Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llinyn Arian, Y - Agweddau o Fywyd a Chyfnod Thomas Gee 1815-1898
Ieuan Wyn Jones
ISBN: 9780707403175 (0707403170)Dyddiad Cyhoeddi Medi 1998
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Dinbych
Fformat: Clawr Caled, 180 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth drylwyr o agweddau ar fywyd a chyfnod Thomas Gee (1815- 1898), cymeriad canolog ym mywyd gwleidyddol y genedl Gymreig yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a gŵr a gafodd ddylanwad mawr ar y farn gyhoeddus ymhlith y Cymry Cymraeg trwy gyfrwng ei waith fel perchennog a chyhoeddwr Y Faner. 16 llun du- a-gwyn.

A study of aspects of the life and times of Thomas Gee (1815-1898) , a central character in the political life of the Welsh nation during the second half of the 19th century, and a man who greatly influenced public opinion among the Welsh-speaking population due to his work as owner and publisher of Y Faner. 16 black-and-white photographs.
‘Ni wariodd ef un diwrnod, un awr, mewn oferedd . . .’ Felly y llefarodd Thomas Edward Ellis ei deyrnged olaf i Thomas Gee dros gan mlynedd yn ôl, ac felly hefyd y daw Ieuan Wyn Jones â’i gyfrol ar olygydd Y Faner i’w therfyn, gan leisio’r gred gyffredin y byddai’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ei cholled heb Thomas Gee, yr arian byw hwnnw a siapiodd y farn gyhoeddus ar gynifer o bynciau.

Anesgusodol, felly, yw amharodrwydd y Cymry i gofio’r dyn ac i fodloni ar ddisgrifiad penagored a diog ohono fel ‘Rupert Murdoch ei ddydd’ a’i gadael hi ar hynny. Addas yw hi i wleidydd, un a chanddo gymaint o ddiddordeb yn nyfodol ei genedl, i geisio gwneud iawn am y difaterwch cyffredinol. O gofio hynny, nid rhyfedd canfod penawdau megis ‘Codi’r Faner’ a ‘Deffroad Cenedlaethol’ yn y llyfr. Caffaeliad buddiol i fyfyrwyr yw cael y ffasiwn arweiniad hefyd, yn enwedig i’r rheini sy’n ystyried camp T. Gwynn Jones yn ormod o bwdin i’w dreulio. Help yn ddiamau yw cael tywysydd dirodres, un cwta ei frawddeg a chlir ei esboniad, a da yw gweld cyfrol ar Thomas Gee o’r diwedd wedi i eraill lafurio am flynyddoedd mor ddiwyd yn y maes.

Dyma stori bywyd gŵr a ymdaflodd i ferw oes lle chwiliai’r dosbarth canol ymwthiol am hawliau sifil. Nid fod yr awdur chwaith yn brin o fwrw’i linyn mesur ar Gee a nodi ambell gam gwag yn ystod ei yrfa, a hynny mewn portread cynhwysfawr ohono. Amhosib fyddai ei ddihatru oddi wrth dueddiadau ei oes a chrybwyllir ei barodrwydd, er enghraifft, i losgi’r gannwyll yn ei deupen ac yntau’n brentis o argraffydd uchelgeisiol a chadarn ei ddaliadau. Enaid aflonydd yn sicr, llefnyn a wyddai’n burion am rym y ddadl ddirwestol yn nhre Dinbych a roddir o flaen y darllenydd.

Nid damcaniaethwr mohono chwaith, ond gŵr a ysai am weld yr awenau yn ei ddwylo a hynny ar faterion yr ymboenai amdanynt o ran cydwybod, a gwae’r sawl a geisiai ei rwystro. Menter dyn ar dân dros ei weledigaeth oedd rhoi cychwyn i Y Gwyddoniadur, y mwyaf beiddgar o fentrau’r oes, a chloriennir yn glir ei ymdrech i dewi ei feirniaid cecrus. Ni fu hynny’n ddigon gan Gee a chychwynnodd ymgyrch yn Ninbych yn erbyn y dreth Eglwys. Talodd y pris yn hallt a galwodd y beilïaid draw a chymryd eiddo o’i gartref. Honnir i’r ymgyrch ddwyn ei enw ar goedd gwlad ac yn sicr mae peth hygrededd i’r ddadl honno.

Ei ddylanwad ar wleidyddiaeth ei oes yw pennaf fyrdwn y gwaith ac y mae ei ymateb i Adroddiad y Comisiynwyr Addysg, 1847, yn nodweddiadol o Ryddfrydwr Cymreig a dyn uchelgeisiol ei natur. Neilltuir sylw i’w benderfyniad ym 1857 i roi stamp ac enw ar yr argraffiad cyntaf o Y Faner ac fe gofir fel y bu i’r papur hwn arwain y farn gyhoeddus yn erbyn y meistri tir, ac y mae ymdriniaeth yr awdur yn y bennod hon yn deilwng o astudiaeth fywgraffyddol, heb lethu’r lleygwr dan bwn o ffeithiau.

Arweinlyfr gan awdur dirodres ei ddehongliadau a chywir ei farn yw’r gyfrol hon, ac yn hynny o beth y mae iddi ei lle yn sicr ar restr ddarllen y darllenydd cyffredin a’r myfyriwr fel ei gilydd. Da yw gweld aelod blaenllaw o fyd gwleidyddol y Gymru sydd ohoni yn bwrw cip yn ôl ac yn gwneud cymwynas gyffredinol â ni drwy ddwyn peth ysbrydoliaeth o’r gorffennol yn sgil astudiaeth dryloyw o un o ffigurau pwysicaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

D. Arthur Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Minecraft - Llawlyfr i ...
Stephanie Milton
£6.99
 
Prynwch
Minecraft - Llawlyfr Ymladd
Stephanie Milton
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch