Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Roc, Y
Gwynn Llywelyn
ISBN: 9780707403052 (0707403057)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 1997
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Dinbych
Fformat: Clawr Meddal, 121 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel afaelgar am bractis milfeddygol yn Nyffryn Clwyd gan filfeddyg wedi ymddeol, ac un o leisiau cyfarwydd y rhaglen radio Byd Natur. Un o oreuon cystadleuaeth Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 1997.

A gripping novel about a veterinary practice in the Vale of Clwyd, by a retired vet who is a well-known voice on Radio Cymru. The novel was highly praised in the Literary Medal competition at the 1997 National Eisteddfod.
Nofel a fu’r drws nesaf i ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a’r Cyffiniau 1997 yw hon. Byddai un o feirniaid y gystadleuaeth, Robin Llywelyn, wedi dyfarnu’r Fedal iddi oni bai am orchestwaith Angharad Tomos.

Milfeddyg wedi ymddeol yw’r awdur, un a fu ar banel y rhaglen radio boblogaidd 'Byd Natur'. Ei brofiad fel milfeddyg yn Nyffryn Clwyd a roes iddo gefndir y nofel. Mae hynny ynddo’i hun yn ddiddorol gan ei fod yn rhoi golwg inni ar ei waith yn trin anifeiliaid ac ar y meddyginiaethau a ddefnyddiai. Ar ben hynny, rydym yng nghwmni gŵr sylwgar ac adroddwr stori gafaelgar.

Yn ei gwmni cyfarfyddwn â chymeriadau cefn-gwlad, amrywiol eu natur, rhai digon annifyr fel McKinney gelwyddog a dichellgar, ac eraill efo holl hynawsedd y gwladwr traddodiadol groesawgar. Paentia ddarlun o waith milfeddyg ac o’r gymdeithas amaethyddol fel roedd hi yn y cyfnod wedi’r Rhyfel, gan ddefnyddio tafodiaith dlos, naturiol Dyffryn Clwyd. Fel hyn y llwyddodd yr awdur i roi i ni nofel sydd hefyd yn gofnod hanesyddol gwerthfawr.

James, neu Bij, y milfeddyg ieuanc yw’r prif gymeriad sy’n dweud y stori. Mae ef â’i fryd ar ddod yn bartner yn y practis gyda Rhen Wat ystyfnig a phengaled. Y gwrthdaro rhwng y ddau yw cnewyllyn y plot. Down i ddeall fod y practis yn hawlio ei holl amser a’i egni wrth iddo ruthro i dynnu llo, i wnïo stumog, i wthio llestr yn ôl, i drin y genglo ac yn y blaen. Mae natur ei waith wedi’i bennu gan rod y tymhorau, ac yntau’r ffarier sydd â budd yr anifail a’r ffermwr yn agos at ei galon.

Y diwedd yw fod y practis yn clymu amdano fel tentaclau octopws gan wasgu’n dynnach, dynnach bob munud awr. Hwn yw’r Roctopws sy’n hawlio cymaint oddi arno. Talfyriad o Roctopws yw’r Roc sy’n rhoi teitl i’r gyfrol – teitl y cymerodd hi amser i mi, o leiaf, ddygymod efo fo.

Stori ar un lefel sydd yma. Llwydda’r awdur i ddilyn ei blot gan dynnu’r llinynnau at ei gilydd i ddiweddglo taclus – er efallai, fod hynny’n digwydd yn rhy rwydd, a heb fod yn ddigon awgrymog. Yn y nofel hon, does dim angen pendroni i chwilio am symbolau neu drosiadau o fywyd, ond er hynny mae pob stori’n dweud rhywbeth, ac nid yw hon yn eithriad.

I mi, dweud y mae hi fod yna gymdeithas weddol sefydlog yng nghefn gwlad yn y cyfnod wedi’r Rhyfel, a bod ei gobeithion yn drech na’i phryderon. Yn yr ystyr yna, nofel iach a chall ydi hi am bobl yn gweithio, yn dyheu ac yn ennill, ac mae’r bobl hynny’n hoffi stori sy’n gorffen yn hapus a heb gymhlethdodau. Dyna a gânt yn y nofel hon, ac mae’r ffaith iddi ddod i’r deg uchaf o ran gwerthiant yn brawf o'i phoblogrwydd.

Techneg ddiddorol yw italeiddio ymsonau’r traethydd, ond ar brydiau teimlaf fod yr ymson yn ailadroddus ac yn ddianghenraid i’r hyn a draethir yn y naratif. Gallai golygu mwy manwl fod wedi cywiro hyn. Yn yr un modd, byddai tynhau’r ddeialog yma ac acw wedi’i gwneud yn fwy argyhoeddiadol.

Mae’n amlwg fod yma awdur diddorol sy’n adnabod y natur ddynol yn dda, sydd â llygaid i weld a chydymdeimlo, sy’n medru dweud stori’n ddiffwdan, yn syml ac efo hiwmor, ac un sydd â gwybodaeth gefndirol arbennig i dynnu arni. Mwynheais ei gwmni’n fawr. Galwch heibio eto.

John Rees Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Siwan a Cherddi Eraill
Saunders Lewis
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch