Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
E-lyfrau
Rhestr o lyfrau mewn fformat electronig. Cynigir e-lyfrau ar fformat EPUB (ac weithiau ar ffurf PDF) i ddefnyddwyr Gwales wrth iddynt ymddangos. Awgrymwn eich bod yn defnyddio Adobe Digital Editions 4 i ddarllen yr e-lyfrau hyn ar gyfrifiaduron sy'n rhedeg Windows a Mac OS X. Os nad ydych wedi llwytho Adobe Digital Editions 4 ar eich peiriant ewch at wefan Adobe Digital Editions. Caniateir i gwsmer lawrlwytho'r e-lyfr hyd at deirgwaith, ond rhaid gwneud hynny o fewn dwy flynedd i brynu'r e-lyfr.

Os ydych yn bwriadu lawrlwytho'r e-lyfr i ddyfais iPad neu iPhone gwnewch yn siwr eich bod yn gyntaf yn creu cyfrif defnyddiwr gydag Adobe. Ewch at 'Create an Adobe Account'. Yn ail, llwythwch ddarllenydd Bluefire i'ch dyfais, a nodi manylion eich cyfrif Adobe yn y ddewislen a geir o dan y tab Info o fewn y rhaglen. Bydd angen i chi ymweld ag un o'r gwefannau canlynol: Bluefire Reader (Apple iOS) neu Bluefire Reader (Android).

NID OES MODD LAWRLWYTHO E-LYFR A BRYNIR TRWY GWALES I DECLYN KINDLE.
Cafwyd hyd i 1733 o deitlau.
Yn dangos y 1727 teitl sy'n cyd-fynd â'ch dewisiadau.
Os dymunwch mae modd i chi ailadrodd y chwiliad gan gynnwys y canlyniadau a hepgorwyd.
Tudalen 1 o 70:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
e
-lyfr
Levels
 £4.99 Awdur: Helen Pendry 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681525 (1912681528)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae'n ganol gaeaf yng Nghanolbarth Cymru. Mae drôn milwrol yn taro parc gwyliau gan ladd gwraig. Tybir mai damwain drasig yw'r digwyddiad, ond mae Abby Hughes yn amau bod dyn digartref sy'n casau rhyfel yn gyfrifol. Er mwyn canfod y gwir, bydd yn rhaid iddi wynebu grymoedd pwerus sy'n ceisio ei rhwystro.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Between the Boundaries
 £4.99 Awdur: Adam Somerset 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681532 (1912681536)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Mae Between the Boundaries yn dilyn cwrs un flwyddyn gan drafod pynciau megis arferion dyfrgwn, teithio o Gymru i Awstralia a datblygiad systemau cyfrifiadurol. Mae'r cynnwys yn ddoniol, yn procio'r meddwl ac yn cynnig mewnwelediad, gan daflu golwg ar yr hyn sy'n gorwedd o dan y ffiniau ar draws y byd, bod hynny yn weladwy neu'n anweladwy.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Night Circus
 £4.99 Awdur: Ursula Kovalyk 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681549 (1912681544)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Fe wnes i ei ddarganfod un bore pan oeddwn i'n cario'r sbwriel allan. Roedd yn gorwedd yn y glaswellt, yn dal darn o blastig budr yn ei ddwylo baban, ei lygaid ynghau ac yn ymddangos fel pe na bai'n anadlu. Roedd ei ddillad crychlyd fel petaent wedi'u llifoleuo.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
La Blanche
 £4.99 Awdur: Mai-Do Hamisultane 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681556 (1912681552)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Casablanca, 1992. Caiff gŵr ei wthio i'w farwolaeth ar risiau marmor plasty Art Deco. Ni chafwyd eglurhad am ei lofruddiaeth fyth, a rhwygwyd teulu, ffordd o fyw a meddyliau ei wraig a'i ferch gan y drychineb. Mae'r naratif hardd gan Mai-Do Hamisultane - a ysgrifennwyd yn y person cyntaf - yn symud yn ôl ac ymlaen rhwng amser a lle gan blethu gwe gain o ffaith a ffuglen.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Moving On
 £4.99 Awdur: Jane Morris 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781912681624 (1912681625)
Dyddiad Cyhoeddi: Hydref 2019  Cyhoeddwr: Parthian Books
Cyfrol yn pefrio â doniau llenorion o Simbabwe, yn cynnwys gwaith ugain o ysgrifennwyr gorau'r wlad, rhai ohonynt yn parhau i fyw yno tra bod eraill wedi symud oddi yno. Mae nifer o'r cymeriadau yn y straeon yn symud ymlaen eu hunain: o gadwynau'r gorffennol, colli ceraint a chredoau sydd wedi gwreiddio'n hir. Mae rhai yn symud o'r bywyd hwn ac eraill at ddyfodol disgleiriach.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Ingrid - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2019
 £7.99 Awdur: Rhiannon Ifans 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617943 (1784617946)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol arobryn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Mae'r siampên yn llifo yn ninas Stuttgart, y neuaddau jazz yn orlawn a'r tŷ opera dan ei sang. Ac yng nghanol y bwrlwm mae Ingrid, yn barod ei gwên a'i barn.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Xandra Function
 £6.99 Awdur: Alan Cash 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617325 (1784617326)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Ffuglen wyddonol gyffrous. Pan fo Frances McCallister yn creu gêm gyfrifiadur newydd, nid yw Marjaalia yn sylweddoli y bydd yn esgor ar frwydr am fywyd, oherwydd bod gan y gêm gyfrinachau y bydd eraill yn barod i ladd er mwyn eu meddiannu.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Yma: Afallon
 £4.99 Awdur: Lleucu Roberts 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617332 (1784617334)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma nofel olaf trioleg gyffrous Lleucu Roberts sydd wedi ei gosod yn Aberystwyth ôl-apocalyptaidd yn 2141. Pan mae rhai'n cael eu cipio o Gymru, i ble maen nhw'n mynd? Ar yr wyneb mae'r lle fel Afallon ond mae themâu dwys ynddi – rôl merched mewn cymdeithas, trin pobol sydd yn 'wahanol', rhyddid a chaethiwed, yn ogystal ag elfennau o 'Big Brother' a 'The Handmaiden's Tale'.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres y Melanai: Edenia
 £4.99 Awdur: Bethan Gwanas 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617349 (1784617342)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyma'r nofel olaf yn nhrioleg Y MELANAI am Efa a'i chriw. Ar ôl iddyn nhw ddianc i'r Diffeithwch Du rhag i Efa orfod lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed, maen nhw bellach wedi cyrraedd tir Edenia lle maen nhw'n dod o hyd i lwyth arall o bobl. Pa fath o groeso gawn nhw yno a beth fydd yn digwydd i Efa ar ddiwedd y drioleg?
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
That Would Be Telyn
 £7.99 Awdur: Delyth Jenkins 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617370 (1784617377)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Yn ystod haf 2012, cerddodd Delyth Jenkins ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro yn ei gyfanrwydd, sef 186 milltir. Cariodd ei thelyn fechan ar ei chefn, gan gynnal perfformiadau byrfyfyr ar y llwybr. Mae'r gyfrol hon yn gofnod o'i hanturiaethau ac o'r bobl y cyfarfu â hwy ar y ffordd.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Y Ferch Fach yn y Gwresogydd
 £7.99 Awdur: Martin Slevin 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617622 (1784617628)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Stori dorcalonnus a dyrchafol am gariad, colled a theulu. Mae mam Martin Slevin yn un weithgar a thu hwnt o annibynnol sy'n rhedeg ei busnes ei hun, ac nid yw'n cymryd unrhyw lol gan Martin a'i dad. Ond ar ôl i'w gŵr farw, mae popeth yn mynd ar chwâl ac mae'n mynd yn llesg ac yn anghofus. Ymhen amser, mae hi'n cael diagnosis o glefyd Alzheimer... Addasiad Cymraeg gan Manon Steffan Ros.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Tom
 £4.99 Awdur: Cynan Llwyd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617851 (1784617857)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel am Tom, bachgen 15 oed sy'n byw mewn fflat gyda'i fam. Mae'n ffrindiau gyda dyn 81 oed sy'n byw yn y fflat uwchben. Nofel ddirdynnol yn genre The Curious Incident of the Dog in the Night-time gan awdur ifanc â llais ffres, newydd. Mae'r themâu yn cynnwys bwlio, gwrthdaro, mewnfudwyr, trais a salwch.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Treheli
 £7.99 Awdur: Mared Lewis 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617899 (178461789X)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigolion y dref gan greu dryswch ac ofn. Caiff y penodau eu hadrodd o safbwynt y gwahanol gymeriadau, a phob un yn ymateb i'r dirgelwch yn ei ffordd ei hun.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Carafanio
 £7.99 Awdur: Guto Dafydd 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617950 (1784617954)
Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. 'Mae'n nofel onest, yn glyfar, yn ddeifiol'... 'A dyna fawredd y nofel: sylwadau craff am y natur ddynol, am ddyheadau, disgwyliadau, ofnau, am ein stad fydol, fregus.' (Haf Llewelyn)
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Babel
 £7.99 Awdur: Ifan Morgan Jones 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617905 (1784617903)
Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif. Mae'r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy'n weinidog alcoholig, ac yn dod i'r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd Llais y Bobol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
New Welsh Reader (New Welsh Review 120, Summer 2019)
 £3.99 Awdur: Deryn Rees-Jones, Polly Atkin, Helen Mort 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781999352752 (1999352750)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: *New Welsh Review*
Cylchgrawn/blodeugerdd o lenyddiaeth ffeithiol, traethodau llenyddol, ffuglen a barddoniaeth o Gymru a thu hwnt.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Pris Cydwybod
 £12.99 Awdur: Bleddyn Owen Huws 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616816 (1784616818)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Profiadau T. H. Parry-Williams fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod y Rhyfel Mawr pan gafodd ei erlid oherwydd ei ddaliadau personol, a'r effaith a gafodd y profiadau hynny ar ei fywyd personol a'i yrfa wedi'r rhyfel.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Esgyrn
 £7.99 Awdur: Heiddwen Tomos 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616939 (1784616931)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Nofel gignoeth gan Heiddwen Tomos sy'n sôn am berthynas tad-cu â'i ddau ŵyr. Mae'r cymeriadau, a'u perthynas â'i gilydd, yn annwyl, yn gredadwy ac yn gofiadwy. Mae themâu cyfoes a thraddodiadol yma, megis perthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad, ac mae'r ddeialog a'r naratif yn llifo a hiwmor yn frith drwyddi.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stori Sydyn: Wil ac Aeron
 £1.00 Awdur: Heulwen Ann Davies 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617356 (1784617350)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cyfrol sy'n sôn am gyfeillgarwch Wil ac Aeron ers dyddiau eu plentyndod ym Mro Ddyfi. Daeth cyfle iddyn nhw berfformio a sgriptio yn y Clwb Ffermwyr Ifanc ac arweiniodd hynny at gyflwyno rhaglen o'r Sioe Fawr ar S4C. Erbyn hyn mae'r ddau wedi cael sawl cyfres ar y teledu ac yn cyflwyno ar y radio. Mae Heulwen yn hanu o'r un ardal ac yn adnabod y ddau gymeriad yn dda.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Stori Sydyn: Y Goliau a'r Dagrau - Stori Tash Harding
 £1.00 Awdur: Dylan Ebenezer 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617363 (1784617369)
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Hanes anhygoel Natasha Harding, pêl-droedwraig sydd wedi bod yn nhîm merched Cymru ers blynyddoedd. Ers iddi ddechrau chwarae yn yr ysgol gynradd ac yna yn Ysgol Cwm Rhymni, ynghanol rhagfarnau di-ri, mae Tash wedi gweld newidiadau mawr, ac mae proffeil timau cenedlaethol merched wedi codi'n aruthrol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hud a Lled - Hunangofiant Eirian Wyn
 £7.99 Awdur: Eirian Wyn 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616823 (1784616826)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Cofiant cynhwysfawr Eirian Wyn, y gweinidog a'r consuriwr poblogaidd o Frynaman. Mae'n cynnwys hanes ei blentyndod pan gafodd afiechyd yn ifanc iawn, a chanfuwyd hefyd ei fod yn dioddef o dyslecsia.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Storis Grav
 £6.99 Awdur: Rhys Meirion 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616830 (1784616834)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Heb os nac oni bai, un o gymeriadau mwyaf Cymru erioed yw'r enigma o Fynydd y Garreg, Ray Gravell. Mae'n ddyn sydd wedi cyffwrdd pob un a gafodd y fraint o'i gyfarfod, gyda'i gyffro diniwed a'i ddiddordeb didwyll yn eich gwneud i deimlo'n well ar ôl bod yn ei gwmni.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Cyfres Amdani: C'mon Reff!
 £4.99 Awdur: Nigel Owens 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616922 (1784616923)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr o gyfres Amdani i ddysgwyr Lefel Canolradd. Addasiad o hunangofiant poblogaidd Nigel Owens, Hanner Amser. Mae'r testun wedi ei rannu'n benodau byrion, ac yn sôn am ei blentyndod, ei yrfa fel un o reffaris rygbi gorau'r byd, ei deithiau, ei deulu, ei iselder a'i rywioldeb.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Geraint y Cymro
 £5.99 Awdur: Llion Iwan 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784616946 (178461694X)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Llyfr yn olrhain hanes rhyfeddol buddugoliaeth Geraint Thomas ym Mharis eleni. Yn ogystal â dilyn camp ryfeddol Geraint mae'r llyfr hefyd yn dilyn taith darlledu'r Tour yn Gymraeg ers 2013 gan y person wnaeth sicrhau'r hawliau hynny, Llion Iwan. 29 o luniau.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
e
-lyfr
Hwb
 £3.99 Awdur: Rhian Staples 
E-lyfr  Eitem i'w lawrlwytho ISBN: 9781784617202 (1784617202)
Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2019  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Drama wreiddiol i bobol ifanc. Mae'n archwilio cyfnod ym mywyd pump person ifanc o Dde Cymru tra'n herio'r gynulleidfa i ymateb. Mae'n archwilio sut y gall cynulleidfa (cymdeithas) eistedd a gwylio pethau erchyll yn digwydd i eraill a hynny heb ymyrryd. Mae'n trafod y pwysau ar bobol ifanc i lwyddo a phroblemau e.e. hunan-niweidio, alcoholiaeth, cam-drin corfforol.
 
Prynwch...
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 70:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?