Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Un Noson Dywyll
T. Llew Jones
ISBN: 9781859021033 (1859021034)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Adargraffiad o nofel antur yn adrodd hanes baban sy'n etifedd ystad ac yn cael ei guddio er mwyn ei warchod rhag ei ewythr creulon, gan nofelydd plant mwyaf poblogaidd Cymru. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1973.

A new edition of an adventure novel relating the story of the baby heir of an estate being hidden so that he is protected from his cruel uncle, by Wales's most popular children's novelist. First published in 1973.
Dyma un o glasuron ein lln gan T. Llew Jones. Cefndir y stori yw helyntion y tollbyrth gydar werin yn dioddef effeithiau'r tollau uchel a thirfeddianwyr barus. Er bod Merched Beca yn gwneud ymddangosiad, stori ceidwad y git sydd yma, sef Tomos William ac Arthur, etifedd Dl y Brain.

Maer bennod gyntaf gydar mwyaf gafaelgar a geir yn lln yr ifanc wrth i fwndel gael ei adael ar noson stormus yn nwylo Tomos. Plentyn bach sydd yno, ac mae ei warchodwr yn ffoi. Rhaid i Tomos wneud nifer o benderfyniadau sydyn naill ai plygu i awdurdod yr uchelwyr bygythiol neu ddangos cryfder meddwl annibynnol a heriol?

Gyda dawn y cyfarwydd, gwelir Tomos yn cefnu ar ei swydd unig ac amhoblogaidd, gan ddatblygun dditectif mentrus a phenderfynol. Yn gefndir i'r stori maer mab sydd mewn perygl o golli ei etifeddiaeth, sef Plas Dl y Brain. Dyma graidd y plot, gyda Tomos yn gobeithio ei fod yn gwneud y peth cywir wrth geisio achub ewyllys Syr Henri Rhydderch.

Rhan o lwyddiant y nofel ddarllenadwy hon yw ei chymeriadau. Wrth ochr Tomos, y gŵr gweddw, y mae Gwen, ei ferch brydferth. Cymeriad arall cofiadwy a gwydn yw Catrin, ei chwaer. Y mae'r rhain i gyd yn gymeriadau sydd wedi dioddef profedigaethau, gan ennyn ein cydymdeimlad. Yno hefyd mae perthnasau diegwyddor Arthur, sef John a Harold Mansell.

Heb os mae'r stori'n wers hanes, gyda helyntion Iwerddon yn y cefndir a meddwl Rhyddfrydol a radical y cyfnod yn cael eu cynrychioli gan Mr Hugh Williams, y cyfreithiwr o Gaerfyrddin.

Maer ffaith ir nofel hon gael ei hargraffu dro ar l tro a'i bod ar faes llafur llenyddiaeth Gymraeg TGAU yn profi ei phoblogrwydd ai phwysigrwydd.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Madeleine Davis o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i'n meddwl bod Un Noson Dywyll yn llyfr gwych oherwydd maen ddiddorol, yn gyffrous ac yn anhygoel a dydych chi ddim yn gallu ei roi e i lawr. Mae dyn o'r enw Tomos William yn berchen ar dollborth yng ngorllewin Cymru ac mae'n cwrdd dyn dieithr sydd mewn perygl. Mae'r dyn yn rhoi babi o'r enw Arthur i Tomos. Ond mae Arthur yn arwain Tomos William ar antur mawr yn ei fywyd. "


Rhoddodd Ben Davis o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i'n meddwl bod y llyfr yn dda oherwydd mae'r cymeriadau'n dod yn fyw o flaen eich llygaid ac mae'n ddiddorol iawn ac yn codi ofn ar rywun. Mae'n nofel wahanol iawn ac rydw i'n hoffi Un Noson Dywyll."


Rhoddodd Dafydd o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Rydw i'n hoffi'r llyfr yma achos mae'n antur cyffrous, gwahanol ac yn codi ofn ar rywun oherwydd mae'n antur sy'n digwydd ar noson dywyll, stormus. Ond dydw i ddim yn deall rhai o'r geiriau. "


Rhoddodd Cian Williams o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yma yn llyfr da i'w ddarllen gyda dosbarth o blant. Yn y stori, mae 'na ddyn tua 40 mlwydd oed ac mae o'n cadw tollborth. Ond ar un noson dywyll, clywodd o ryw ddyn dieithr yn gweiddi arno i agor y gt. Ar l hynny, fflachiodd mellten yn yr awyr – dim ond digon i weld mai dyn cyfoethog oedd yno, yn trio chwilio am rywle i gysgu dros nos. Gobeitho y bydd pobl eraill yn llunio adolygiad o'r llyfr yma."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ten of the Most Important ...
Dr John Davies
£9.98
 
Prynwch
Turning Points in Welsh ...
Stuart Broomfield
£6.99
 
Prynwch
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch