Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1777 o deitlau.
Yn dangos y 1771 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Byw yn fy Nghroen
 £6.99  
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617844 (1784617849)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Elena
 £7.99 Awdur: Geraint V. Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617868 (1784617865)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel ddifyr arall gan yr awdur adnabyddus Geraint Vaughan Jones sy'n olrhain hanes Elen a Dewi yn chwilio am eu teulu, yn sgîl chwilio am feddau dau aelod o'u pentref a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Os Na Ddôn Nhw...
 £6.99 Awdur: Cefin Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617875 (1784617873)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hirddisgwyliedig gan yr awdur, y cerddor, yr athro a'r diddanwr Cefin Roberts. Mae'n dilyn hynt a helynt Cemlyn ac Annest wrth iddyn nhw actio mewn ffilm wedi ei lleoli ar Ynys Môn ac mae Cefin yn plethu'r naratif a sgript y ffilm yn gelfydd. Yn gefndir i'r cyfan mae bygythiadau difrifol sy'n effeithio ar y ddau brif gymeriad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pedwaredd Rheol Anrhefn
 £6.99 Awdur: Daniel Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617882 (1784617881)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyfoes ffraeth â llinyn storïol gref. Mae'n ddilyniant i'r nofel Tair Rheol Anhrefn a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen, 2011. Ond bydd y llinyn storïol yn sefyll ar ei draed ei hun. Fe fyddwn yn ailymuno a Dr Paul Price a'i gariad, Llinos Burns wrth iddyn nhw geisio dianc rhag yr heddlu cudd a brwydro a'u cydwybod dros y cwestiwn o greu drones.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
In the Vale
 £6.99 Awdur: Sam Adams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617929 (178461792X)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol wedi'i gosod ym Mro Morgannwg adeg y Chwyldro Ffrengig a Rhyfeloedd Napoleon. Caiff curad tlawd a mab ieuengaf teulu bonheddig grymus eu hieuo oherwdd eu cariad at Sarah, nyrs ac athrawes gartref plant y bonheddwr, sy'n ŵr gweddw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
In Passing
 £6.99 Awdur: Randall Baker 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617936 (1784617938)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad anarferol o anectodau gan athro prifysgol sydd wedi teithio yn helaeth. Mae'r straeon, sydd mewn arddull apelelgar, llawn hiwmor, wedi'u seilio ar wirionedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Bwrdd, Y
 £6.99 Awdur: Iwan Rhys 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618131 (1784618136)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
'Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am Y Bwrdd. Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng Nghaerdydd ac sy'n bartner i Laticia o Valencia ac yn dad i Awel. Portreadir byd undonog ei swyddfa mewn cyferbyniad â'i angerdd at goginio ac alcohol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dal y Mellt
 £7.99 Awdur: Iwan 'Iwcs' Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618148 (1784618144)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
'Sugno yr ola o'i smôc tu allan i ddrws y Canton oedd Carbo pan dynnodd Fford Capri o'i flaen. Fel y gwyrodd at ffenast y car, daeth braich allan a chydio am ei war. Doedd ei bupur gora ynta ddim yn ddigon cry i daflu'r cwn yma oddi ar ei lwybr.' Yng nghwmni Carbo, Mici, Les, ac eraill eir ar wib rhwng Caerdydd, Caergybi, Llundain a Dulyn i ddial am hen gamwedd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pwyth
 £6.99 Awdur: Haf Llewelyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618155 (1784618152)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal eu gafael ar y darllenydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Fflur
 £6.99 Awdur: Lloyd Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618162 (1784618160)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma raghanes i Y Dŵr. Nofel wedi ei lleoli yn y Gymru wledig am gariad a rhamant gydag elfennau goruwchnaturiol wedi plethu i'r cwbl. Dilynir Eirlys, morwyn sy'n gweithio ar fferm Dolfrwynog, sy'n gwylio ac yn cofnodi pob hanesyn a mynd a dod yn ei chymuned yng Nghwm y Blodau rhwng y ddau ryfel byd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Shwd Ma'i yr Hen Ffrind
 £7.99 Awdur: Huw Chiswell 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618414 (1784618411)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol newydd gan Huw Chiswell yn cynnwys geiriau 10-12 o'i ganeuon enwocaf, ymateb creadigol i'r caneuon ac ysgrifau dadlennol yn egluro sbardun a chefndir pob cân. Ymhlith y caneuon a gynhwysir y mae 'Rhywbeth o'i le', 'Frank a Moira', 'Rhywun yn gadael', 'Nos Sul a Baglan Bay' ac 'Y Cwm'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Iaith y Nefoedd
 £5.99 Awdur: Llwyd Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784618476 (1784618470)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Gweledigaeth o Gymru 'ar ol y bleidlais'. Yng Nghymru y dyfodol mae awdur tlawd o'r enw T yn cael ei ddyrchafu'n 'Dad' y genedl gyda chanlyniadau dychrynllyd. Rhan o brosiect cyffrous, fe fydd y nofela hon yn cael ei chyhoeddi i gydfynd gydag albym newydd grwp yr Ods ac yn rhannu yr un gwaith celf.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Levels
 £4.99 Awdur: Helen Pendry 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681525 (1912681528)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae'n ganol gaeaf yng Nghanolbarth Cymru. Mae drôn milwrol yn taro parc gwyliau gan ladd gwraig. Tybir mai damwain drasig yw'r digwyddiad, ond mae Abby Hughes yn amau bod dyn digartref sy'n casau rhyfel yn gyfrifol. Er mwyn canfod y gwir, bydd yn rhaid iddi wynebu grymoedd pwerus sy'n ceisio ei rhwystro.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Between the Boundaries
 £4.99 Awdur: Adam Somerset 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681532 (1912681536)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Between the Boundaries yn dilyn cwrs un flwyddyn gan drafod pynciau megis arferion dyfrgwn, teithio o Gymru i Awstralia a datblygiad systemau cyfrifiadurol. Mae'r cynnwys yn ddoniol, yn procio'r meddwl ac yn cynnig mewnwelediad, gan daflu golwg ar yr hyn sy'n gorwedd o dan y ffiniau ar draws y byd, bod hynny yn weladwy neu'n anweladwy.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Night Circus
 £4.99 Awdur: Ursula Kovalyk 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681549 (1912681544)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Fe wnes i ei ddarganfod un bore pan oeddwn i'n cario'r sbwriel allan. Roedd yn gorwedd yn y glaswellt, yn dal darn o blastig budr yn ei ddwylo baban, ei lygaid ynghau ac yn ymddangos fel pe na bai'n anadlu. Roedd ei ddillad crychlyd fel petaent wedi'u llifoleuo.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
La Blanche
 £4.99 Awdur: Mai-Do Hamisultane 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681556 (1912681552)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casablanca, 1992. Caiff gŵr ei wthio i'w farwolaeth ar risiau marmor plasty Art Deco. Ni chafwyd eglurhad am ei lofruddiaeth fyth, a rhwygwyd teulu, ffordd o fyw a meddyliau ei wraig a'i ferch gan y drychineb. Mae'r naratif hardd gan Mai-Do Hamisultane - a ysgrifennwyd yn y person cyntaf - yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng amser a lle gan blethu gwe gain o ffaith a ffuglen.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Moving On
 £4.99 Awdur: Jane Morris 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681624 (1912681625)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Cyfrol yn pefrio â doniau llenorion o Simbabwe, yn cynnwys gwaith ugain o ysgrifennwyr gorau'r wlad, rhai ohonynt yn parhau i fyw yno tra bod eraill wedi symud oddi yno. Mae nifer o'r cymeriadau yn y straeon yn symud ymlaen eu hunain: o gadwynau'r gorffennol, colli ceraint a chredoau sydd wedi gwreiddio'n hir. Mae rhai yn symud o'r bywyd hwn ac eraill at ddyfodol disgleiriach.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019
 £7.99 Awdur: Rhiannon Ifans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617943 (1784617946)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Mae'r siampên yn llifo yn ninas Stuttgart, y neuaddau jazz yn orlawn a'r tŷ opera dan ei sang. Ac yng nghanol y bwrlwm mae Ingrid, yn barod ei gwên a'i barn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Xandra Function
 £6.99 Awdur: Alan Cash 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617325 (1784617326)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ffuglen wyddonol gyffrous. Pan fo Frances McCallister yn creu gêm gyfrifiadur newydd, nid yw Marjaalia yn sylweddoli y bydd yn esgor ar frwydr am fywyd, oherwydd bod gan y gêm gyfrinachau y bydd eraill yn barod i ladd er mwyn eu meddiannu.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Yma: Afallon
 £4.99 Awdur: Lleucu Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617332 (1784617334)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma nofel olaf trioleg gyffrous Lleucu Roberts sydd wedi ei gosod yn Aberystwyth ôl-apocalyptaidd yn 2141. Pan mae rhai'n cael eu cipio o Gymru, i ble maen nhw'n mynd? Ar yr wyneb mae'r lle fel Afallon ond mae themâu dwys ynddi – rôl merched mewn cymdeithas, trin pobol sydd yn 'wahanol', rhyddid a chaethiwed, yn ogystal ag elfennau o 'Big Brother' a 'The Handmaiden's Tale'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Edenia
 £4.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617349 (1784617342)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma'r nofel olaf yn nhrioleg Y MELANAI am Efa a'i chriw. Ar ôl iddyn nhw ddianc i'r Diffeithwch Du rhag i Efa orfod lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed, maen nhw bellach wedi cyrraedd tir Edenia lle maen nhw'n dod o hyd i lwyth arall o bobl. Pa fath o groeso gawn nhw yno a beth fydd yn digwydd i Efa ar ddiwedd y drioleg?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
That Would Be Telyn
 £7.99 Awdur: Delyth Jenkins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617370 (1784617377)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn ystod haf 2012, cerddodd Delyth Jenkins ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn ei gyfanrwydd, sef 186 milltir. Cariodd ei thelyn fechan ar ei chefn, gan gynnal perfformiadau byrfyfyr ar y llwybr. Mae'r gyfrol hon yn gofnod o'i hanturiaethau ac o'r bobl y cyfarfu â hwy ar y ffordd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Y Ferch Fach yn y Gwresogydd
 £7.99 Awdur: Martin Slevin 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617622 (1784617628)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori dorcalonnus a dyrchafol am gariad, colled a theulu. Mae mam Martin Slevin yn un weithgar a thu hwnt o annibynnol sy'n rhedeg ei busnes ei hun, ac nid yw'n cymryd unrhyw lol gan Martin a'i dad. Ond ar ôl i'w gŵr farw, mae popeth yn mynd ar chwâl ac mae'n mynd yn llesg ac yn anghofus. Ymhen amser, mae hi'n cael diagnosis o glefyd Alzheimer... Addasiad Cymraeg gan Manon Steffan Ros.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Tom
 £4.99 Awdur: Cynan Llwyd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617851 (1784617857)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel am Tom, bachgen 15 oed sy'n byw mewn fflat gyda'i fam. Mae'n ffrindiau gyda dyn 81 oed sy'n byw yn y fflat uwchben. Nofel ddirdynnol yn genre The Curious Incident of the Dog in the Night-time gan awdur ifanc â llais ffres, newydd. Mae'r themâu yn cynnwys bwlio, gwrthdaro, mewnfudwyr, trais a salwch.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Treheli
 £7.99 Awdur: Mared Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617899 (178461789X)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigolion y dref gan greu dryswch ac ofn. Caiff y penodau eu hadrodd o safbwynt y gwahanol gymeriadau, a phob un yn ymateb i'r dirgelwch yn ei ffordd ei hun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?