Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1643 o deitlau.
Yn dangos y 1638 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 66:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Clydach Murders
 £7.00 Awdur: John Morris 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781781723937 (1781723931)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2017  Cyhoeddwr: Seren
Llofruddiwyd y teulu Power o Glydach yn 1999: mam, ei dwy ferch a'u mamgu hwythau. Ond tybed a oedd Dai Morris, a garcharwyd am y drosedd ddieflig, yn ddieuog? Mae'r awdur a'r twrnai John Morris yn dadlau bod tystiolaeth fforensig yn gosod amheuaeth ar y dyfarniad gwreiddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Chicken Soup Murder
 £7.00 Awdur: Maria Donovan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781781723999 (1781723990)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2017  Cyhoeddwr: Seren
Cyfrol sy'n rhannol ffuglennol ac yn ddirgelwch llofruddiaeth, ac yn rhannol yn fyfyrdod am alar, cyfeillgarwch a theulu. Caiff nofel gyntaf Maria Donovan ei hadrodd gydag ystwythder a hiwmor gan Michael, y caiff ei fywyd ifanc, esmwyth ei fygwth gan fwlio a chan farwolaeth.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Snow Sisters
 £4.00 Awdur: Carol Lovekin 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983717 (1909983713)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2017  Cyhoeddwr: Honno
Dwy chwaer, cartref hynafol eu nain ac ysbryd merch fach sy'n methu gadael. Nofel newydd gan awdures Ghostbird.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Skin Deep
 £2.99 Awdur: Laura Wilkinson 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783759545 (1783759542)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2017  Cyhoeddwr: Accent Press
Mewn byd lle gosodir pwyslais mawr ar yr argraff weledol gyntaf, yn hytrach na'r hyn sydd o'n mewn, tyf perthynas annisgwyl rhwng cyn-fodel ansicr sy'n chwilio am ysbrydoliaeth a phlentyn pedair oed ag anffurfiad genedigol. Newidir eu bywydau yn llwyr, ond beth fydd y gost wrth i'r ddau ohonynt ennill enwogrwydd?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader 115
 £3.99 Awdur: Catherine Haines, M J Oliver, Maria Apichella 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770006 (1999770005)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Bad Ideas Chemicals
 £4.00 Awdur: Lloyd Markham 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109890 (1912109891)
Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Ysbrydolwyd y stori gan Ben-y-bont ar Ogwr, lle magwyd yr awdur, a lle digwyddodd nifer o hunanladdiadau ar droad yr unfed ganrif ar hugain. Dilynir grŵp o bobl ifanc ar noson ddiflas mewn tref fechan, ddiobaith o'r enw Goregree, a cheir pinsiaid dda o hiwmor tywyll a dychan cymdeithasol hunllefus yn britho'r stori.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pluen
 £4.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613945 (1784613940)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel i blant hŷn a phobl ifainc gan yr awdures boblogaidd Manon Steffan Ros, sy'n dilyn hanes Huw wrth iddo baratoi prosiect am yr Ail Ryfel Byd dros yr haf. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd pan mae'n dechrau ymchwilio i gyfrinach brawd ei nain, a hithau yn dioddef o dementia. Nofel annwyl gyda chymeriadau cryf, themâu heriol a neges bwysig. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2017.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Larkinland
 £7.99 Awdur: Jonathan Tulloch 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781781723968 (1781723966)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Seren
Camwch i fyd Larkinland, sef Hull yn y 1950au. Dyma'r tirwedd cynaliadwy a grëwyd gan Jonathan Tulloch o gerddi Larkin, â'i boblogi â'i gymeriadau ei hun, ynghyd â fersiwn o Larkin ei hun, sef y prif gymeriad Arthur Merryweather, llyfrgellydd, bardd a rhamantydd o fri.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
House with Old Furniture
 £4.00 Awdur: Helen Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983670 (1909983675)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Honno
Lladdwyd Jesse, mab hynaf Evie, gan griw creulon yng nghanol Llundain, ac er mwyn diogelu Finn, ei mab ieuengaf, ac i iacháu ei chlwyfau, mae hi'n symud i orllewin Cymru. Dyma nofel deimladwy am golled a maddeuant, ymddiriedaeth a brad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Shadow of Nanteos, The
 £6.99 Awdur: Jane Blank 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784612160 (1784612162)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel serch hanesyddol am fywyd aelodau'r teulu Powell o blasty Nanteos ger Aberystwyth. Gosodir y stori mewn ardal a lysenwyd 'Y Gorllewin Gwyllt' yn ystod cyfnod o gynnwrf mawr yn yr ardal yn y 1750au, ac adroddir hanes trasiedi bersonol un teulu bonheddig yn erbyn cefndir o wrthdaro ym maes y diwydiant plwm yng Ngheredigion.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dadeni
 £8.99 Awdur: Ifan Morgan Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614751 (1784614750)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel ffantasi gyffrous sy'n symud o gefn gwlad Cymru i ferw'r Cynulliad yng Nghaerdydd ac i berfeddion Tŵr Llundain, wedi'i phupro â thalp go lew o ddiwylliant a hanes Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Childhood in a Welsh Mining Valley
 £7.99 Awdur: Vivian Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614799 (1784614793)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofnod cynnes o blentyndod Vivian Jones yn rhan o deulu dosbarth gweithiol mewn pentref glofaol bychan yn ne Cymru yn y 1930au. Llwyddir i ddwyn y cyfnod, y lle a'i ddiwylliant yn fyw i'r darllenydd, gan gyfleu gwerthfawrogiad o'r dylanwadau a'r amgylchfyd a fu'n gyfrifol am ddatblygu cymeriad yr awdur. 11 llun du-a-gwyn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Van of One's Own, A
 £1.99 Awdur: Biddy Wells 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109913 (1912109913)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Cofnod o daith swynol drwy Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, o gyfarfod cymeriadau lliwgar ac o brofi rhu y cefnfor a blas pysgod ffres. Ond yn bennaf, mae'n daith drwy atgofion y gorffennol a gwrthdaro'r presennol at heddwch mewnol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Women of Versailles
 £7.00 Awdur: Kate Brown 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781781723784 (1781723788)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Seren
Nofel yn portreadu Adelaide, merch y brenin Louis XV, sy'n feirniadol o lys afradlon ond caeth ei thad yn Versailles yn 1745. Ond mae gobeithion y ferch ifanc, nwyfus wedi newid cryn dipyn erbyn 1790, pan ymosodir ar y palas gan wragedd Paris ar drothwy'r Chwyldro Ffrengig...
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
My Life with Eva
 £1.00 Awdur: Alex Barr 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109739 (1912109735)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion arobryn a chymeradwy. Maent yn cwmpasu pynciau megis realaeth dwys o alar neu ofnau plentyn yn y nos a theyrnasoedd ffantasïol o Ardd Eden amgen, ac fe'u clymir ynghyd gan linynnau datgysylltiad a thwyll.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Red Roses for a Blue Lady
 £1.00 Awdur: Christine Harrison 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109746 (1912109743)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion amrywiol, rhai wedi'u cyhoeddi eisoes ac eraill heb eu cyhoeddi o'r blaen. Mae pob un ohonynt yn deyrnged tyner i fanbethau bywyd a chariad, ac yn fyfyrdod dwys ar chwantau cuddiedig pobl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil - Memory, Politics and Identities
 £114.00 £95.00 Golygydd: Sara Brandellero, Lucia Villares 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783169863 (1783169869)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Mae Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil yn cynnig darlleniadau newydd a safbwyntiau newydd ar waith y llenor o Frasil, Graciliano Ramos (1892–1953). Mae ei weithiau yn parhau yn ddarnau allweddol wrth lywio ein dealltwriaeth o'r modd y crëwyd gwlad fodern Brasil yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, gan atseinio yng nghyd-destun cyfoes y wlad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Not Thomas
 £4.00 Awdur: Sara Gethin 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983632 (1909983632)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Honno
Mae Tomos, sy'n bump oed, yn byw gyda'i fam a'i chariad, ond mae e'n ysu am gael dychwelyd i fan arall y mae'n ei gyfrif yn gartref iddo. Daw'r cyfnod anodd hwn yn ei fywyd i'r pen pan ddaw criw o ddynion at y tŷ, ond nid yw ei fam am agor y drws iddynt, a rhaid i Tomos guddio a chadw'n dawel.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Women Who Blow on Knots
 £4.99 Awdur: Ece Temelkuran 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109951 (1912109956)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Women who Blow on Knots yn croniclo taith modur o Tiwnisia i Lebanon gan dair gwraig ifanc a Madam Lilla sydd yn ei saithdegau. Er bod rhesymau gwahanol gan y tair merch ifanc am fentro ar y daith, mae'r tair ohonynt yn cuddio cyfrinach dywyll yr un.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review) 114, Summer 2017
 £3.99 Awdur: Dylan Thomas, Cynan Jones, Anita Mir 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9780993420276 (0993420273)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Why Wales Never was - The Failure of Welsh Nationalism
 £16.99 Awdur: Simon Brooks 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830135 (1786830132)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Perfformio'r Genedl - Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards
 £29.99 £24.98 Awdur: Anwen Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830357 (1786830353)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Amcan y gyfrol hon yw cloriannu a chydnabod cyfraniad Hywel Teifi Edwards i'r broses bwysig o ddiffinio anian ac athrylith perfformiadol cenedl y Cymry. Mae hwn yn ymgais arloesol i ddathlu cyfraniad Edwards i faes nas cloriannir yn benodol mewn un cyfraniad canolog ganddo, ond sydd yn brigo i'r wyneb drwyddi draw mewn ystod eang o'i weithiau unigol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Writing Wales in English: All That is Wales - The Collected Essays of M. Wynn Thomas
 £29.99 £24.98 Awdur: M. Wynn Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830906 (1786830906)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Casgliad o unarddeg o draethodau yn trafod gwaith ystod eang o lenorion Cymru, rhai enwog a llai enwog, gan M. Wynn Thomas, un o arbenigwyr pennaf diwylliant llenyddol Cymru yn yr iaith Saesneg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hummingbird
 £2.99 Awdur: Tristan Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109593 (191210959X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Wedi marwolaeth ei fam, aiff Zachary Taylor sy'n bymtheg oed i fyw at ei dad mewn caban ger llyn Sitting Down yn anialdir Canada. Pan fo nith cymdogion yn cyrraedd yr ardal, caiff ysbrydion o'r gorffennol eu cyffroi, ac mae cymuned y llyn yn tyfu'n nes at ei gilydd, wrth iddynt sylweddoli nad yw marwolaeth byth yn derfynol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Lightswitches Are My Kryptonite
 £4.00 Awdur: Crystal Jeans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983595 (1909983594)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Honno
Llanc ifanc ofnus ond tirion sy'n dioddef o gyflwr OCD (obsessive compulsive disorder) yw Sylvester, ac mae'n treulio llawer o amser yn ei ystafell yn mwmial mantra ac yn gludo 'glitter' i'r switsys golau. Ymunwch ag ef yn y nofel hon, wrth iddo ef, ei ffrind brau Patty a'i dad fynd ar daith wyllt o alcohol a chyffuriau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 66:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?