Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stump
Niall Griffiths
ISBN: 9780099287582 (0099287587)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Vintage, Llundain
Fformat: Clawr Meddal, 197 x 128 mm, 230 tudalen Iaith: Saesneg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arw am ŵr o Lerpwl sy'n dymuno creu bywyd newydd iddo'i hun yn Aberystwyth ac am ddau aelod o griw o ddrwgweithredwyr a anfonir i ddial arno.

A harsh novel about a one-armed Liverpudlian who wishes to create a new life for himself in Aberystwyth and about two members of a gang who are sent to execute revenge on him.
WINNER OF THE WELSH BOOK OF THE YEAR AWARD 2004

Not a book for the faint of heart, this gripping tale of addiction and revenge is another beautifully crafted cinematic work from Griffiths. Following two low-level gangsters in a rickety Morris Minor on their way to ‘do something violent’ to a one-armed fugitive in Aberystwyth, the simple plot offers delicious depth and enticing mini-twists. Set over a single day, the plot flits from the demonic world of criminal sleaze contained in the little car, to the sensitive and stark lifestyle of the recovering alcoholic, mired in his terrible memories, disfigured and forever struggling to cope with his gentle, sobering existence.

Each character is moulded beautifully: Darren, the thug who just wants to drink and fight; Ally, the gangster with a softer side and connections to Wales that leave him feeling a little torn between his violent, drug-fuelled existence and a youth of fishing with his grandpa; Stump, the man who has to fight his alcoholic thirst, adapt everything to fit his one arm, whilst looking after his rabbit and a one-eyed fox who soils his vegetables; and a whole cast of cracking personalities never fully explored but offered as a delicious insight into the world of the story.

What makes this book great, though, is the stunning dialogue, as the ‘heavies’ progress on their way to snare their quarry, the brooding, tense atmosphere of the Welsh forests and imposing mountains, and the heart-shuddering descriptions of the effects of addiction. Blood, vomit and panic characterise the shock imagery that fills this book with compelling human misery.

Stump – fantastic!

Jack Clothier

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgement should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gellir defnyddio’r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatad Cyngor Llyfrau Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Stump
Yn ei bedwaredd nofel, Stump, mae Niall Griffiths yn parhau i drafod bywyd ar ymylon cymdeithas. Un o Lerpwl sydd yn adrodd yr hanes, sef dyn dienw sydd wedi bod yn gaeth i'r ddiod. Bu i hwn ffoi rhag y trais a'r angen a ddaeth i'w ran yn y ddinas ac ymgartrefu yn Aberystwyth i geisio adfer ei iechyd a dechrau'i fywyd o'r newydd. Cawsai ddamwain cyn dod i Gymru a bu rhaid torri ei fraich chwith i ffwrdd. Mae'n sialens feunyddiol iddo ddysgu byw dan anabledd, ond mae yn ei chael yn anodd dygymod 'r cwbl gan fod chwant diod bron 'i drechu. Yn y cyfamser nid anghofiwyd amdano yn Lerpwl lle y cawsai ei dynnu mewn i gylch peryglus gynt. Mae hiraeth am ei gynefin yn gafael ynddo ac yntau wedi nychu gan y frwydr yn erbyn y ddiod, ac y mae'n penderfynu anfon cerdyn post o Aberystwyth at hen ffrind. Buan iawn y mae sn ar lannau Mersai ei fod yn Aberystwyth, a dyma dau was bach yn cael eu gyrru i Geredigion i ddial ar y ffoadur. Mae'r llyfr yn mynd rhagddo gan ddilyn taith ddau o Lerpwl a disgrifio tangnefedd Aberystwyth am yn ail. Mae'r adroddwr dienw yn bwydo cadno, yn ymweld 'r meddyg ac yn gwylio'r gwylanod. Wrth fod y car yn dynesu mae'r tensiwn yn cynyddu. Ydy'r gwrthdaro rhwng y ddau fyd yn anorfod? A fydd i'r ddau hitman gyrraedd y nod ynteu a fydd eu siwrnai yn ofer?
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Grits
Niall Griffiths
£8.99
 
Prynwch
Wreckage
Niall Griffiths
£7.99
 
Prynwch
Acting Wales - Stars of ...
Peter Stead
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch