Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Teitlau i Ddod
Rhestr o deitlau heb eu cyhoeddi:
Cafwyd hyd i 285 o deitlau.
Medrwch hidlo'r math o ganlyniadau a welir yn eich dewisiadau chwilio.
Tudalen 1 o 12:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Old Technology: Harry Ferguson - Tractor Genius
 £7.99 Awdur: Edward G. James 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781842855133 (1842855131)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Studymates - Graham Lawler
Mae'r gyfrol hon wedi'i llunio er mwyn cefnogi darllenwyr araf drwy gynnig deunydd darllen hŷn iddynt gan ddefnyddio graddfa ddarllen a baratowyd gan raglen gyfrifiadurol. Dylai'r deunydd fod yn hygyrch i ddisgybl blwyddyn 8, gan fod felly yn ddeunydd darllen addas ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr mewn ysgolion ac mewn colegau Addysg Bellach.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Ar Gof: Y Lloer a'r Sêr
 £12.99 Awdur: Mererid Hopwood 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781912261871 (1912261871)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Atebol
Yn y blwch mae tri llyfryn a phob un yn ddyfais i annog ein gallu i gofio. Maen nhw'n agor drwy gyflwyno pennill cyfan. Yna, gyda phob tudalen, mae rhai o eiriau'r llinellau'n diflannu. Bydd y bylchau a'r lluniau'n anogaeth i gofio'r geiriau coll...
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Flavours of England: English Breakfast
 £6.99 Awdur: Gilli Davies 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781912654963 (1912654962)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Graffeg
Casgliad o ddeg rysait draddodiadol, wych ar gyfer amser brecwast, - pryd pwysicaf y dydd - er mwyn sicrhau eich bod ym cychwyn y diwrnod yn y ffordd orau posibl. Un o deitlau'r gyfres Flavours of England gyda darluniau gan Huw Jones.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
A-Z of Brecon - Places, People, History
 £14.99 Awdur: Mal Morrison 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781445692777 (1445692775)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Amberley Publishing
Archwiliad swynol o dref Aberhonddu a'r fro, sy'n taflu goleuni ar bobl, lleoedd a threftadaeth yr ardal.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Fy Nodiadau Adolygu: CBAC UG/Safon Uwch Daearyddiaeth
 £14.99 Awdur: Kevin Davis 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781510482166 (1510482164)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Hodder Education
Anelwch at lwyddiant yn yr arholiad CBAC Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Daearyddiaeth gyda chymorth y gyfrol hon o ganllawiau adolygu effeithiol wedi'u strwythuro. Mae manylion am gynnwys allweddol y cwrs wedi'i gyfuno â thasgau arholiad a chynghorion ymarferol i gynorthwyo adolygu, cryfhau a phrofi gwybodaeth.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cyfres y Llygaid Mawr: Amser Gwely Panda / Time for Bed, Panda
 £4.99  
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781784231477 (1784231479)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Dref Wen
Cyfle i gael hwyl gyda Panda wrth iddo baratoi i fynd i'r gwely yn y stori syml hon gyda diweddglo llawn syrpreis!
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cyfres y Llygaid Mawr: Amser Cinio, Mwnci! / It's Lunchtime, Monkey!
 £4.99  
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781784231484 (1784231487)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Dref Wen
Dewch i gael hwyl gyda Mwnci wrth iddo gael cinio yn y stori syml hon gyda diweddglo llawn syrpreis!
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
ABC Dementia
 £25.00 Golygydd: Bernard Coope, Felicity Richards 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781784618070 (1784618071)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Y Lolfa
Addasiad Cymraeg o gyfeirlyfr ymarferol ar gyfer datblygu gwybodaeth, hyder, sgiliau a dealltwriaeth am ddementia er mwyn bod o gymorth i'r rhai sydd â dementia i fyw'n well.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Writing Down Deep - An Alchemy of the Writing Life
 £21.99 Awdur: Jan Fortune 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781788648004 (1788648005)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Cinnamon Press
Canllaw dychmygus a phersonol sy'n ceisio hybu llenydda mwy creadigol ac ymrwymedig ymhlith beirdd a llenorion, boed greadigol neu ffeithiol. Argraffiad clawr caled.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cerddoriaeth Gorawl Grefyddol a'r Symffoni 1730-1910
 £9.50 Awdur: Delyth Medi Lloyd, Sioned Webb 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781845217129 (1845217128)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: CAA Cymru
Llyfr gwreiddiol sy'n ymdrin â cherddoriaeth gorawl grefyddol (1730-1890) a'r symffoni (1760-1910). Mae'n adnodd gwerthfawr i gefnogi dysgwyr sy'n dilyn manyleb ddiwygiedig CBAC Cerddoriaeth Uwch Gyfrannol a Safon Uwch, ac mae'r cynnwys yn seiliedig ar Uned 3 Cerddoriaeth UG CBAC (maes astudio A) ac Uned 6 Cerddoriaeth U2 CBAC (maes astudio E).
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Daearyddiaeth - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl
 £8.99 Awdur: Marie Busfield, Hywel Griffiths, Cerys Jones, Rhys Jones, Rhys Dafydd Jones 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781845217303 (1845217306)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae'r llyfr cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag amrediad eang o themâu a astudir fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, ffisegol ac amgylcheddol. Mae addas i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd â'r rheiny sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cyfres Storïau Cyntaf: Awel yn yr Helyg, Yr
 £4.99 Awdur: Campbell books 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781849674478 (1849674477)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Rily
Ymunwch â Gwadd, Llygoden a Llyffant ar eu hantur ar lan yr afon. Ewch ati i wthio, tynnu, a llithro'r paneli i ddod â stori enwog Yr Awel yn yr Helyg yn fyw.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cyfres Archwilwyr Bychain: yn y Parc
 £4.99 Awdur: Clare Beaton 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781849674669 (1849674663)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Rily
Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yn darganfod rhyfeddodau'r byd o'u cwmpas. Dewch o hyd i'r creaduriaid, y blodau, y coed a'r bobl sy'n mwynhau yn eu parc lleol!
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cyfres Archwilwyr Bychain: Ar y Fferm
 £4.99 Awdur: Clare Beaton 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781849674676 (1849674671)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Rily
Bydd archwilwyr bychain wrth eu bodd yn darganfod rhyfeddodau'r byd o'u cwmpas. Dewch o hyd i'r bobl, y planhigion a'r anifeiliaid sy'n brysur ar y fferm!
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Llyfr Crefftau Bwyd Beiblaidd Stori Duw
 £12.99 Awdur: Llio Davies 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781859948835 (1859948839)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau'r Gair
Casgliad cynhwysfawr o dros 64 o syniadau crefft y gellir eu bwyta, pob un yn seiliedig ar stori Feiblaidd.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Hoff Emynau'r Cymry
 £8.99 Awdur: Rob Nicholls 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781859948910 (185994891X)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau'r Gair
100 o Gymry adnabyddus yn rhannu eu hoff emynau.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
A Level Psychology - Skills Builder
 £15.00 Awdur: Louise Steans 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781860857072 (1860857078)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: CBAC/WJEC
Cyfrol a baratowyd yn benodol ar gyfer cwrs Safon Uwch/UG Seicoleg y cyrff arholi CBAC ac Eduqas. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr o bob gallu, ac mae'n delio â'r sgiliau y bydd angen i fyfyrwyr eu datblygu wrth ddilyn y cwrs. Ysgrifennwyd gan awdur sydd â thros 15 mlynedd o brofiad yn athro Seicoleg ac yn brif arholwr un o'r cyrff arholi mwyaf.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Safon Uwch Seicoleg - Datblygu Sgiliau
 £15.00 Awdur: Louise Steans 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781860857089 (1860857086)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: CBAC/WJEC
Mae'r llyfr hwn wedi'i ysgrifennu'n arbennig ar gyfer cwrs CBAC UG/Safon Uwch Seicoleg. Mae'n addas i ddysgwyr o bob gallu, ac mae'n rhoi sylw i'r sgiliau y bydd angen i ddysgwyr eu datblygu wrth iddynt ddilyn y cwrs. Mae gan yr awdur dros 15 mlynedd o brofiad yn addysgu Seicoleg, ac mae hi'n uwch arholwr Seicoleg i brif gorff dyfarnu.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Asterix Ag Na Cluichí Oilimpeacha (Asterix in Irish)
 £8.99 Awdur: Goscinny 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781906587956 (1906587957)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Dalen
Mae Asterix a'i ffrindiau yn cymryd rhan yn y Chwaraeon Olympaidd yng ngwlad Groeg. Maent yn sicir o ennill gyda chymorth eu trwyth hudol, ond nid yw rheolwyr y gemau yn caniatáu defnyddio sylweddau i wella perfformiad. Mae'r Galiaid yn hapus i ddilyn y rheolau, ond beth am y Rhufeiniaid? All y Galiaid ddal y twyllwyr?
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Llyfr Gwyrdd Ystwyth
 £8.95 Awdur: Eurig Salisbury 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781911584285 (1911584286)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Cyfrol o farddoniaeth hirddisgwyliedig o gynnyrch mwyaf diweddar y bardd poblogaidd a'r ysgolhaig, Eurig Salisbury. Hon yw ei ail gyfrol o gerddi wedi iddo gyhoeddi ei gyfrol gyntaf, Llyfr Glas Eurig, yn 2008.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Darllen yn Well: Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canllaw Pen-Tennyn
 £8.99 Awdur: Ruby Wax 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781913245115 (191324511X)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Atebol
Addasiad Cymraeg o A Mindfulness Guide for the Frazzled gan Ruby Wax. Bum can mlynedd yn ôl, doedd neb yn marw o straen: ni wnaeth ddyfeisio'r cysyniad hwn, ac rydyn ni bellach yn gadael iddo'n rheoli ni. Mae Ruby Wax yn dangos i ni sut i lacio'n gafael er ein lles ein hunain, drwy wneud newidiadau syml sy'n rhoi cyfle i ni anadlu, myfyrio a byw yn y funud.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Cymru a'r Mor / Maritime Wales 40 (2019)
 £10.00 Golygydd: David Jenkins, Owain Roberts, Lynn Francis 
Cyfnodolyn  Heb ei gyhoeddi Cod Gwales: C103082334
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Archifdy Gwynedd/Gwynedd Archives
Cyfnodolyn blynyddol dwyieithog sy'n cynnwys erthyglau diddorol ac amrywiol yn trafod amryfal agweddau ar hanes morwriaeth a bywyd morwyr yng Nghymru o'r cyfnod cynnar hyd heddiw.
 
Prynwch
  
Cristion 219 (Mawrth/Ebrill 2020)
 £1.50  
Cyfnodolyn  Heb ei gyhoeddi Cod Gwales: M013639337
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: *Bwrdd Cyhoeddi Eglwysi ar y Cyd*
Cyfnodolyn tymhorol i Gristnogion a'r sawl sydd am ddysgu am y ffydd Gristnogol yng Nghymru a'r tu hwnt. Cynhwysir newyddion, erthyglau, adolygiadau a deunydd defosiwn.
 
Prynwch
  
Awen Drwy'r Storïau, Yr - Cerddi'n Seiliedig ar Chwedlau
 £9.95 Golygydd: Mari George 
Clawr Caled  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781911584339 (1911584332)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau Barddas
Ymateb ein beirdd i'n chwedlau sydd yn y gyfrol hon: detholiad o gerddi hen a newydd wedi eu casglu ynghyd mewn cyfrol hardd, o gerddi am Y Mabinogi a'r Brenin Arthur i gerddi am chwedl Culhwch ac Olwen a Chantre'r Gwaelod. Ceir cerddi newydd sbon hefyd gan Jim Parc Nest, Annes Glynn, Myrddin ap Dafydd, Haf Llewelyn, Gwenallt Llwyd Ifan, Anwen Pierce ac Alan Llwyd.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Siwan a Cherddi Eraill
 £6.99 Awdur: Saunders Lewis 
Clawr Meddal  Heb ei gyhoeddi ISBN: 9781913245139 (1913245136)
Dyddiad Cyhoeddi: Chwefror 2020  Cyhoeddwr: Atebol
Argraffiad newydd Atebol yn 2020 o gyfrol enwog Saunders Lewis, Siwan a Cherddi Eraill, a cyhoeddwyd yn flaenorol gan Wasg Dinefwr. Mae'r gyfrol yn cynnwys y ddrama fydryddol Siwan (1954), sy'n portreadu perthynas Siwan â Llywelyn Fawr, a'i charwriaeth gyda Gwilym Brewys. Ceir hefyd rhai o gerddi prin y bardd a'r dramodydd.
 
Prynwch
 
Adolygiad/Gwybodaeth
 
Tudalen 1 o 12:    
 
Tudalen Nesaf
 
Tudalen Olaf
Defnyddiwch yr opsiynau canlynol i ddewis y math o ganlyniadau y dymunwch eu gweld.
Llyfrau:OedolionPlant
Cymraeg
Saesneg
 
Nifer y Canlyniadau ar bob Tudalen?