Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1823 o deitlau.
Yn dangos y 1817 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 73:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
My Oxford - A Memoir
 £5.84 Awdur: Catherine Haines 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352738 (1999352734)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: New Welsh Review
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Maori
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616953 (1784616958)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu ac ymarfer yr iaith Maori gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stories of Solidarity
 £7.99 Awdur: Hywel Francis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616687 (1784616680)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o ddarlithiau ac areithiau'r hanesydd, yr ymgyrchydd gwleidyddol a'r cyn Aelod Seneddol Hywel Francis. Mae'n dathlu brwydrau'r dosbarth gweithiol yng nghymoedd De Cymru gan holi am berthnasedd streiciau'r glowyr a'r GIC. Dyma gyfrol hanfodol ac ysbrydoledig ar gyfer pawb sy'n ymddiddori yn hanes diweddar cymdeithasol a chyffredinol Cymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Wales - The First and Final Colony
 £7.99 Awdur: Adam Price 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616915 (1784616915)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Casgliad o draethodau gan un o feddylwyr pennaf gwleidyddiaeth Cymru y cyfnod diweddar, yn archwilio dichonolrwydd annibyniaeth i Gymru ac yn cynnwys rhai o'i areithiau enwocaf yn San Steffan. Ynddynt, mae arweinydd Plaid Cymru yn cynnig asesiad gwych o'r hinsawdd gwleidyddol yn y Gymru gyfoes, ynghyd â syniadau am sicrhau dyfodol mwy llewyrchus i'r genedl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Geraint Thomas - How a Welshman Won the Tour De France
 £7.99 Awdur: Phil Stead 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616793 (1784616796)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hanes yr awdur yn dilyn cystadleuaeth y Tour de France am bum mlynedd ar hugain, gyda'r uchafbwynt yn ystod haf 2018 wrth iddo dystio i fuddugoliaeth annisgwyl Geraint Thomas yn y ras. Ai dyma lwyddiant pennaf unrhyw Gymro neu Gymraes ym myd y campau? Sut y llwyddodd gŵr diymhongar o'r Eglwys Newydd, Caerdydd i ennill ras fwya'r byd, a sut brofiad oedd hi i weld Geraint yn ennill?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Derek and Nigel - Two Heads, One Tale
 £6.99 Awdur: Derek Bevan, Nigel Owens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616786 (1784616788)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Straeon o'r cae rygbi ac oddi ar y cae gan ddau ddyfarnwr chwedlonol o Gymru sydd wedi dyfarnu yng ngemau Cwpan Rygbi'r Byd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Teach Your Dog Welsh
 £3.99 Awdur: Anne Cakebread 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616762 (1784616761)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Golwg ysgafn ar ddysgu Cymraeg ac ar ymarfer yr iaith gyda'ch cyfaill blewog gorau, a hynny drwy gyfrwng cyfrol llawn lluniau hwyliog a 60 o eiriau ac ymadroddion defnyddiol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Diffeithwch Du, Y
 £5.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616694 (1784616699)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae'r nofel yn olrhain hanes Efa, sy'n dywysoges ar y Melanai, ar ôl iddi hi a'i ffrindiau ddianc o'r Palas rhag iddi orfod lladd ei mam, y frenhines, yn dilyn traddodiad y wlad. Maen nhw wedi cyrraedd Y Diffeithwch Du sydd yn llawn peryglon ac yn cwrdd â chawr o'r enw Id, a nifer o anifeiliaid a sefyllfaoedd peryglus a heriol. Ail deitl mewn trioleg.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Siani Flewog
 £7.99 Awdur: Ruth Richards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616700 (1784616702)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel yn amlinellu dylanwad Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn (1875-1905) ag oedd yn wariwr afradlon ar dlysau, gemau a chyflwyniadau theatrig, ar ddwy Gymraes, Annie Roberts ac Eluned Humphreys.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Yma: Hadau
 £5.99 Awdur: Lleucu Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616717 (1784616710)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Mae Hadau wedi ei gosod yn y dyfodol ar ôl i fom niwcliar ddinistrio gorllewin Ewrop. Roedd Cymry wedi sefydlu cymuned mewn ynys ger Norwy a Cai a Gwawr wedi eu magu yno. Maen nhw erbyn hyn wedi cyrraedd tref Aberystwyth yn yr henwlad (Cymru) ac yn dod o hyd i lwyth cyntefig sydd yn prysur rhedeg mas o fwyd a hadau i dyfu cnydau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Reasons 2 Smile - My Battles on and off the Rugby Field
 £7.99 Awdur: Matthew Rees 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616731 (1784616737)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hunangofiant Matthew Rees, chwaraewr rygbi i'r Scarlets, Gleision Caerdydd, Cymru, y Llewod a'r Barbariaid, a'r bachwr a enillodd y nifer fwyaf o gapiau yn cynrychioli ei wlad. Cawn ein tywys tu ôl y llenni ar ei yrfa ar y cae rygbi, ynghyd â straeon personol am ddarganfod pwy yw ei dad a'i frwydr yn erbyn cancr pan oedd ar frig ei yrfa. 43 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader 119 (New Welsh Review 119, Winter 2018 Edition)
 £3.99 Awdur: Alex Diggins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352714 (1999352718)
Dyddiad Cyhoeddi: Rhagfyr 2018  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hear the Echo
 £7.99 Awdur: Rob Gittins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616410 (1784616419)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori am ddwy wraig gref o dras Cymreig-Eidalaidd yn un o gymoedd de Cymru: un yn byw yn y 1930au a'r llall yn y cyfnod presennol. Mae Chiara yn wynebu anawsterau bod yn fewnfudwraig tra bod Frankie yn brwydro yn erbyn benthycwyr arian llym a'i gŵr di-ddim. Er y gwahaniaethau rhyngddynt, mae eu bywydau yn adleisio'i gilydd mewn ffyrdd annisgwyl.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Adra - Byw yn y Gorllewin Cymraeg
 £7.99 Awdur: Simon Brooks 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616427 (1784616427)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o atgofion a sylwebaeth wleidyddol gan yr awdur a'r ymgyrchydd amlwg, Simon Brooks. Ceir dadansoddiad treiddgar o'r ardaloedd Cymraeg wrth i'r awdur ddilyn clwb pêl-droed Porthmadog gyda'i fab yn ystod tymor 2017-18. 39 llun lliw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Seren Wib a Straeon Eraill
 £4.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616434 (1784616435)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Bydd y gyfrol hon yn cynnwys straeon gan awduron profiadol a rhai newydd e.e. Jon Gower, Manon Steffan Ros, Miriam Elin a Gwennan Evans.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Byd Crwn a Straeon Eraill
 £4.99 Awdur: Meinir Wyn Edwards 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616441 (1784616443)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol o straeon byrion ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 (12-15 oed). Mae yma awduron fel Dylan Iorwerth, Caryl Lewis, Sian Northey, Cynan Llwyd a Llio Maddocks.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pyrth Uffern
 £7.99 Awdur: Llwyd Owen 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616458 (1784616451)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gyffrous ac anturus yn adrodd hanes dau gyfnod cythryblus yn hanes bywyd DS Rolant Price o Adran Dditectifs Gerddi Hwyan. Mae un rhan o'r stori yn canolbwyntio ar ymdrechion obsesiynol 'Rol' i ddal troseddwr rhyw a llofrudd sy'n ysbeilio ar ferched ifanc yn y dref; a'r rhan arall yn dilyn ei ymdrechion i wella o'r chwalfa nerfol a brofodd yntau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Life Beneath the Arch
 £6.99 Awdur: Charles Arch 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616465 (178461646X)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Atgofion Charles Arch, gŵr amlwg yng nghylchoedd amaeth Cymru, ac un a fu'n sylwebydd ar weithgareddau Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ers 1980. Mae'n dwyn i gof ddegawdau cyntaf ei fywyd ar fferm fynydd ger Abaty Ystrad Fflur yng Ngheredigion, gan ddisgrifio'r flwyddyn amaethyddol ynghyd â nifer o gymeriadau diddorol y fro. 43 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Son of Prophecy: Glyndwr Dragon Breathes Fire
 £6.99 Awdur: Moelwyn Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616519 (1784616516)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn llyfr olaf ei drioleg, mae'r awdur Moelwyn Jones yn adrodd stori bryfoclyd blynyddoedd olaf gwrthryfel Glyndŵr, pan gyflawnodd yr arweinydd - am gyfnod byr - y darogan am waredwr i i Gymru.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ysbryd yr Oes - Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018
 £6.99 Awdur: Mari Williams 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616557 (1784616559)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Nofel ddramatig am ddau John a'r stori'n symud yn ôl ac ymlaen ar wib rhwng y gorffennol a'r presennol; John Penry, y merthyr Piwritanaidd, a John Williams, athro Hanes mewn ysgol gyfun Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
By the Banks of the Rheidol
 £6.99 Awdur: Geraint Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616588 (1784616583)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ffuglen hanesyddol wedi'i leoli yn ardal Aberystwyth; y cefnlen yw'r adeilad a gartrefai'r ddwy reilffordd stêm fechan lleol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ar Drywydd Llofrudd
 £6.99 Awdur: Alun Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616601 (1784616605)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel dditectif boblogaidd gyfoes a thywyll wedi ei lleoli yn Aberystwyth. Mae'n adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledu Scandi sy'n boblogaidd tu hwnt ar hyn o bryd. Ar ôl i gorff gael ei ddarganfod yn y twyni mae ddau dditectif, Taliesin ac MJ, yn mynd ar drywydd y llofrudd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
When Ravens Screamed over Blood
 £3.99 Awdur: William Vaughan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616649 (1784616648)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofelig ffantasïol ar gyfer yr arddegau ond sy'n addas ar gyfer oedolion hefyd. Wedi'i seilio'n fras ar y Mabinogion a chwedloniaeth Wyddelig, ac yn cynnwys hud a thrais, adroddir hanes Rhydian, tywysog Dyfed. Caiff ei garu gan ei bobl, mae'n garedig, yn gyfiawn ac yn olygus ac ymddengys ei fod yn dywysog perffaith ac y bydd ei deyrnasiad yn hir ac ysblennydd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Plankton Collector, The
 £8.39 Awdur: Cath Barton 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999770082 (1999770080)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: New Welsh Review
Mae'r casglwr plancton yn ymweld â theulu a rwygwyd gan alar ac edifeirwch dan gochl cymeriadau gwahanol. Fel Mr Smith, aiff â Mary i lan y môr, tra bod ei mam, Rose, yn ei gyfarfod fel Stephen, wrth fedd ei mab. I'w gŵr David, ei gyn-gariad Colin ydyw.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Llyfr Glas Nebo - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018
 £7.99 Awdur: Manon Steffan Ros 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616540 (1784616540)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2018  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2018. Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu'n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a'i chwaer fach, Dwynwen. Mae'r hanes hynod wedi'i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn - yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 73:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?