Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1770 o deitlau.
Yn dangos y 1766 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 120, Summer 2019)
 £3.99 Awdur: Deryn Rees-Jones, Polly Atkin, Helen Mort 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352752 (1999352750)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pris Cydwybod
 £12.99 Awdur: Bleddyn Owen Huws 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616816 (1784616818)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Profiadau T. H. Parry-Williams fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod y Rhyfel Mawr pan gafodd ei erlid oherwydd ei ddaliadau personol, a'r effaith a gafodd y profiadau hynny ar ei fywyd personol a'i yrfa wedi'r rhyfel.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Esgyrn
 £7.99 Awdur: Heiddwen Tomos 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616939 (1784616931)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gignoeth gan Heiddwen Tomos sy'n sôn am berthynas tad-cu â'i ddau ŵyr. Mae'r cymeriadau, a'u perthynas â'i gilydd, yn annwyl, yn gredadwy ac yn gofiadwy. Mae themâu cyfoes a thraddodiadol yma, megis perthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad, ac mae'r ddeialog a'r naratif yn llifo a hiwmor yn frith drwyddi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stori Sydyn: Wil ac Aeron
 £1.00 Awdur: Heulwen Ann Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617356 (1784617350)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol sy'n sôn am gyfeillgarwch Wil ac Aeron ers dyddiau eu plentyndod ym Mro Ddyfi. Daeth cyfle iddyn nhw berfformio a sgriptio yn y Clwb Ffermwyr Ifanc ac arweiniodd hynny at gyflwyno rhaglen o'r Sioe Fawr ar S4C. Erbyn hyn mae'r ddau wedi cael sawl cyfres ar y teledu ac yn cyflwyno ar y radio. Mae Heulwen yn hanu o'r un ardal ac yn adnabod y ddau gymeriad yn dda.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stori Sydyn: Y Goliau a'r Dagrau - Stori Tash Harding
 £1.00 Awdur: Dylan Ebenezer 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617363 (1784617369)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hanes anhygoel Natasha Harding, pêl-droedwraig sydd wedi bod yn nhîm merched Cymru ers blynyddoedd. Ers iddi ddechrau chwarae yn yr ysgol gynradd ac yna yn Ysgol Cwm Rhymni, ynghanol rhagfarnau di-ri, mae Tash wedi gweld newidiadau mawr, ac mae proffeil timau cenedlaethol merched wedi codi'n aruthrol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hud a Lled - Hunangofiant Eirian Wyn
 £7.99 Awdur: Eirian Wyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616823 (1784616826)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofiant cynhwysfawr Eirian Wyn, y gweinidog a'r consuriwr poblogaidd o Frynaman. Mae'n cynnwys hanes ei blentyndod pan gafodd afiechyd yn ifanc iawn, a chanfuwyd hefyd ei fod yn dioddef o dyslecsia.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Storis Grav
 £6.99 Awdur: Rhys Meirion 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616830 (1784616834)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Heb os nac oni bai, un o gymeriadau mwyaf Cymru erioed yw'r enigma o Fynydd y Garreg, Ray Gravell. Mae'n ddyn sydd wedi cyffwrdd pob un a gafodd y fraint o'i gyfarfod, gyda'i gyffro diniwed a'i ddiddordeb didwyll yn eich gwneud i deimlo'n well ar ôl bod yn ei gwmni.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: C'mon Reff!
 £4.99 Awdur: Nigel Owens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616922 (1784616923)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Canolradd. Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae'r testun wedi ei rannu'n benodau byrion, ac yn sôn am ei blentyndod, ei yrfa fel un o reffaris rygbi gorau'r byd, ei deithiau, ei deulu, ei iselder a'i rywioldeb.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Geraint y Cymro
 £5.99 Awdur: Llion Iwan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616946 (178461694X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr yn olrhain hanes rhyfeddol buddugoliaeth Geraint Thomas ym Mharis eleni. Yn ogystal â dilyn camp ryfeddol Geraint mae'r llyfr hefyd yn dilyn taith darlledu'r Tour yn Gymraeg ers 2013 gan y person wnaeth sicrhau'r hawliau hynny, Llion Iwan. 29 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hwb
 £3.99 Awdur: Rhian Staples 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617202 (1784617202)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Drama wreiddiol i bobol ifanc. Mae'n archwilio cyfnod ym mywyd pump person ifanc o Dde Cymru tra'n herio'r gynulleidfa i ymateb. Mae'n archwilio sut y gall cynulleidfa (cymdeithas) eistedd a gwylio pethau erchyll yn digwydd i eraill a hynny heb ymyrryd. Mae'n trafod y pwysau ar bobol ifanc i lwyddo a phroblemau e.e. hunan-niweidio, alcoholiaeth, cam-drin corfforol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
My Oxford - A Memoir
 £5.84 Awdur: Catherine Haines 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352738 (1999352734)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: New Welsh Review
Cofnod bywiog o fywyd myfyrwraig a gyfoethogir gan gwestiynau llenyddol, athronyddol a dirfodol. Wrth iddi ddilyn cynllun llym o ymarfer corff ac ymwadiad bwyd, gan symud tuag at anorecsia, mae myfyrwraig ôl-raddedig yn profi cyflwr dirfodol, gan ddatblygu moesoldeb anghyffredin yn hytrach na phroblem iechyd meddwl. Dadl lem, athronyddol dros ystyried anhwylder bwyta yn bererindod.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Welsh Women's Classics: Harvest Home
 £5.99 Awdur: Hilda Vaughan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983793 (1909983799)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Honno
Stori Gothig, afaelgar am berchnogaeth, gwallgofrwydd a llofruddiaeth wedi'i gosod yn 'Abercoran' ar arfordir de-orllewin Cymru yn ystod teyrnasiad Siôr III. Dyma bortread telynegol, eithriadol o fywyd yn y Gymru wledig yn yr oes o'r blaen, ynghyd ag astudiaeth seicolegol o ŵr wedi'i yrru'n wallgof gan chwant.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Reparation
 £4.00 Awdur: Gaby Koppel 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983854 (1909983853)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Honno
Mae Elizabeth, newyddiadurwraig deledu, yn ymchwilio i hanes cipio plentyn yn y gymuned Hasidig. Yn dilyn marwolaeth sydyn ei thad ynghyd ag obsesiwn ei mam gyda'i mamwlad Hwngari yn ystod y rhyfel, mae Elizabeth yn brwydro i gadw ei swydd a'i pherthynas â'i mam.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cerdded Mewn Cell
 £7.99 Awdur: Robin Llywelyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616748 (1784616745)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o straeon byrion gogleisiol a ffraeth gan un o awduron mwyaf adnabyddus Cymru. Dyma gyfrol gyntaf Robin Llywelyn yn Gymraeg ers cyhoeddi’r casgliad o straeon, Y Dŵr Mawr Llwyd yn 1995.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Digymar Iolo Morganwg, Y
 £9.99 Awdur: Geraint Jenkins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616755 (1784616753)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma'r cofiant cynhwysfawr cyntaf i'r 'Cymro mwyaf diddorol a fagwyd erioed yng Nghymru' - y digymar Iolo Morganwg. Mae'r cofiant yn olrhain ei fywyd rhyfeddol o ddiddorol gan amlygu'i gyfraniad enfawr i fywyd y genedl. 20 llun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ynys Fadog
 £9.99 Awdur: Jerry Hunter 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616809 (178461680X)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Ynys Fadog yn epig uchelgeisiol sy'n darlunio hynt cymuned Gymreig yn America. Ceir ynddi banorama, yn ymestyn o'r flwyddyn 1818 i 1937 - o gyfnod y mae sawr y ddeunawfed ganrif arno hyd at arlywyddiaeth Franklin Delano Roosevelt a Dirwasgiad Mawr y 1930au.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ffyrdd y Wlad
 £3.99 Awdur: Welsh Whisperer 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616854 (1784616850)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr llawn hiwmor a hwyl gan yr unigryw Welsh Whisperer. Mae'r llyfr yn cynnwys pytiau, straeon, hanesion teithio hyd a lled Gorllewin Cymru, ychydig o luniau nosweithiau gigs, golwg ddoniol ar y broses o gynhyrchu cerddoriaeth eithaf unigryw ar y sîn Gymraeg, a hanes rhai o'u ganeuon mwyaf poblogaidd: 'Loris Mansel Davies', 'Ni'n Beilo Nawr', 'Bois y JCB' a 'Bois y Loris'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Jane Evans - Based on the True Story of a Welsh Woman's Journey from Drover to the Crimea
 £7.99 Awdur: Christine Purkis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617219 (1784617210)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Wedi'i gosod yn y 1850au, dyma nofel am Jane Evans, y wraig gyntaf i weithio fel porthmon, ac un a fu'n nyrsio dan oruchwyliaeth Florence Nightingale. Wedi iddi ddianc o galedi bywyd yng nghefn gwlad Cymru, bu'n nyrsio milwyr clwyfedig mewn amodau annynol yn y Crimea. A fydd yn llwyddo i oroesi'r peryglon a dychwelyd i Gymru - a beth fydd yn ei disgwyl yno?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Maori
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616953 (1784616958)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu ac ymarfer yr iaith Maori gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stories of Solidarity
 £7.99 Awdur: Hywel Francis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616687 (1784616680)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o ddarlithiau ac areithiau'r hanesydd, yr ymgyrchydd gwleidyddol a'r cyn Aelod Seneddol Hywel Francis. Mae'n dathlu brwydrau'r dosbarth gweithiol yng nghymoedd De Cymru gan holi am berthnasedd streiciau'r glowyr a'r GIC. Dyma gyfrol hanfodol ac ysbrydoledig ar gyfer pawb sy'n ymddiddori yn hanes diweddar cymdeithasol a chyffredinol Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Wales - The First and Final Colony
 £7.99 Awdur: Adam Price 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616915 (1784616915)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o draethodau gan un o feddylwyr pennaf gwleidyddiaeth Cymru y cyfnod diweddar, yn archwilio dichonolrwydd annibyniaeth i Gymru ac yn cynnwys rhai o'i areithiau enwocaf yn San Steffan. Ynddynt, mae arweinydd Plaid Cymru yn cynnig asesiad gwych o'r hinsawdd gwleidyddol yn y Gymru gyfoes, ynghyd â syniadau am sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i'r genedl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Geraint Thomas - How a Welshman Won the Tour De France
 £7.99 Awdur: Phil Stead 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616793 (1784616796)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hanes yr awdur yn dilyn cystadleuaeth y Tour de France am bum mlynedd ar hugain, gyda'r uchafbwynt yn ystod haf 2018 wrth iddo dystio i fuddugoliaeth annisgwyl Geraint Thomas yn y ras. Ai dyma lwyddiant pennaf unrhyw Gymro neu Gymraes ym myd y campau? Sut y llwyddodd gŵr diymhongar o'r Eglwys Newydd, Caerdydd i ennill ras fwya'r byd, a sut brofiad oedd hi i weld Geraint yn ennill?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Derek and Nigel - Two Heads, One Tale
 £6.99 Awdur: Derek Bevan, Nigel Owens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616786 (1784616788)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Straeon o'r cae rygbi ac oddi ar y cae gan ddau ddyfarnwr chwedlonol o Gymru sydd wedi dyfarnu yng ngemau Cwpan Rygbi'r Byd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Welsh
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616762 (1784616761)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu Cymraeg ac ar ymarfer yr iaith gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Diffeithwch Du, Y
 £5.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616694 (1784616699)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 71:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?