Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Naddion - Detholion o Ryddiaith
Islwyn Ffowc Elis
ISBN: 9780707403182 (0707403189)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 1998
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Dinbych
Fformat: Clawr Caled, A5, 256 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o erthyglau a beirniadaethau, sgyrsiau radio, ysgrifau a cholofnau golygyddol un o awduron rhyddiaith mwyaf poblogaidd ail hanner yr 20fed ganrif, yn rhychwantu cyfnod o dros 40 mlynedd, 1951-97, ac yn adlewyrchu ei feistrolaeth lwyr ar sawl cyfrwng.

A selection of the articles and adjudications, radio discussions, essays and editorial columns of one of the most popular prose writers of the second half of the 20th century, spanning a period of over 40 years, 1951-97, and reflecting his complete mastery of several forms of writing.
Yn ei Ragarweiniad i’r gyfrol, mae’r awdur yn esbonio’r teitl: ‘Naddion y byddaf fi’n galw’r pytiau “gyda llaw” yma; rhyw bethau a ddisgynnodd o’r sgrifbin ar awr segur, neu ar gais rhyw olygydd a’i ddeunydd yn brin at y rhifyn nesaf o’i gylchgrawn, neu pan oedd fy meddwl yn gogor-droi gyda rhyw greadigaeth fwy sylweddol a minnau’n rhy ddiog i ddechrau ar hwnnw o ddifri. Ond ni feddyliais erioed am gasglu’r “naddion” hyn yn llyfr.’

Camgymeriad ydy dilorni neu ymddiheuro am yr hyn sy’n bodoli o fewn y cyfyngiadau. Mi all y nant fod yn cymaint rhyfeddod â’r afon er bod llai ohoni! Prawf o hynny yw Naddion. Hwyrach mai byr ydy’r mynegiant mewn sawl man ond mae’n ffrwyth myfyrdod a phrofiad hanner canrif. Dro arall, dal arwyddocâd yr eiliad, y cyfarfod neu’r cymeriad. Yn sicr ddigon, nid pytiau ‘gyda llaw’ sydd yma ac y mae’r awdur yn gwneud cam ag ef ei hun a’r cynnwys wrth eu cyflwyno felly. Mae'r gyfrol yn fwynglawdd sy’n datguddio’r gwahanol haenau yng nghymeriad Islwyn. Ceir ysgrifau, adolygiadau, beirniadaethau a nodiadau golygyddol o’r cylchgronau Barn, Taliesin, Llais Llyfrau, Y Dysgedydd a’r Drysorfa ac un ar ddeg o sgyrsiau radio.

Fel beirniad ac adolygydd fe gaiff y nofel a’r ysgrif driniaeth ddeallus a sensitif yn y gyfrol hon sydd ar yr un lefel, greda i, â chyfraniad John Gwilym Jones a’i debyg i feirniadaeth lenyddol. Ceir yma hefyd sylwadau call am gyflwr a datblygiad yr iaith – a hynny ar sail profiad helaeth o’i defnyddio a’i phlygu i wahanol ddibenion. Llais sydd yma yn gweld yr angen i’w diogelu heb ei mymeiddio, yn iaith ysgrifenedig i’w hanwylo, yn iaith i’w siarad yn naturiol. Mae ei holl arddull dros y blynyddoedd wedi dangos sut y gellir cyfuno cywirdeb ac asbri, y llenyddol a’r llafar. Yn ei lyfrau a’i sgyrsiau radio mae’r Gymraeg yn dawnsio i wahanol rythmau.

Ar wahân i dreiddgarwch ei feddwl, a’i reddf a’i grefft lenyddol, yr hyn sy’n taro rhywun wrth ddarllen y gyfrol ydy’r dyfeisgarwch, y gwahanol liwiau a moddau, y feistrolaeth lwyr ar deithi’r iaith. Dyna i chi’r hiwmor crafog, cynnil: ‘Mae’n amheus gen i a oes unrhyw Sgotyn yn ei iawn bwyll yn mwynhau gwrando ar fagbibau’i wlad . . . fy namcaniaeth i yw bod y bagbib wedi’i dyfeisio gan Sgotyn wedi torri ei galon ar ôl brwydr Culloden. Sgotyn a oedd nid yn unig yn wan ei feddwl ond hefyd yn fyddar bost.’

Wedyn, wrth drafod ei ddiddordeb mawr mewn bwyd ychydig yn wahanol i’r arlwy arferol, yn ymollwng yn barodïol, Feiblaidd: ‘Profwch bob peth. Ac yna, wedi blasu a bwyta’n ddeallus ar hyd y flwyddyn nes magu tafod beirniadol a chylla dadansoddol, ni wnewch chi byth eto fochyn ohonoch eich hun ar ddydd Nadolig. Y twrci a gyll ei hud a’r ŵydd ei chyfaredd, a byddant megis adar y tro. Y stwffio hefyd a gyll ei flas, a’r fins pei ei deintioldeb, a’r Brysel sbrowt a’r pys ni wnânt alanas. Ac yn y dydd hwnnw ni chynhelir gan asbirin, ac nis cysurir gan laeth magnesia. Canys pob anghysur a aeth heibio.’

Yn y gyfrol hefyd fe geir ailgyhoeddi tair erthygl ar “Y Weinidogaeth Heddiw”. Cyhoeddwyd un yn Y Dysgedydd (1952) a dwy yn Y Drysorfa (1955). Roedd ’na bedwaredd nas cyhoeddwyd yn Y Drysorfa. Chafodd hi mo’i chyhoeddi yn Naddion ’chwaith. Beth ddaeth ohoni, tybed? Mi wn i, cystal â neb, am y gwewyr hwnnw yn nechrau’r pumdegau ac ar ôl hynny. Ac nid oes ofod i’w drin yma. Mi fedrwn resynu am i Islwyn adael y weinidogaeth – os ei gadael hefyd. Mi fedrwn lawenhau am i’r rhwystredigaethau esgor ar y fath ffrwydrad creadigol. Mi fedrwn dristáu am fod y tyndra yma’n bod o gwbl. Iawn hefyd mai argyfwng cred ac nid ei habsenoldeb sydd yma. Ond onid yw hi hefyd yn wir am y ddau fod y Duw ‘absennol’ sydd wedi rhoi’r fath drafferth iddyn nhw hefyd yn dystiolaeth huawdl i’w bresenoldeb yn ei gwaith – beth bynnag ddwedwn ni am y ffwndamentaliaeth sy’n cynnig rhyddhad o bob amheuaeth? Fe all Islwyn, os y myn, ddweud iddo adael y weinidogaeth. Yn ei waith a’i fywyd, tydi hi ddim wedi ei adael o.

Gwyn Erfyl

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ysgrifau yr Hanner Bardd
Dafydd Rowlands
£2.95
 
Prynwch
Chwedlau Grimm
 
£9.95
 
Prynwch
Glas
Hazel Charles Evans
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch