Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1716 o deitlau.
Yn dangos y 1711 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 69:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Raid over Berlin
 £8.39 Awdur: John Martin 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681204 (191268120X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Stori gyffrous a gwir John Martin, awyrennwr yn yr Ail Ryfel Byd a oroesodd gyrch awyr, yna cafodd ei groesholi yn llym gan wynebu'r posibilrwydd o gael ei saethu gan y Gestapo, cyn dioddef misoedd o galedi yn garcharor rhyfel.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 120, Summer 2019)
 £3.99 Awdur: Deryn Rees-Jones, Polly Atkin, Helen Mort 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352752 (1999352750)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
My Oxford - A Memoir
 £5.84 Awdur: Catherine Haines 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352738 (1999352734)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: New Welsh Review
Cofnod bywiog o fywyd myfyrwraig a gyfoethogir gan gwestiynau llenyddol, athronyddol a dirfodol. Wrth iddi ddilyn cynllun llym o ymarfer corff ac ymwadiad bwyd, gan symud tuag at anorecsia, mae myfyrwraig ôl-raddedig yn profi cyflwr dirfodol, gan ddatblygu moesoldeb anghyffredin yn hytrach na phroblem iechyd meddwl. Dadl lem, athronyddol dros ystyried anhwylder bwyta yn bererindod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Welsh Women's Classics: Harvest Home
 £5.99 Awdur: Hilda Vaughan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983793 (1909983799)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Honno
Stori Gothig, afaelgar am berchnogaeth, gwallgofrwydd a llofruddiaeth wedi'i gosod yn 'Abercoran' ar arfordir de-orllewin Cymru yn ystod teyrnasiad Siôr III. Dyma bortread telynegol, eithriadol o fywyd yn y Gymru wledig yn yr oes o'r blaen, ynghyd ag astudiaeth seicolegol o ŵr wedi'i yrru'n wallgof gan chwant.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Reparation
 £4.00 Awdur: Gaby Koppel 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983854 (1909983853)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Honno
Mae Elizabeth, newyddiadurwraig deledu, yn ymchwilio i hanes cipio plentyn yn y gymuned Hasidig. Yn dilyn marwolaeth sydyn ei thad ynghyd ag obsesiwn ei mam gyda'i mamwlad Hwngari yn ystod y rhyfel, mae Elizabeth yn brwydro i gadw ei swydd a'i pherthynas â'i mam.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cerdded Mewn Cell
 £7.99 Awdur: Robin Llywelyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616748 (1784616745)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o straeon byrion gogleisiol a ffraeth gan un o awduron mwyaf adnabyddus Cymru. Dyma gyfrol gyntaf Robin Llywelyn yn Gymraeg ers cyhoeddi’r casgliad o straeon, Y Dŵr Mawr Llwyd yn 1995.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Digymar Iolo Morganwg, Y
 £9.99 Awdur: Geraint Jenkins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616755 (1784616753)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma'r cofiant cynhwysfawr cyntaf i'r 'Cymro mwyaf diddorol a fagwyd erioed yng Nghymru' - y digymar Iolo Morganwg. Mae'r cofiant yn olrhain ei fywyd rhyfeddol o ddiddorol gan amlygu'i gyfraniad enfawr i fywyd y genedl. 20 llun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ynys Fadog
 £9.99 Awdur: Jerry Hunter 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616809 (178461680X)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Ynys Fadog yn epig uchelgeisiol sy'n darlunio hynt cymuned Gymreig yn America. Ceir ynddi banorama, yn ymestyn o'r flwyddyn 1818 i 1937 - o gyfnod y mae sawr y ddeunawfed ganrif arno hyd at arlywyddiaeth Franklin Delano Roosevelt a Dirwasgiad Mawr y 1930au.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ffyrdd y Wlad
 £3.99 Awdur: Welsh Whisperer 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616854 (1784616850)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr llawn hiwmor a hwyl gan yr unigryw Welsh Whisperer. Mae'r llyfr yn cynnwys pytiau, straeon, hanesion teithio hyd a lled Gorllewin Cymru, ychydig o luniau nosweithiau gigs, golwg ddoniol ar y broses o gynhyrchu cerddoriaeth eithaf unigryw ar y sîn Gymraeg, a hanes rhai o'u ganeuon mwyaf poblogaidd: 'Loris Mansel Davies', 'Ni'n Beilo Nawr', 'Bois y JCB' a 'Bois y Loris'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Jane Evans - Based on the True Story of a Welsh Woman's Journey from Drover to the Crimea
 £7.99 Awdur: Christine Purkis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617219 (1784617210)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Wedi'i gosod yn y 1850au, dyma nofel am Jane Evans, y wraig gyntaf i weithio fel porthmon, ac un a fu'n nyrsio dan oruchwyliaeth Florence Nightingale. Wedi iddi ddianc o galedi bywyd yng nghefn gwlad Cymru, bu'n nyrsio milwyr clwyfedig mewn amodau annynol yn y Crimea. A fydd yn llwyddo i oroesi'r peryglon a dychwelyd i Gymru - a beth fydd yn ei disgwyl yno?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Maori
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616953 (1784616958)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu ac ymarfer yr iaith Maori gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stories of Solidarity
 £7.99 Awdur: Hywel Francis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616687 (1784616680)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o ddarlithiau ac areithiau'r hanesydd, yr ymgyrchydd gwleidyddol a'r cyn Aelod Seneddol Hywel Francis. Mae'n dathlu brwydrau'r dosbarth gweithiol yng nghymoedd De Cymru gan holi am berthnasedd streiciau'r glowyr a'r GIC. Dyma gyfrol hanfodol ac ysbrydoledig ar gyfer pawb sy'n ymddiddori yn hanes diweddar cymdeithasol a chyffredinol Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Wales - The First and Final Colony
 £7.99 Awdur: Adam Price 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616915 (1784616915)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o draethodau gan un o feddylwyr pennaf gwleidyddiaeth Cymru y cyfnod diweddar, yn archwilio dichonolrwydd annibyniaeth i Gymru ac yn cynnwys rhai o'i areithiau enwocaf yn San Steffan. Ynddynt, mae arweinydd Plaid Cymru yn cynnig asesiad gwych o'r hinsawdd gwleidyddol yn y Gymru gyfoes, ynghyd â syniadau am sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i'r genedl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Geraint Thomas - How a Welshman Won the Tour De France
 £7.99 Awdur: Phil Stead 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616793 (1784616796)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hanes yr awdur yn dilyn cystadleuaeth y Tour de France am bum mlynedd ar hugain, gyda'r uchafbwynt yn ystod haf 2018 wrth iddo dystio i fuddugoliaeth annisgwyl Geraint Thomas yn y ras. Ai dyma lwyddiant pennaf unrhyw Gymro neu Gymraes ym myd y campau? Sut y llwyddodd gŵr diymhongar o'r Eglwys Newydd, Caerdydd i ennill ras fwya'r byd, a sut brofiad oedd hi i weld Geraint yn ennill?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Derek and Nigel - Two Heads, One Tale
 £6.99 Awdur: Derek Bevan, Nigel Owens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616786 (1784616788)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Straeon o'r cae rygbi ac oddi ar y cae gan ddau ddyfarnwr chwedlonol o Gymru sydd wedi dyfarnu yng ngemau Cwpan Rygbi'r Byd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Welsh
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616762 (1784616761)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu Cymraeg ac ar ymarfer yr iaith gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Diffeithwch Du, Y
 £5.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616694 (1784616699)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Siani Flewog
 £7.99 Awdur: Ruth Richards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616700 (1784616702)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel yn amlinellu dylanwad Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn (1875-1905) ag oedd yn wariwr afradlon ar dlysau, gemau a chyflwyniadau theatrig, ar ddwy Gymraes, Annie Roberts ac Eluned Humphreys.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Yma: Hadau
 £5.99 Awdur: Lleucu Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616717 (1784616710)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Hadau wedi ei gosod yn y dyfodol ar ôl i fom niwcliar ddinistrio gorllewin Ewrop. Roedd Cymry wedi sefydlu cymuned mewn ynys ger Norwy a Cai a Gwawr wedi eu magu yno. Maen nhw erbyn hyn wedi cyrraedd tref Aberystwyth yn yr henwlad (Cymru) ac yn dod o hyd i lwyth cyntefig sydd yn prysur rhedeg mas o fwyd a hadau i dyfu cnydau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Reasons 2 Smile - My Battles on and off the Rugby Field
 £7.99 Awdur: Matthew Rees 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616731 (1784616737)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hunangofiant Matthew Rees, chwaraewr rygbi i'r Scarlets, Gleision Caerdydd, Cymru, y Llewod a'r Barbariaid, a'r bachwr a enillodd y nifer fwyaf o gapiau yn cynrychioli ei wlad. Cawn ein tywys tu ôl y llenni ar ei yrfa ar y cae rygbi, ynghyd â straeon personol am ddarganfod pwy yw ei dad a'i frwydr yn erbyn cancr pan oedd ar frig ei yrfa. 43 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader 119 (New Welsh Review 119, Winter 2018 Edition)
 £3.99 Awdur: Alex Diggins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352714 (1999352718)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Three Strikes
 £4.00 Awdur: Lucy Christopher, Kat Ellis, Rhian Ivory 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781910080870 (191008087X)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Firefly Press Ltd
Casgliad o dair nofelig dywyll gan dair awdures ifanc, gyffrous: 'Undergrowth' gan Lucy Christopher, 'The Twins of Blackfin' gan Kat Ellis a 'Matchstick Girl' gan Rhian Ivory.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hear the Echo
 £7.99 Awdur: Rob Gittins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616410 (1784616419)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori am ddwy wraig gref o dras Cymreig-Eidalaidd yn un o gymoedd de Cymru: un yn byw yn y 1930au a'r llall yn y cyfnod presennol. Mae Chiara yn wynebu anawsterau bod yn fewnfudwraig tra bod Frankie yn brwydro yn erbyn benthycwyr arian llym a'i gŵr di-ddim. Er y gwahaniaethau rhyngddynt, mae eu bywydau yn adleisio'i gilydd mewn ffyrdd annisgwyl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Adra - Byw yn y Gorllewin Cymraeg
 £7.99 Awdur: Simon Brooks 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616427 (1784616427)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o atgofion a sylwebaeth wleidyddol gan yr awdur a'r ymgyrchydd amlwg, Simon Brooks. Ceir dadansoddiad treiddgar o'r ardaloedd Cymraeg wrth i'r awdur ddilyn clwb pêl-droed Porthmadog gyda'i fab yn ystod tymor 2017-18. 39 llun lliw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Seren Wib a Straeon Eraill
 £4.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616434 (1784616435)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Bydd y gyfrol hon yn cynnwys straeon gan awduron profiadol a rhai newydd e.e. Jon Gower, Manon Steffan Ros, Miriam Elin a Gwennan Evans.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 69:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?