Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr
Alun Ifans
ISBN: 9780000672933 (0000672939)Publication Date April 2003
Publisher: Dref Wen, Cardiff
Illustrated by Bernadette WattsFormat: Paperback, 210x145 mm, 64 pages Language: Welsh Out of Stock - Reprint Under Consideration Our Price: £3.99   
Customers' average rating:
 
Write a Customer Review
 
Read Reviews...
An adaptation of the Mabinogi for Welsh learners, with vocabulary and notes. Includes an English introduction by Professor Brynley F. Roberts. Black-and-white illustrations by Bernadette Watts. First published January 1994.

Addasiad o'r Pedair Cainc ar gyfer dysgwyr, gyda geirfaoedd a nodiadau. Rhagymadrodd Saesneg gan yr Athro Brynley F. Roberts. Lluniau du-a-gwyn gan Bernadette Watts. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 1994.
English review follows

Dyma gyflwyniad i storïau’r Mabinogi, wedi’i addasu’n benodol i bobl sy’n dysgu Cymraeg.

Cynhwysir hefyd eirfa a nodiadau gyda phob pennod, yn ogystal â rhagymadrodd gan yr Athro Brynley F. Roberts i helpu esbonio hanes y storïau.

Credaf fod strwythur a chynllun y llyfr mewn storïau bach byrion yn ddefnyddiol iawn, ac yn fy helpu i allu darllen wrth fy mhwysau fy hun, ac i ddeall pob adran cyn symud ymlaen i’r adran nesa. Gan fod yr awdur yn ysgrifennu i ddysgwyr, mae’r gramadeg a strwythur y brawddegau yn batrymau cyfarwydd – ac felly mae’n llyfr aeddfetach na llyfrau sydd wedi eu hysgrifennu'n wreiddiol ar gyfer plant.

Er hynny, yn bersonol wnes i ddim mwynhau’r arddull ‘myth a chwedl’ gymaint â hynny. Roedd y pwnc yn hanesyddol ddiddorol, ond megis ymarfer deall, ac nid fel stori ddifyr. Efallai fod hyn am nad ydw i’n rhy hoff o lyfrau chwedlonol, a storïau am y Brenin Arthur ac yn y blaen, a theimlwn i mi ddarllen y llyfr i’m helpu gyda fy Nghymraeg, yn hytrach nag fel stori. Ond os ydych chi’n hoff o chwedl, dwi’n siŵr y cewch dipyn mwy o flas ar y llyfr yma!

Louise Amery

* * *

This is an introduction to the stories of the Mabinogi, adapted for Welsh learners.

Vocabularies and notes are provided with each chapter to help Welsh learners, together with an introduction by Professor Brynley F. Roberts to help explain the history of these historical tales which were first written down in the Middle Ages.

I found the structure and layout of the book in short ‘bitesize’ chapters very helpful, as it meant I could work at my own pace, and make sure each section had been understood before moving on to the next one. Having been written specifically for learners, the grammar and sentence structure follow established patterns – so it does feel slightly more ‘grown-up’ than having to read books originally written for children.

However I felt that there was something of the myths and legends style of tale that meant it didn’t feel as if I was reading a ‘proper’ book. The historical nature of the tales means you are reading it to find out what the Mabinogi was all about, as an exercise rather than being drawn into a story. That is possibly because myths and legends, Arthurian tales etc, are not to my particular taste; if they appeal to you then you will enjoy the book more.

Louise Amery

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
Ginny Grove from Denver, USA rated this title and wrote:
"A good book for intermediate learners. The chapters are short enough so as not to be discouraging."


Edgar Saleeby from Shorehanm By Sea rated this title and wrote:
"This book was very useful when I was learning Welsh. Not only did I greatly expand my vocabulary, I learnt a lot of stories from the Mabinogion. I was quite amazed with it. The black and white drawings were lovely. The Mabinogi is not the easiest story in the world but this book makes it easy!"
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Buy Now
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Buy Now
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now