Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1721 o deitlau.
Yn dangos y 1716 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 69:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Saving Grace
 £0.99 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601720 (1999601726)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Different River
 £4.00 Awdur: Jo Verity 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983779 (1909983772)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2018  Cyhoeddwr: Honno
Collodd Miriam ei gŵr mewn amgylchiadau trasig. Wrth iddi ofalu am ei rhieni a'i hwyrion, ac wrth geisio cael trefn ar ei bywyd, mae hi'n ailgyfarfod â hen gariad. Ond mae llawer wedi newid mewn deugain mlynedd...
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
The Ann’s War Mystery Series: Blackmail
 £0.84 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601744 (1999601742)
Dyddiad Cyhoeddi: Mehefin 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 117, Summer 2018)
 £3.99 Awdur: Hannah Engelkamp 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770051 (1999770056)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Albi
 £4.00 Awdur: Hilary Shepherd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781909983755 (1909983756)
Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2018  Cyhoeddwr: Honno
Nofel ingol yn cynnig cipolwg teimladwy a thosturiol ar fywyd Albi, sy'n blentyn yn ystod rhyfel cartref Sbaen yn y 1930au. Mae cyfrinachau'r cyfnod cythryblus hwn yn parhau i'w boenydio yn ei henaint, flynyddoedd wedi terfyn y rhyfel a ffurfiodd genedlaethau o Sbaenwyr.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
The Ann’s War Mystery Series: Invasion
 £0.99 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601737 (1999601734)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Golygon
 £6.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615161 (1784615161)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ysgrifau treiddgar a phersonol gan un o awduron cyfoes gorau Cymru, Manon Steffan Ros. Mae'r ysgrifau yn cynnwys deunydd gorau o'i cholofn wythnosol yn Golwg. Ceir adrannau gwahanol ar bynciau gwahanol yn cynnwys Pobl, Diwylliant, Llefydd a Dioddefaint.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Out at the Bright Edge
 £5.99 Awdur: Carolyn Clark 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615178 (178461517X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o gerddi wedi'u gwreiddio yng ngogledd Ceredigion. Mae'r cerddi'n disgrifio ac yn ymateb i'r tirwedd ac i hanes yr ardal rhwng afonydd Teifi a Dyfi, gan ganolbwyntio ar le, cipio munudau cofiadwy mewn lleoliadau penodol a dathlu ardal o harddwch naturiol eithriadol a hanes hir.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pen ar y Bloc
 £9.99 Awdur: Vaughan Roderick 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615185 (1784615188)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofnod unigryw, ffraeth am wleidyddiaeth Cymru dros y degawdau diwethaf gan y sylwebydd craff, Vaughan Roderick, yn cynnwys 43 o ffotograffau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Life to Dai For, A
 £7.99 Awdur: Dai Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615192 (1784615196)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hunangofiant Dai Jones, Llanilar, personoliaeth radio a theledu hynod boblogaidd yng Nghymru. Yn y gyfrol hon mae Dai yn edrych yn ôl ar y pymtheng mlynedd ers cyhoeddi rhan gyntaf ei hunangofiant yn 2004. 70 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Finding Wales
 £8.99 Awdur: Peter Daniels 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615208 (178461520X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg mewn dyfnder gan awdur In Search of Welshness ar gyflwr y genedl Gymreig, ar hunaniaeth cenedlaethol y Cymry ac ar yr hyn sy'n ysgogi'r awydd ymhlith alltudion i ailddarganfod eu gwreiddiau ac i ddychwelyd adref. 29 ffotograff.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Am Newid
 £6.99 Awdur: Dana Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615338 (1784615331)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel boblogaidd ffres a chyfoes sy'n hawdd ei darllen sydd yn ceisio mynd i'r afael â'n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio â'n syniad ni o'r hyn sy'n draddodiadol. Mae Ceri'n dychwelyd i gartref ei phlentyndod, ond erbyn hyn mae'n berson gwahanol iawn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Myfi, Iolo
 £8.99 Awdur: Gareth Thomas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615345 (178461534X)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol fyrlymus yn dilyn ôl-troed un o gymeriadau mwyaf diddorol hanes Cymru, Iolo Morgannwg (Edward Willimas, 1747-1826). Nofel llawn antur, dirgelwch, cariad, gwrthryfel, trais, cyffuriau, angerdd, ysbïwyr a brad.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Broadcasters of BBC Wales, 1964-1990, The
 £8.99 Awdur: Gareth Price 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615352 (1784615358)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Atgofion Gareth Price, cyn-Reolwr BBC Wales (1968-90) am ei waith yntau ac unigolion eraill a fu'n gweithio yn y Gorfforaeth rhwng 1964 a 1990, y cyfnod mwyaf cyffrous o dwf yn hanes darlledu Cymreig. Treuliodd ddeng mlynedd (1964-74) yn gynhyrchydd teledu, ac 16 mlynedd (1974-1990) yn apwyntio ac yn arwain tîmau cynhyrchu amrywiol o fewn y BBC. 98 llun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Efa
 £5.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615369 (1784615366)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Y nofel gyntaf mewn trioleg ar gyfer yr arddegau cynnar. Mae Efa yn ddarpar frenhines gwlad Melanai ond mae hi'n gyndyn i ddilyn yr hen draddodiadau, gan gynnwys lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed. Yn y stori, dilynwn Efa yn brwydro yn erbyn ei thynged ei hun. Bydd nofel 2 a 3 yn cael eu cyhoeddi yn 2018 a 2019.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Yma: Yr Ynys
 £5.99 Awdur: Lleucu Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615376 (1784615374)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Y nofel gyntaf mewn trioleg ar gyfer yr arddegau hŷn. Mae Gwawr a Cai yn paratoi ar gyfer taith yn ôl i'r Henwlad er mwyn darganfod mwy am fywyd eu hynafiaid cyn ffrwydriad dinistriol y Diwedd Mawr a gafodd effaith tyngedfennol ar y byd. Bydd nofelau 2 a 3 yn cael eu cyhoeddi yn 2018 a 2019.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Na, Nel!: Wps!
 £4.99 Awdur: Meleri Wyn James 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615383 (1784615382)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Na, Nel! yw'r geiriau mae rhieni, brawd ac athrawon Nel yn gorfod eu dweud yn aml iawn. Mae Nel yn ferch ddireidus ac yn y gyfrol newydd hon ceir tair stori ddigri eto am y cymeriad poblogaidd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Dark Territory
 £7.99 Awdur: Jerry Hunter 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615413 (1784615412)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hanesyddol afaelgar am deithiau y dyn gwyn i ganol 'anialwch' gogledd yr Amerig i ddelio gyda phobl 'anwaraidd', ynghyd â siwrnai i enaid tywyll y dyn gwyn ei hun. Er bod y nofel wedi'i gosod yn yr 17eg ganrif, mae'r digwyddiadau yn adlewyrchu'r cyfnod cyfoes mewn modd iasol. Cyrhaeddodd y fersiwn wreiddiol Gymraeg Y Fro Dywyll restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pawb a'i Farn
 £7.99 Awdur: Dewi Llwyd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615437 (1784615439)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyddiaduron y cyflwynydd adnabyddus Dewi Llwyd. Mae'r dyddiaduron wedi eu hysgrifennu yn ystod blwyddyn wleidyddol gythryblus 2017, o benderfyniad Theresa May i gynnal etholiad cyffredinol hyd at yr etholiad a thu hwnt. Dros 70 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hen Bethau Anghofiedig
 £6.99 Awdur: Mihangel Morgan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615444 (1784615447)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori ysbryd berffaith ar gyfer y Nadolig gan un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Meini Llafar
 £7.99 Awdur: Lyn Ebenezer 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784615451 (1784615455)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o atgofion un o newyddiadurwyr ac awduron amlycaf Cymru, Lyn Ebenezer, yn cynnwys portreadau cynnes, crefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd â'i bryddest i'w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio'r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Parcel of Rogues, A - Sam Smith Mystery
 £0.99 Awdur: Hannah Howe 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999601713 (1999601718)
Dyddiad Cyhoeddi: Ionawr 2018  Cyhoeddwr: Goylake Publishing
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pêl-Droed: Cymru yng Nghwpan y Byd 1950–1974
 £3.49 Awdur: Huw Portway 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999750305 (1999750306)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2017  Cyhoeddwr: Gw. Disgrifiad/See Description
Dyma lyfr cynhwysfawr a fydd yn agoriad llygad i unrhyw un a chanddo ddiddordeb yn anturiaethau cynnar pêl-droedwyr Cymru yng Nghwpan y Byd. Lawrlwytho i Kindle yn unig.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review) 116, Winter 2017
 £3.99 Awdur: Caryl Lewis, Joao Morais, Cath Barton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770037 (199977003X)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2017  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stad
 £6.99 Awdur: Guto Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784611958 (1784611956)
Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2017  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyntaf Guto Dafydd i oedolion. Hanes Theo sydd yma, yn dod yn ôl i'w gynefin ym Mhen Llŷn pan gaiff ei dad ei daro'n wael, sy'n newid mawr iddo ar ôl bywyd ariangar, trachwantus yn y ddinas. Mae'n nofel ffraeth sy'n ymdrin â themâu megis gwrthdaro, hunaniaeth a threftadaeth, gyda sawl tro annisgwyl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 69:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?