, oherwydd mae'n ffansïo'r plismon yno!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 72:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?