Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1600 o deitlau.
Medrwch hidlo'r math o ganlyniadau a welir yn eich dewisiadau chwilio.
Tudalen 1 o 64:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
My Life with Eva
 £4.99 Awdur: Alex Barr 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109739 (1912109735)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion arobryn a chymeradwy. Maent yn cwmpasu pynciau megis realaeth dwys o alar neu ofnau plentyn yn y nos a theyrnasoedd ffantasïol o Ardd Eden amgen, ac fe'u clymir ynghyd gan linynnau datgysylltiad a thwyll.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Red Roses for a Blue Lady
 £4.99 Awdur: Christine Harrison 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109746 (1912109743)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion amrywiol, rhai wedi'u cyhoeddi eisoes ac eraill heb eu cyhoeddi o'r blaen. Mae pob un ohonynt yn deyrnged tyner i fanbethau bywyd a chariad, ac yn fyfyrdod dwys ar chwantau cuddiedig pobl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil - Memory, Politics and Identities
 £114.00 £95.00 Golygydd: Sara Brandellero, Lucia Villares 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783169863 (1783169869)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Mae Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil yn cynnig darlleniadau newydd a safbwyntiau newydd ar waith y llenor o Frasil, Graciliano Ramos (1892–1953). Mae ei weithiau yn parhau yn ddarnau allweddol wrth lywio ein dealltwriaeth o'r modd y crëwyd gwlad fodern Brasil yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, gan atseinio yng nghyd-destun cyfoes y wlad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Women Who Blow on Knots
 £5.99 Awdur: Ece Temelkuran 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109951 (1912109956)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Women who Blow on Knots yn croniclo taith modur o Tiwnisia i Lebanon gan dair gwraig ifanc a Madam Lilla sydd yn ei saithdegau. Er bod rhesymau gwahanol gan y tair merch ifanc am fentro ar y daith, mae'r tair ohonynt yn cuddio cyfrinach dywyll yr un.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review) 114, Summer 2017
 £3.99 Awdur: Dylan Thomas, Cynan Jones, Anita Mir 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9780993420276 (0993420273)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Perfformio'r Genedl - Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards
 £29.99 Awdur: Anwen Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830357 (1786830353)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Amcan y gyfrol hon yw cloriannu a chydnabod cyfraniad Hywel Teifi Edwards i'r broses bwysig o ddiffinio anian ac athrylith perfformiadol cenedl y Cymry. Mae hwn yn ymgais arloesol i ddathlu cyfraniad Edwards i faes nas cloriannir yn benodol mewn un cyfraniad canolog ganddo, ond sydd yn brigo i'r wyneb drwyddi draw mewn ystod eang o'i weithiau unigol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Writing Wales in English: All That is Wales - The Collected Essays of M. Wynn Thomas
 £29.99 Awdur: M. Wynn Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830906 (1786830906)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Casgliad o unarddeg o draethodau yn trafod gwaith ystod eang o lenorion Cymru, rhai enwog a llai enwog, gan M. Wynn Thomas, un o arbenigwyr pennaf diwylliant llenyddol Cymru yn yr iaith Saesneg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hummingbird
 £4.99 Awdur: Tristan Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109593 (191210959X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Wedi marwolaeth ei fam, aiff Zachary Taylor sy'n bymtheg oed i fyw at ei dad mewn caban ger llyn Sitting Down yn anialdir Canada. Pan fo nith cymdogion yn cyrraedd yr ardal, caiff ysbrydion o'r gorffennol eu cyffroi, ac mae cymuned y llyn yn tyfu'n nes at ei gilydd, wrth iddynt sylweddoli nad yw marwolaeth byth yn derfynol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Discovering Dylan Thomas - A Companion to the Collected Poems and Notebook Poems
 £29.99 Awdur: John Goodby 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783169641 (1783169648)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Canllaw i gerddi anghyhoeddedig Dylan Thomas, sy'n tynnu'n drwm o gynnwys cyfrol o gerddi'r bardd sydd newydd ei ddarganfod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Entrancement - The Consciousness of Dreaming, Music and the World
 £84.00 Awdur: Ruth Finnegan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830012 (1786830019)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Iberian and Latin American Studies: Enlightenment in Iberia and Ibero-America, The
 £66.00 Awdur: Brian Hamnett 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830470 (1786830477)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Community Organization and Development - From Its History Towards a Model for the Future
 £59.99 Awdur: Steve Clarke 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830517 (1786830515)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Century Chaucer: Le Bone Florence of Rome - A Critical Edition and Facing Translation of a Middle English Romance Analogous to Chaucer's Man of Law's Tale
 £47.99 Awdur: Jonathan Stavsky 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830647 (1786830647)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stories Set Forth with Fair Words - The Evolution of Medieval Romance in Iceland
 £108.00 Awdur: Marianne E. Kalinke 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830685 (178683068X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Last House Officer, The
 £4.99 Awdur: Gwyn Williams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614560 (1784614564)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyfoes am feddyg ifanc sy'n ceisio sefydlu gyrfa iddo'i hun o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Yn anffodus, cymwysterau braidd yn anarferol sydd ganddo i ddelio â byd cyfnewidiol meddygaeth, ei wraig hyderus o dras Indiaidd, ei ddau fab a'u bywyd teuluol cythryblus.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ymbelydredd
 £6.99 Awdur: Guto Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613402 (1784613401)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Beth sy'n digwydd pan fo'n rhaid i ŵr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif 24609-3740. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Diary of a Soul
 £6.99 Awdur: Pennar Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613419 (178461341X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addasiad Saesneg o Cudd Fy Meiau, sef dyddiadur a gyhoeddwyd gyntaf ym 1957, yn adrodd profiadau ysbrydol y diweddar Brifathro Pennar Davies yn ystod 1955. Rhagair gan Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Last Rites
 £4.99 Awdur: John Humphries 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613426 (1784613428)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae galwad am gymorth ar ffôn a fu, unwaith, yn eiddo i'r KGB, yn arwain y newyddiadurwr Jack Flynt i ynys oddi ar arfordir Llydaw i chwilio am y wraig a wnaeth yr alwad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Merêd - Dyn ar Dân
 £6.99 Golygydd: Eluned Evans, Rocet Arwel Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613440 (1784613444)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ysgrifau coffa a cherddi gan amrywiaeth eang o awduron o bob oed yn trafod y cyfraniad aruthrol a wnaeth Meredydd Evans i ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. Mae'r gyfrol yr un mor amrywiol â'r cyfraniadau lu a wnaeth Merêd, a oedd yn ymgyrchydd ym mhopeth a wnâi: o athroniaeth i ganu ysgafn ac o wleidyddiaeth i ganu gwerin, fel addysgwr a sylfaenydd y 'Papur Bro'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Mae Llygaid gan y Lleuad
 £3.99 Awdur: Elin Llwyd Morgan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613457 (1784613452)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel fywiog, ddarllenadwy am brofiadau myfyrwraig nwydus. Mae'r prif gymeriad yn cael ei holi gan yr Heddlu am ei chyn-gariad sy'n genedlaetholwr amlwg, ond mae'n cael ei dal rhwng sawl meddwl a sawl dyn, cyn iddi orfod ceisio dianc am byth. Lleolir y nofel yn Aberystwyth a dyffryn Ceiriog.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Servant to the Governor, A
 £4.99 Awdur: Paul Duthie 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613594 (1784613592)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol wedi'i seilio ar ddigwyddiadau go iawn yn ystod cyfnod y Terfysgoedd Swing yn swydd Hampshire yn 1830. Portreadir dau frawd, sy'n weithwyr amaethyddol, yn protestio yn erbyn y defnydd o beiriannau dyrnu sy'n peri colli swyddi i lafurwyr cyffredin. O ganlyniad i'w gweithredoedd yn herio anghyfiawnder, caiff y brodyr eu halltudio.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Evacuee
 £5.99 Awdur: Barbara Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613600 (1784613606)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma stori ryfeddol Barbara Warlow Davies a adawodd Lerpwl am Dalgarreg yng Ngheredigion yng nghanol yr Ail Ryfel Byd fel ifaciwî, 'yn Saesnes uniaith bedair oed'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Lost Welsh Kingdom, The
 £5.99 Awdur: John Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613617 (1784613614)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel wedi ei gosod yn ystod teyrnasiad Gruffudd ap Llywelyn (1039-63), gŵr treisgar a phenderfynol a ddaeth yn frenin diamheuol Cymru gyfan. Mae'r stori yn dilyn Elen y mae ei bywyd, yn erbyn ei hewyllys, ymhlyg ag un y brenin Cymreig fwyaf pwerus hwn yn ei brif lys yn Rhuddlan.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Tri Deg Tri
 £5.99 Awdur: Euron Griffith 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613686 (1784613681)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel wreiddiol hynod o ddyfeisgar am ddyn cyffredin sydd hefyd yn 'hitman'. Ond beth yw'r gyfrinach o'i orffennol sy'n bygwth chwalu ei ddyfodol?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Gwreiddyn, Y
 £6.99 Awdur: Caryl Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613914 (1784613916)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion yn ymwneud a natur, perthynas dyn a'i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i'r afael a chnewyllyn perthynas y cymeriadau a'i gilydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 64:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?