Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1782 o deitlau.
Yn dangos y 1775 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Slatehead - The Ascent of Britain's Slate-Climbing Scene
 £9.99 Awdur: Peter Goulding 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781916150140 (1916150144)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2020  Cyhoeddwr: New Welsh Review
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
John Jenkins
 £9.99 Awdur: Dr Wyn Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618186 (1784618187)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofiant awdurdodedig i'r cenedlaetholwr a'r ymgyrchydd Cymreig John Barnard Jenkins, un o ffigurau mwyaf eiconig hanes diweddar Cymru. Bu'n arweinydd Mudiad Amddiffyn Cymru (MAC) gan drefnu ymgyrch fomio'r 1960au yn erbyn y wladwriaeth Brydeinig am ecsploetio adnoddau naturiol Cymru. 49 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Trailing Clouds of Glory - Welsh Football's Forgotten Heroes of 1976
 £6.99 Awdur: Nick Burnell 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618193 (1784618195)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
O fewn dwy flynedd yn y 1970au, newidiodd hynt tîm pêl-droed Cymru o fod yn enillwyr y llwy bren bedair blynedd yn olynol i gyrraedd chwarteri pencampwriaeth bêl-droed Ewrop yn 1976. Mae'r gyfrol hon yn nodi cefndir y llwyddiant yn y gemau rhagbrofol, cofnod o bob gêm ac archwiliad o'r cythrwfl a ddilynodd ddiweddglo dadleuol yr ymgyrch, ynghyd ag adran 'Ble mae nhw nawr?. 30 o ddelweddau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cicio'r Bwced
 £6.99 Awdur: Marlyn Samuel 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618483 (1784618489)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyfoes, lawn hwyl ag iddi linyn storïol gref, gan yr awdur poblogaidd Marlyn Samuel. Nofel am hynt a helynt dwy wraig, Menna a'i ffrind Jan. Ar ôl ymadawiad disymwth ei gŵr Glyn, wedi trawiad angheuol mae Menna, sydd yn ei saithdegau cynnar fel petai'n cael ei gollwng yn rhydd i fwynhau bywyd, a chariad, am y tro cyntaf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Gatland's Last Bow - Wales in Japan 2019
 £6.99 Awdur: Richard Morgan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618490 (1784618497)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn dilyn llwyddiant ysgubol yng ngemau rhyngwladol yr Hydref 2018, Camp Lawn y Chwe Gwlad yn 2019 a chyfnod byr yn safle rhif 1 y byd - gan ddisodli Teirw Duon Seland Newydd am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd - mae tîm rygbi Cymru yn hofran yn uchel. Dyma hanes ymgyrch y tîm yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019 yn Siapan. 41 llun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Byw yn fy Nghroen
 £6.99  
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617844 (1784617849)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Elena
 £7.99 Awdur: Geraint V. Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617868 (1784617865)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel ddifyr arall gan yr awdur adnabyddus Geraint Vaughan Jones sy'n olrhain hanes Elen a Dewi yn chwilio am eu teulu, yn sgîl chwilio am feddau dau aelod o'u pentref a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Os Na Ddôn Nhw...
 £6.99 Awdur: Cefin Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617875 (1784617873)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hirddisgwyliedig gan yr awdur, y cerddor, yr athro a'r diddanwr Cefin Roberts. Mae'n dilyn hynt a helynt Cemlyn ac Annest wrth iddyn nhw actio mewn ffilm wedi ei lleoli ar Ynys Môn ac mae Cefin yn plethu'r naratif a sgript y ffilm yn gelfydd. Yn gefndir i'r cyfan mae bygythiadau difrifol sy'n effeithio ar y ddau brif gymeriad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pedwaredd Rheol Anrhefn
 £6.99 Awdur: Daniel Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617882 (1784617881)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyfoes ffraeth â llinyn storïol gref. Mae'n ddilyniant i'r nofel Tair Rheol Anhrefn a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen, 2011. Ond bydd y llinyn storïol yn sefyll ar ei draed ei hun. Fe fyddwn yn ailymuno a Dr Paul Price a'i gariad, Llinos Burns wrth iddyn nhw geisio dianc rhag yr heddlu cudd a brwydro a'u cydwybod dros y cwestiwn o greu drones.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
In the Vale
 £6.99 Awdur: Sam Adams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617929 (178461792X)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol wedi'i gosod ym Mro Morgannwg adeg y Chwyldro Ffrengig a Rhyfeloedd Napoleon. Caiff curad tlawd a mab ieuengaf teulu bonheddig grymus eu hieuo oherwdd eu cariad at Sarah, nyrs ac athrawes gartref plant y bonheddwr, sy'n ŵr gweddw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
In Passing
 £6.99 Awdur: Randall Baker 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617936 (1784617938)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad anarferol o anectodau gan athro prifysgol sydd wedi teithio yn helaeth. Mae'r straeon, sydd mewn arddull apelelgar, llawn hiwmor, wedi'u seilio ar wirionedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Bwrdd, Y
 £6.99 Awdur: Iwan Rhys 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618131 (1784618136)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
'Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng Nghaerdydd ac sy'n bartner i Laticia o Valencia ac yn dad i Awel. Portreadir byd undonog ei swyddfa mewn cyferbyniad â'i angerdd at goginio ac alcohol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dal y Mellt
 £7.99 Awdur: Iwan 'Iwcs' Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618148 (1784618144)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
'Sugno yr ola o'i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o'i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan a chydio am ei war. Doedd ei bupur gora ynta ddim yn ddigon cry i daflu'r cwn yma oddi ar ei lwybr.' Yng nghwmni Carbo, Mici, Les, ac eraill eir ar wib rhwng Caerdydd, Caergybi, Llundain a Dulyn i ddial am hen gamwedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pwyth
 £6.99 Awdur: Haf Llewelyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618155 (1784618152)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal eu gafael ar y darllenydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fflur
 £6.99 Awdur: Lloyd Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618162 (1784618160)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma raghanes i Y Dŵr. Nofel wedi ei lleoli yn y Gymru wledig am gariad a rhamant gydag elfennau goruwchnaturiol wedi plethu i'r cwbl. Dilynir Eirlys, morwyn sy'n gweithio ar fferm Dolfrwynog, sy'n gwylio ac yn cofnodi pob hanesyn a mynd a dod yn ei chymuned yng Nghwm y Blodau rhwng y ddau ryfel byd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Shwd Ma'i yr Hen Ffrind
 £7.99 Awdur: Huw Chiswell 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618414 (1784618411)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol newydd gan Huw Chiswell yn cynnwys geiriau 10-12 o'i ganeuon enwocaf, ymateb creadigol i'r caneuon ac ysgrifau dadlennol yn egluro sbardun a chefndir pob cân. Ymhlith y caneuon a gynhwysir y mae 'Rhywbeth o'i le', 'Frank a Moira', 'Rhywun yn gadael', 'Nos Sul a Baglan Bay' ac 'Y Cwm'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Iaith y Nefoedd
 £5.99 Awdur: Llwyd Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618476 (1784618470)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd. Rhan o brosiect cyffrous, fe fydd y nofela hon yn cael ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 121, Winter 2019)
 £3.19 Awdur: JL George, Rhiannon Lewis, Rosey Brown 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781916150119 (191615011X)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Earwitness
 £6.99 Awdur: Ed Garland 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352776 (1999352777)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: New Welsh Review
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Levels
 £4.99 Awdur: Helen Pendry 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681525 (1912681528)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae'n ganol gaeaf yng Nghanolbarth Cymru. Mae drôn milwrol yn taro parc gwyliau gan ladd gwraig. Tybir mai damwain drasig yw'r digwyddiad, ond mae Abby Hughes yn amau bod dyn digartref sy'n casau rhyfel yn gyfrifol. Er mwyn canfod y gwir, bydd yn rhaid iddi wynebu grymoedd pwerus sy'n ceisio ei rhwystro.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Between the Boundaries
 £4.99 Awdur: Adam Somerset 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681532 (1912681536)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Between the Boundaries yn dilyn cwrs un flwyddyn gan drafod pynciau megis arferion dyfrgwn, teithio o Gymru i Awstralia a datblygiad systemau cyfrifiadurol. Mae'r cynnwys yn ddoniol, yn procio'r meddwl ac yn cynnig mewnwelediad, gan daflu golwg ar yr hyn sy'n gorwedd o dan y ffiniau ar draws y byd, bod hynny yn weladwy neu'n anweladwy.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Night Circus
 £4.99 Awdur: Ursula Kovalyk 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681549 (1912681544)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Fe wnes i ei ddarganfod un bore pan oeddwn i'n cario'r sbwriel allan. Roedd yn gorwedd yn y glaswellt, yn dal darn o blastig budr yn ei ddwylo baban, ei lygaid ynghau ac yn ymddangos fel pe na bai'n anadlu. Roedd ei ddillad crychlyd fel petaent wedi'u llifoleuo.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
La Blanche
 £4.99 Awdur: Mai-Do Hamisultane 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681556 (1912681552)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casablanca, 1992. Caiff gŵr ei wthio i'w farwolaeth ar risiau marmor plasty Art Deco. Ni chafwyd eglurhad am ei lofruddiaeth fyth, a rhwygwyd teulu, ffordd o fyw a meddyliau ei wraig a'i ferch gan y drychineb. Mae'r naratif hardd gan Mai-Do Hamisultane - a ysgrifennwyd yn y person cyntaf - yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng amser a lle gan blethu gwe gain o ffaith a ffuglen.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Moving On
 £4.99 Awdur: Jane Morris 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681624 (1912681625)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Cyfrol yn pefrio â doniau llenorion o Simbabwe, yn cynnwys gwaith ugain o ysgrifennwyr gorau'r wlad, rhai ohonynt yn parhau i fyw yno tra bod eraill wedi symud oddi yno. Mae nifer o'r cymeriadau yn y straeon yn symud ymlaen eu hunain: o gadwynau'r gorffennol, colli ceraint a chredoau sydd wedi gwreiddio'n hir. Mae rhai yn symud o'r bywyd hwn ac eraill at ddyfodol disgleiriach.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019
 £7.99 Awdur: Rhiannon Ifans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617943 (1784617946)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Mae'r siampên yn llifo yn ninas Stuttgart, y neuaddau jazz yn orlawn a'r tŷ opera dan ei sang. Ac yng nghanol y bwrlwm mae Ingrid, yn barod ei gwên a'i barn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?