Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dramâu Saunders Lewis - Y Casgliad Cyflawn (Cyfrol 2)
Saunders Lewis
ISBN: 9780708311837 (0708311830)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Golygwyd gan Ioan M. Williams Fformat: Clawr Caled, 1006 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £19.99 
Ein Pris: £9.99 
Rydych yn Arbed: £10.00 (50.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail gyfrol golygiad campus o ddwsin o ddramâu cyhoeddedig y llenor toreithiog Saunders Lewis (1893-1985), a gyfansoddwyd rhwng 1957- 76, ynghyd â rhannau o bedair sgript anghyhoeddedig, gyda chyflwyniadau gwerthfawr a nodiadau manwl am gefndir pob drama, ynghyd â'u cyfeiriadaeth hanesyddol, gwleidyddol a chrefyddol.

The second volume of an excellent edition of a dozen of the published plays of Welsh playwright Saunders Lewis (1893-1985), composed during the period 1957-76, together with four unpublished scripts, with valuable introductions and detailed notes on the background of the plays, and their historical, political and religious references.
Ar ddechrau canrif newydd, amserol yw cyhoeddi casgliad o waith llenor a fu mor ddadleuol a dylanwadol yn y ddiwethaf. Mae rhyw bedair blynedd ers cyhoeddi Dramâu Saunders Lewis: Y Casgliad Cyflawn Cyfrol I, ac y mae ail gyfrol hir-ddisgwyliedig Ioan M. Williams yn dilyn patrwm y gyntaf. Bwriad y golygydd yw cyflwyno’r deunydd: ‘Er mwyn gosod gweithiau Saunders Lewis ar yr un sylfaen â chlasuron llenyddol a dramataidd gwledydd eraill [...]’. Mae hwn yn fwriad a gaiff ei gyflawni.

Yn y gyfrol hon cyflwynir tair ar ddeg o ddramâu Lewis: o Brad hyd at 1938. Mae cyflwyniad trylwyr i bob un, yn ogystal â llawer o ddeunydd atodol, megis pytiau o sgyrsiau gyda’r awdur am y dramâu, neu ddeunydd perthnasol o’i bapurau. Mae’r cyflwyniadau yn ein tynnu’n syth i fyd y ddrama dan sylw drwy ein tywys i ganol dadleuon hanesyddol priodol, neu greu chwilfrydedd drwy nodyn ynglŷn â chyd-destun ei chreu. Mae’r feirniadaeth lenyddol a gynhwysir ynddynt yn gynnil a phryfoclyd gan roi digon i’r darllenydd gnoi cil arno, yn ogystal â chynnig yr arweiniad angenrheidiol i ddeall y testun.

Cynhyrchwyd ac ysgrifennwyd nifer helaeth o ddramâu Saunders Lewis ar gyfer y radio neu’r teledu. Er mai diddordeb arbenigol yn unig efallai sydd i ddarllen fersiynau 1962 a 1980 o Excelsior, neu nodi’r gwahaniaethau rhwng sgript radio a theledu Saunders Lewis o’i nofel Merch Gwern Hywel, mae yma ffynhonnell ardderchog ar gyfer y myfyriwr, a manylion a chyfeiriadau di-rif ar gyfer y rhai sydd am fynd ar ôl y cwestiynau hyn.

Mewn casgliad mor gynhwysfawr, mae’n dipyn o syndod serch hynny na chynhwyswyd trosiad Lewis o ddrama Beckett, Wrth Aros Godot. Mae hwn yn odrwydd sy’n peri penbleth ac yn mennu braidd ar is-deitl y llyfr o gofio bod yma hefyd nodiadau ar gyfer dramâu anorffenedig. Ac eithrio hyn yn unig, mae hon yn gyfrol hylaw sy’n creu’r cyfle i werthuso’r gwahaniaethau, synnu at yr amrywiaeth, ac i edrych eto ar yr hyn yr ydym yn ei feddwl am ddatblygiad celfyddyd Lewis.

Mae hon yn gyfrol swmpus – dros fil o dudalennau – ac fel yr awgrymir gan y braslun uchod mae’n gyforiog o ddysg a gwybodaeth, ac yn anhepgor i unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith Lewis. Rhyngddi a’r gyfrol gyntaf, mae gennym bellach gasgliad awdurdodol o destunau a chyflwyniadau i barhau â’r dadlau iach, y byddai Lewis, ac y mae Williams, am ei weld.

Ifor ap Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma gasgliad sy’n gwneud cyfiawnder am y tro cyntaf â champ aruthrol Saunders
Lewis y dramodydd. Hon yw’r ail o ddwy gyfrol yn cynnwys ei holl ddramâu cyhoeddedig
ac anghyhoeddedig. Mae’n cynnwys Brad, Serch yw’r Doctor, Esther,
Excelsior (1962 ac 1979), Problemau Prifysgol, Yn y Trên, Merch
Gwern Hywel, Y Cyrnol Chabert, Branwen, Dwy Briodas Ann, Cell y Grog,
1938, ac atodiad sy’n cynnwys sawl sgets a braslun ar gyfer dramâu
eraill.
Ynghlwm wrth bob drama ceir cyflwyniad manwl a nodiadau cynhwysfawr gan Ioan M.
Williams, beirniad sydd wedi ymdrwytho yng ngwaith Saunders Lewis ac yn y cyd-destun
Cymraeg ac Ewropeaidd ehangach. Y mae pob rhagymadrodd yn taflu goleuni gwerthfawr ar y
ddrama dan sylw drwy gymysgedd o gefndir ffeithiol a sylwebaeth feirniadol graff.
Defnyddiol hefyd yw’r nodiadau sy’n dilyn pob drama lle y rhoddir esboniadau ar
gyfeiriadaeth lenyddol, hanesyddol, gwleidyddol a chrefyddol.
Cynnwys
Rhagair ix
Brad 1
Serch yw’r Doctor 109
Esther 191
Excelsior 273
Problemau Prifysgol 415
Yn y Trên 505
Cymru Fydd 541
Merch Gwern Hywel 639
Y Cyrnol Chabert 709
Branwen 763
Dwy Briodas Ann 813
Cell y Grog 871
1938 899
Atodiad 959
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Collected Poems: Emyr ...
Emyr Humphreys
£9.99
 
Prynwch
Welsh in London 1500-2000, The
 
£4.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch