Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1776 o deitlau.
Yn dangos y 1771 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Plankton Collector, The
 £8.39 Awdur: Cath Barton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770082 (1999770080)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: New Welsh Review
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018
 £7.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616540 (1784616540)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a'i chwaer fach, Dwynwen. Mae'r hanes hynod wedi'i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn - yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 118, Autumn 2018)
 £3.99 Awdur: Hannah Engelkamp 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770068 (1999770064)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cicio'r Bar
 £7.99 Awdur: Sioned Wiliam 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615970 (1784615978)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Trydedd nofel yr awdures Sioned Wiliam, sy'n enw cyfarwydd ym myd comedi teledu ynysoedd Prydain. Mae'r nofel lawn hiwmor yn dilyn poblogrwydd y ddwy nofel gyntaf, Dal i Fynd a Chwynnu. Ailymwelir â chymeriadau Dal i Fynd ond nid oes angen i chi fod wedi darllen y nofel gyntaf i fwynhau hiwmor a dychan y stori newydd. Mae'n sefyll ar ei phen ei hun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fflach y Fellten, Yn
 £4.99 Awdur: Geraint V. Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615987 (1784615986)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyffrous sy'n mynd â'r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol. Mae'n adrodd hanes gŵr oedrannus yn ymddeol i'w hen fro ar ôl treulio oes yn gweithio dros y ffin yn Lloegr. Mae'r dychwelyd i'w hen gynefin nid yn unig yn dwyn atgofion cymysg iawn yn ôl iddo ond hefyd yn ail agor hen graith sydd ynghlwm wrth ddirgelion a drychiolaethau'r gorffennol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
I, Iolo
 £7.99 Awdur: Gareth Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615994 (1784615994)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori Iolo Morganwg, o fachgendod hyd at Orsedd Glynogwr yn 1798, wedi'i ysgrifennu yn y person cyntaf. Roedd sawl gwedd iddo: saer maen, ysgolhaig hunan-addysgiedig, bardd, emynydd, gwleidydd, cenedlgarwr, chwyldroadwr, derwydd, dyn busnes aflwyddiannus, un oedd yn gaeth i gyffuriau, ymgyrchydd dros hawliau dynol ac un a greodd un o'r ffugiadau llenyddol pennaf yn hanes Ewrop.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Brwynwen a'r Aderyn Anferth
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616014 (178461601X)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Brwynwen a'r Aderyn Anferth yn dathlu diwrnod cyntaf y gwanwyn, pan ddaw pawb ynghyd i gasglu mwsog i'r adar bach wneud eu nythod. Ond mae Sbrowtyn druan yn colli arian o hyd!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Briallen a Brech y Mêl
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616021 (1784616028)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae parti mawr ar Wyl Ifan ac mae'r tylwyth teg yn cael ffrogiau newydd. Ond mae brech y mêl ar Briallen!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Rhoswen a'r Eira
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616038 (1784616036)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r gaeaf wedi cyrraedd coedwig Maes y Mes ac mae Rhoswen wedi cyffroi'n lân o weld ei bod wedi bwrw eira'n drwm dros nos. Ond mae'n dychryn wrth iddi sylweddoli ei bod wedi ei chau i mewn gan y lluwchfeydd mawr a does gan Rhoswen ddim briwsionyn o fwyd yn y tŷ. Ond mae rhywun annisgwyl wedi tyrchu drwy'r eira at ddrws ei thŷ, ac mae antur fawr yn dechrau i Rhoswen a'i ffrindiau!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Maes y Mes: Mwyaren a'r Lleidr
 £3.99 Awdur: Nia Gruffydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616045 (1784616044)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae hi'n hydref yng nghoedwig Maes y Mes, ac mae Mwyaren yn edrych ymlaen at gasglu mwyar duon i wneud teisen flasus. Ond mae helbul mawr yn y goedwig. Mae Swnyn ar goll. Ac mae rhywun yn dwyn teisennau oddi ar sil ffenest Nain Derwen. A fydd Mwyaren yn dod o hyd i Swnyn ac yn datrys dirgelwch y lleidr?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fi a Joe Allen
 £4.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616212 (1784616214)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Does gan Marc ddim perthynas dda iawn â'i dad, ond mae'r ddau'n mynd efo'i gilydd bob dydd Sadwrn i weld tîm Dinas Bangor. Mae'r bachgen (Marc, ar ôl Mark Hughes) yn datblygu obsesiwn efo Joe Allen, sydd, ym meddwl Marc, yn debyg i'w dad. Mae Marc a'i dad yn mynd ar eu gwyliau cyntaf gyda'i gilydd i Ffrainc i weld Cymru'n chwarae, a dyma lle mae'r ddau yn dod i adnabod ei gilydd yn iawn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: Y Fawr a'r Fach - Straeon o'r Rhondda
 £4.99 Awdur: Siôn Tomos Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616229 (1784616222)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Sylfaen yn cynnwys straeon byrion yn ymwneud â rhyw hanesyn o bentre penodol yng nghymoedd Rhondda Fach a Rhondda Fawr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Digon i'r Diwrnod
 £7.99 Awdur: Geraint Evans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616236 (1784616230)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Pumed nofel yr awdur poblogaidd o Dalybont am Gareth Prior a'i dîm o dditectifs o Heddlu Dyfed-Powys. Bydd holl ddigwyddiadau prif rediad y nofel wedi'u cwmpasu i un diwrnod. Mae gwarchae mewn tŷ barnwr lle caiff ef a'i deulu eu cadw'n gaeth gan ddau ddeliwr cyffuriau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: Am Ddiwrnod
 £3.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616243 (1784616249)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani, i ddysgwyr Lefel Mynediad. Mae'r nofel yn sôn am ddiwrnod ym mywyd Sophie, sydd ar ei ffordd i fod yn ecstra mewn ffilm, ond mae nifer o ddigwyddiadau yn ei rhwystro rhag cyrraedd y set. Mae'n gorfod ymweld â swyddfa'r heddlu sawl gwaith, ond does dim ots ganddi, oherwydd mae'n ffansïo'r plismon yno!
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
More Welsh Lives
 £7.99 Awdur: Meic Stephens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616359 (1784616354)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Trydedd gyfrol Meic Stephens o 41 ysgrif goffa, yn bennaf o bapur newydd The Independent (2012 hyd heddiw), yn cofnodi bywyd a gwaith pobl a wnaeth gyfraniad arwyddocaol i fywyd cyhoeddus yng Nghymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fit for a Purpose
 £7.99 Awdur: Diana Gruffydd Williams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616366 (1784616362)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hunangofiant gonest Diana Gruffydd Williams, y torrwyd ar draws ei gyrfa dysgu gan broblemau iechyd dybryd, yn cynnwys cyfnodau hirion mewn ysbyty oherwydd damweiniau difrifol a salwch meddyliol. 40 delwedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Tales from My Welsh Village
 £7.99 Awdur: Ken Smith 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616373 (1784616370)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad cynnes a doniol o straeon celwydd golau wedi'u gosod mewn pentref bychan yn un o gymoedd De Cymru yn y 1960au.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Rhyddhau'r Cranc
 £6.99 Awdur: Malan Wilkinson 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616380 (1784616389)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Atgofion Malan Wilkinson sydd wedi byw gyda phroblemau salwch meddwl ers blynyddoedd. Llyfr dirdynol sy'n dilyn ei phrofiadau yn ceisio ymdopi gyda'i phroblemau a arweiniodd iddi geisio lladd ei hun ond cafodd ei hachub gan ddieithryn a'i gwelodd ar fin neidio dros bont y Borth.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Codi Llais
 £6.99 Golygydd: Menna Machraeth 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616397 (1784616397)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol gyfoes i ferched gan ferched. Hanes profiadau onest ac amrywiol 14 o bobl, gyda phob un yn siarad o'r galon am yr hyn sydd yn eu gwneud yn ferch fodern yn yr 21ain ganrif. Bydd y gyfrol hefyd yn cynnwys dyfyniadau Cymraeg a Saesneg gan enwogion am ffeministiaeth.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Düwch, Y
 £7.99 Awdur: Jon Gower 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616502 (1784616508)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan 'Y Bwystfil', seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Dyddiau'n ddiweddarach mae perchennog siop cebab yn derbyn parsel o Amazon. Ynddo mae un llygad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Saving Grace
 £0.99 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601720 (1999601726)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Different River
 £4.00 Awdur: Jo Verity 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983779 (1909983772)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2018  Cyhoeddwr: Honno
Collodd Miriam ei gŵr mewn amgylchiadau trasig. Wrth iddi ofalu am ei rhieni a'i hwyrion, ac wrth geisio cael trefn ar ei bywyd, mae hi'n ailgyfarfod â hen gariad. Ond mae llawer wedi newid mewn deugain mlynedd...
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
The Ann’s War Mystery Series: Blackmail
 £0.99 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601744 (1999601742)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 117, Summer 2018)
 £3.99 Awdur: Hannah Engelkamp 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770051 (1999770056)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Albi
 £4.00 Awdur: Hilary Shepherd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983755 (1909983756)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2018  Cyhoeddwr: Honno
Nofel ingol yn cynnig cipolwg teimladwy a thosturiol ar fywyd Albi, sy'n blentyn yn ystod rhyfel cartref Sbaen yn y 1930au. Mae cyfrinachau'r cyfnod cythryblus hwn yn parhau i'w boenydio yn ei henaint, flynyddoedd wedi terfyn y rhyfel a ffurfiodd genedlaethau o Sbaenwyr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?