Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1686 o deitlau.
Yn dangos y 1681 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 68:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Pêl-Droed: Cymru yng Nghwpan y Byd 1950–1974
 £3.49 Awdur: Huw Portway 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999750305 (1999750306)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2017  Cyhoeddwr: Gw. Disgrifiad/See Description
Dyma lyfr cynhwysfawr a fydd yn agoriad llygad i unrhyw un a chanddo ddiddordeb yn anturiaethau cynnar pêl-droedwyr Cymru yng Nghwpan y Byd. Lawrlwytho i Kindle yn unig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review) 116, Winter 2017
 £3.99 Awdur: Caryl Lewis, Joao Morais, Cath Barton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770037 (199977003X)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stad
 £6.99 Awdur: Guto Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784611958 (1784611956)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyntaf Guto Dafydd i oedolion. Hanes Theo sydd yma, yn dod yn ôl i'w gynefin ym Mhen Llŷn pan gaiff ei dad ei daro'n wael, sy'n newid mawr iddo ar ôl bywyd ariangar, trachwantus yn y ddinas. Mae'n nofel ffraeth sy'n ymdrin â themâu megis gwrthdaro, hunaniaeth a threftadaeth, gyda sawl tro annisgwyl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fflach o Ail Symudiad
 £8.95 Awdur: Richard Jones, Wyn Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610104 (1784610100)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol yn olrhain hanes y brodyr Richard a Wyn Jones a'r band Ail Symudiad o Aberteifi. Ceir hanes a throeon trwstan eu gigs ym mlynyddoedd eu hanterth pan oedden nhw'n chwarae 50 o gigs mewn blwyddyn. Mae'r gyfrol hefyd yn sôn am sefydlu cwmni recordio Fflach sydd erbyn hyn â thros 400 o deitlau yn eu catalog. CD am ddim gyda'r gyfrol, yn cynnwys caneuon cyfarwydd ac anghyfarwydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Rhyw Flodau Rhyfel
 £7.95 Awdur: Llŷr Gwyn Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610111 (1784610119)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr am hanes, rhyfel a theithio gan yr awdur, y bardd a'r darlithydd Llŷr Gwyn Lewis. Dyma blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen a'i chanolbwynt ar y cof a sut yr ydym ni'n coffáu. Trwy bytiau cofiannol, ysgrifau taith, ffotograffau, dyddiaduron, cofnodion a llenyddiaeth cawn gydgerdded â'r awdur rhwng cwsg ac effro ar hyd llwybrau'r cof a'r dychymyg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cofiant Jim Griffiths
 £13.95 Awdur: D. Ben Rees 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610128 (1784610127)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Bywgraffiad un o wleidyddion Cymraeg pwysicaf ail hanner yr ugeinfed ganrif a Gweinidog Gwladol cyntaf Cymru, Jim Griffiths (1890-1975). Mae'r gyfrol hon yn llenwi bwlch arbennig, gan nad oes cyfrol Gymraeg wedi'i chyhoeddi yn cwmpasu ei fywyd a'i yrfa.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Vanity Rooms, The
 £7.95 Awdur: Peter Luther 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610135 (1784610135)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Y drydedd gyfrol yn y gyfres 'Honeyman'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres yr Onnen: Sgrech y Môr
 £4.95 Awdur: Casia Wiliam 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610142 (1784610143)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori llawn antur yn troi o gwmpas bachgen o'r enw Sion. Mae'n mynd i aros gyda'i fodryb yn ystod gwyliau'r haf ac o dipyn i beth, mae Sion yn darganfod ei fod yn hanu o deulu'r sipsiwn Cymreig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres yr Onnen: Y Planhigyn
 £4.95 Awdur: Mihangel Morgan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610159 (1784610151)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arall yng nghyfres lwyddiannus yr Onnen ar gyfer 9-12 oed. Mae Mihangel Morgan yn awdur poblogaidd a chynhyrchiol ers blynyddoedd ond dyma ei nofel gyntaf i blant. Nofel yn seiliedig ar stori wir, tybed ... ?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Pen Dafad: Haciwr
 £2.95 Awdur: Hywel Griffiths 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610166 (178461016X)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae rhywun yn hacio i mewn i gyfrifiaduron y brifysgol ac yn rhoi adeilad yr Adran Ffiseg ar dân er mwyn cael gwared ar wybodaeth bwysig. Nofel lawn antur, wedi'i hysgrifennu mewn penodau byr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Pen Dafad: Breuddwyd Siôn Ap Rhys
 £2.95 Awdur: Haf Llewelyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610180 (1784610186)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol am ddau frawd yn byw mewn tlodi gyda'u ewythr creulon ac yn ceisio dod o hyd i wybodaeth am eu mam a gyhuddwyd o fod yn wrach, ac a garcharwyd. Mae Haf wedi cyhoeddi sawl nofel hanesyddol i oedolion ac i blant, gan gynnwys Diffodd y Ser am hanes y bardd Hedd Wyn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ergyd drwy Amser
 £4.95 Awdur: Elgan Philip Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610197 (1784610194)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r stori'n dechrau'n gyffrous gyda llofruddiaeth Juan Borgia cyn y datgelir i'r darllenydd gael ei dwyllo a bod Alun, y prif gymeriad, mewn gwirionedd yn chwarae gêm gyfrifiadurol o'r enw Assassin's Creed. Cyflwynir y berthynas gyfeillgar a chwareus rhwng Alun a'i ddat-cu (y mae'n rhannu ei enw ag ef).
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres yr Onnen: Y Tatŵ
 £4.95 Awdur: Mari George 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784610173 (1784610178)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel am Catrin yn cael ei bwlio ar dudalennau Facebook gan Jan. Ond pan mae Jan yn dangos llun arbennig i Catrin, mae'r ddwy'n dod o hyd i wybodaeth sy'n eu clymu am byth.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Rhwng Dau Fyd
 £6.99 Awdur: Mared Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784611019 (1784611018)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel afaelgar yn troi o gwmpas Gwen a Rosa. Mae Gwen yn dechrau ar ei swydd gyntaf fel athrawes a Rosa, yn ei hwythdegau, wedi dod o'r Eidal i Gymru i redeg caffi ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Mae datblygiad eu perthynas yn ganolbwynt i'r stori ond mae'r ddwy'n cuddio cyfrinachau sy'n cael eu datgelu'n raddol ac yn gelfydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
100 Cracking Jokes
 £0.99 Awdur: David Jandrell 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784611064 (1784611069)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cant o jôcs gorau'r Cymoedd, a glywyd mewn clybiau a thafarndai ac a ddewiswyd gan awdur 'Welsh Valleys Humour'. Cyfrol ysgafn, rhad, a fydd yn gwneud anrheg ddelfrydol i'r hosan Nadolig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Llywelyn
 £6.99 Awdur: John Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784611071 (1784611077)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel wedi ei gosod yn ystod blynyddoedd olaf teyrnasiad Llywelyn ein Llyw Olaf, yn adrodd hanes yr arwres Beth, merch o deulu bonheddig sy'n ei chael ei hun ynghanol berw cynllwynio gwleidyddol a gwrthdaro mewnol yn llys Llywelyn. Mae nifer o elynion gan y tywysog, megis Dafydd ei frawd a brenin Lloegr, Edward Iaf, ond erys Beth yn driw iddo hyd y diwedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dragon Roars Again, The
 £4.99 Awdur: Jamie Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784612856 (1784612855)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae The Dragons Roar Again yn dogfennu llwyddiant anhygoel tîm pêl-droed Cymru a'u hymgyrch i gymhwyso i gyrraedd rowndiau terfynol Pencampwriaeth Ewro 2016.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Where the Stream Ran Red - Memories and Histories of a Welsh Mining Valley
 £5.99 Awdur: Sam Adams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784612863 (1784612863)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o atgofion y llenor a'r golygydd Sam Adams. Adroddir hanes Gilfach Goch, man ei fagwraeth yn sir Forgannwg ym mlynyddoedd cynnar a chanol yr ugeinfed ganrif. Er mai stori deuluol yw hon, y mae hefyd yn stori sy'n adleisio hanes teuluoedd lawer ym maes glo de Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Byrne Identity, The - The Sensational Rugby Autobiography
 £8.99 Awdur: Lee Byrne 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615147 (1784615145)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hunangofiant gonest a grymus Lee Byrne, a fagodd wytnwch ar ystad dai arw ym Mhenybont ac ar safleoedd adeiladu yn yr ardal, cyn cyrraedd uchelfannau'r byd rygbi yng Nghymru a chyda'r Llewod. Dyma stori un o dalentau llachar rygbi Cymru yn y cyfnod modern. 46 ffotograff.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cipio'r Llyw
 £5.99 Awdur: Awen Schiavone 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614768 (1784614769)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Hywel Dafydd, 15 oed, yn mynd ar ei fordaith gyntaf fel morwr. Daw yn gapten ar ei long ei hun gan fynd i drafferthion wrth gwrdd â môr-ladron. Mae'r stori'n mynd â ni i Sierra Leone ac ynysoedd Martinique a Barbados ymysg llefydd eraill. Nofel antur y bydd darllenwyr yn llwyr ymgolli ynddi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
60
 £7.99 Awdur: Mihangel Morgan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614775 (1784614777)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol newydd o ffuglen gan un o awduron rhyddiaith blaenaf a mwyaf adnabyddus Cymru. Cynhwysir trigain o straeon byrion yn portreadu digwyddiadau cyfoes sy'n digwydd o fewn un awr mewn tref fechan yng Nghymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Glyndwr to Arms
 £6.99 Awdur: Moelwyn Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614782 (1784614785)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ail gyfrol trioleg Moelwyn Jones am yr arwr chwyldroadol, Owain Glyndŵr. Ynddi, mae Gruffudd ap Caradog, bardd llys Glyndŵr yn sôn am y cyfnod cyn 1400 pan anwyd ysbryd newydd o falchder Cymreig, a phan oedd uchelwyr Cymreig wedi anghofio am eu gwahaniaethau am gyfnod, gan uno dan faner Glyndŵr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ein Stori Ni
 £3.99 Awdur: Emrys Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614805 (1784614807)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr llawn ffeithiau difyr na wyddech chi am Gymru. Cyflwynir hanesion am gyfraniad helaeth y genedl fechan hon i'r byd - eu deddfau canoloesol blaengar, llinach frenhinol effeithiol, arloeswyr y Chwyldro Diwydiannol a magwrfa un o brif weinidogion mwyaf galluog Prydain.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Return from Darkness
 £6.99 Awdur: Graham Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614812 (1784614815)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Caiff bywyd David ei newid er gwell wedi iddo gael sgwrs gyda phrifathro rhyfedd ei ysgol, cyfrinydd a chyfarwydd sy'n agor llygaid y bachgen ofnus i wirioneddau bydoedd eraill y tu hwnt i'w amgyffred. Ar ei ddychweliad i sir Benfro chwarter canrif yn ddiweddarach, mae David yn cychwyn ar ymchwil fydd yn ei gludo'n ddyfnach i ddirgelwch chwedloniaeth y fro.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Highlights from Welsh History
 £3.99 Awdur: Emrys Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614829 (1784614823)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr llawn ffeithiau difyr na wyddech chi am Gymru. Cyflwynir hanesion am gyfraniad helaeth y genedl fechan hon i'r byd - eu deddfau canoloesol blaengar, llinach frenhinol effeithiol, arloeswyr y Chwyldro Diwydiannol a magwrfa un o brif weinidogion mwyaf galluog Prydain.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 68:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?