Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1630 o deitlau.
Yn dangos y 1625 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 65:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Bad Ideas Chemicals
 £4.00 Awdur: Lloyd Markham 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109890 (1912109891)
Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Ysbrydolwyd y stori gan Ben-y-bont ar Ogwr, lle magwyd yr awdur, a lle digwyddodd nifer o hunanladdiadau ar droad yr unfed ganrif ar hugain. Dilynir grŵp o bobl ifanc ar noson ddiflas mewn tref fechan, ddiobaith o'r enw Goregree, a cheir pinsiaid dda o hiwmor tywyll a dychan cymdeithasol hunllefus yn britho'r stori.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pluen
 £4.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613945 (1784613940)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel i blant hŷn a phobl ifainc gan yr awdures boblogaidd Manon Steffan Ros, sy'n dilyn hanes Huw wrth iddo baratoi prosiect am yr Ail Ryfel Byd dros yr haf. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd pan mae'n dechrau ymchwilio i gyfrinach brawd ei nain, a hithau yn dioddef o dementia. Nofel annwyl gyda chymeriadau cryf, themâu heriol a neges bwysig. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2017.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Shadow of Nanteos, The
 £6.99 Awdur: Jane Blank 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784612160 (1784612162)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel serch hanesyddol am fywyd aelodau'r teulu Powell o blasty Nanteos ger Aberystwyth. Gosodir y stori mewn ardal a lysenwyd 'Y Gorllewin Gwyllt' yn ystod cyfnod o gynnwrf mawr yn yr ardal yn y 1750au, ac adroddir hanes trasiedi bersonol un teulu bonheddig yn erbyn cefndir o wrthdaro ym maes y diwydiant plwm yng Ngheredigion.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dadeni
 £8.99 Awdur: Ifan Morgan Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614751 (1784614750)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel ffantasi gyffrous sy'n symud o gefn gwlad Cymru i ferw'r Cynulliad yng Nghaerdydd ac i berfeddion Tŵr Llundain, wedi'i phupro â thalp go lew o ddiwylliant a hanes Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Childhood in a Welsh Mining Valley
 £7.99 Awdur: Vivian Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614799 (1784614793)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofnod cynnes o blentyndod Vivian Jones yn rhan o deulu dosbarth gweithiol mewn pentref glofaol bychan yn ne Cymru yn y 1930au. Llwyddir i ddwyn y cyfnod, y lle a'i ddiwylliant yn fyw i'r darllenydd, gan gyfleu gwerthfawrogiad o'r dylanwadau a'r amgylchfyd a fu'n gyfrifol am ddatblygu cymeriad yr awdur. 11 llun du-a-gwyn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Van of One's Own, A
 £1.99 Awdur: Biddy Wells 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109913 (1912109913)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Cofnod o daith swynol drwy Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, o gyfarfod cymeriadau lliwgar ac o brofi rhu y cefnfor a blas pysgod ffres. Ond yn bennaf, mae'n daith drwy atgofion y gorffennol a gwrthdaro'r presennol at heddwch mewnol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
My Life with Eva
 £1.00 Awdur: Alex Barr 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109739 (1912109735)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion arobryn a chymeradwy. Maent yn cwmpasu pynciau megis realaeth dwys o alar neu ofnau plentyn yn y nos a theyrnasoedd ffantasïol o Ardd Eden amgen, ac fe'u clymir ynghyd gan linynnau datgysylltiad a thwyll.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Red Roses for a Blue Lady
 £1.00 Awdur: Christine Harrison 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109746 (1912109743)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casgliad o straeon byrion amrywiol, rhai wedi'u cyhoeddi eisoes ac eraill heb eu cyhoeddi o'r blaen. Mae pob un ohonynt yn deyrnged tyner i fanbethau bywyd a chariad, ac yn fyfyrdod dwys ar chwantau cuddiedig pobl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil - Memory, Politics and Identities
 £114.00 £95.00 Golygydd: Sara Brandellero, Lucia Villares 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783169863 (1783169869)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Mae Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil yn cynnig darlleniadau newydd a safbwyntiau newydd ar waith y llenor o Frasil, Graciliano Ramos (1892–1953). Mae ei weithiau yn parhau yn ddarnau allweddol wrth lywio ein dealltwriaeth o'r modd y crëwyd gwlad fodern Brasil yn gymdeithasol ac yn wleidyddol, gan atseinio yng nghyd-destun cyfoes y wlad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Women Who Blow on Knots
 £4.99 Awdur: Ece Temelkuran 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109951 (1912109956)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Women who Blow on Knots yn croniclo taith modur o Tiwnisia i Lebanon gan dair gwraig ifanc a Madam Lilla sydd yn ei saithdegau. Er bod rhesymau gwahanol gan y tair merch ifanc am fentro ar y daith, mae'r tair ohonynt yn cuddio cyfrinach dywyll yr un.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review) 114, Summer 2017
 £3.99 Awdur: Dylan Thomas, Cynan Jones, Anita Mir 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9780993420276 (0993420273)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Why Wales Never was - The Failure of Welsh Nationalism
 £16.99 Awdur: Simon Brooks 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830135 (1786830132)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Perfformio'r Genedl - Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards
 £29.99 £24.98 Awdur: Anwen Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830357 (1786830353)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Amcan y gyfrol hon yw cloriannu a chydnabod cyfraniad Hywel Teifi Edwards i'r broses bwysig o ddiffinio anian ac athrylith perfformiadol cenedl y Cymry. Mae hwn yn ymgais arloesol i ddathlu cyfraniad Edwards i faes nas cloriannir yn benodol mewn un cyfraniad canolog ganddo, ond sydd yn brigo i'r wyneb drwyddi draw mewn ystod eang o'i weithiau unigol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Writing Wales in English: All That is Wales - The Collected Essays of M. Wynn Thomas
 £29.99 £24.98 Awdur: M. Wynn Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830906 (1786830906)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Casgliad o unarddeg o draethodau yn trafod gwaith ystod eang o lenorion Cymru, rhai enwog a llai enwog, gan M. Wynn Thomas, un o arbenigwyr pennaf diwylliant llenyddol Cymru yn yr iaith Saesneg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hummingbird
 £2.99 Awdur: Tristan Hughes 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912109593 (191210959X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2017  Cyhoeddwr: Parthian Books
Wedi marwolaeth ei fam, aiff Zachary Taylor sy'n bymtheg oed i fyw at ei dad mewn caban ger llyn Sitting Down yn anialdir Canada. Pan fo nith cymdogion yn cyrraedd yr ardal, caiff ysbrydion o'r gorffennol eu cyffroi, ac mae cymuned y llyn yn tyfu'n nes at ei gilydd, wrth iddynt sylweddoli nad yw marwolaeth byth yn derfynol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Discovering Dylan Thomas - A Companion to the Collected Poems and Notebook Poems
 £24.98 Awdur: John Goodby 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781783169641 (1783169648)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Canllaw i gerddi anghyhoeddedig Dylan Thomas, sy'n tynnu'n drwm o gynnwys cyfrol o gerddi'r bardd sydd newydd ei ddarganfod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Entrancement - The Consciousness of Dreaming, Music and the World
 £84.00 £70.00 Awdur: Ruth Finnegan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830012 (1786830019)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Iberian and Latin American Studies: Enlightenment in Iberia and Ibero-America, The
 £55.00 Awdur: Brian Hamnett 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830470 (1786830477)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Community Organization and Development - From Its History Towards a Model for the Future
 £49.99 Awdur: Steve Clarke 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830517 (1786830515)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Century Chaucer: Le Bone Florence of Rome - A Critical Edition and Facing Translation of a Middle English Romance Analogous to Chaucer's Man of Law's Tale
 £39.98 Awdur: Jonathan Stavsky 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781786830647 (1786830647)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Last House Officer, The
 £4.99 Awdur: Gwyn Williams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784614560 (1784614564)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyfoes am feddyg ifanc sy'n ceisio sefydlu gyrfa iddo'i hun o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Yn anffodus, cymwysterau braidd yn anarferol sydd ganddo i ddelio â byd cyfnewidiol meddygaeth, ei wraig hyderus o dras Indiaidd, ei ddau fab a'u bywyd teuluol cythryblus.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ymbelydredd
 £6.99 Awdur: Guto Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613402 (1784613401)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Beth sy'n digwydd pan fo'n rhaid i ŵr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif 24609-3740. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Diary of a Soul
 £6.99 Awdur: Pennar Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613419 (178461341X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addasiad Saesneg o Cudd Fy Meiau, sef dyddiadur a gyhoeddwyd gyntaf ym 1957, yn adrodd profiadau ysbrydol y diweddar Brifathro Pennar Davies yn ystod 1955. Rhagair gan Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Last Rites
 £4.99 Awdur: John Humphries 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613426 (1784613428)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae galwad am gymorth ar ffôn a fu, unwaith, yn eiddo i'r KGB, yn arwain y newyddiadurwr Jack Flynt i ynys oddi ar arfordir Llydaw i chwilio am y wraig a wnaeth yr alwad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Merêd - Dyn ar Dân
 £6.99 Golygydd: Eluned Evans, Rocet Arwel Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784613440 (1784613444)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ysgrifau coffa a cherddi gan amrywiaeth eang o awduron o bob oed yn trafod y cyfraniad aruthrol a wnaeth Meredydd Evans i ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. Mae'r gyfrol yr un mor amrywiol â'r cyfraniadau lu a wnaeth Merêd, a oedd yn ymgyrchydd ym mhopeth a wnâi: o athroniaeth i ganu ysgafn ac o wleidyddiaeth i ganu gwerin, fel addysgwr a sylfaenydd y 'Papur Bro'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 65:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?