Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fflamau
Elwyn Roberts
ISBN: 9780707403526 (0707403529)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gee, Dinbych
Fformat: Clawr Meddal, A5, 164 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y gwyddonydd a'r prifardd Elwyn Roberts, yn olrhain ei fagwraeth ym Mhenrhyn Llŷn, ei waith fel peiriannydd, a'i gyfnod o wasanaeth milwrol cyn mynychu'r brifysgol; cyflwynir ei ddiddordeb ym myd y paranormal, ynghyd â thros ugain o'i gerddi yn cynnwys ei awdl 'Fflamau'. 25 ffotograff du-a-gwyn.

The autobiography of scientist and bard Elwyn Roberts, tracing his upbringing in Llŷn, his work as an engineer and his period of military service before entering the university; his interest in the world of the paranormal is described and over twenty poems, including his ode 'Fflamau' are included. 25 black-and-white photographs.
‘Hanes digwyddiadau yn ystod fy chwarter canrif cyntaf a adawodd eu hôl ar fy mywyd a gofnodir yma,’ yw geiriau cyntaf Elwyn Roberts yn y Rhagair, cyn ychwanegu mai dyma’r trydydd tro iddo geisio cyflwyno stori ei ddyddiau cynnar. Mewn nofel ac awdl yng nghystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol y bu’r ddwy ymgais flaenorol, ond ni farnwyd eu bod yn gredadwy ac ystyrlon. Cawn gyfle i ddehongli’r awdl a gynhwyswyd yn y gyfrol, ac ar ôl gwneud ffilm ohoni gofynnwyd ‘imi roi dipyn o gig ar yr asgwrn trwy sgwennu hanes fy mywyd cynnar, a achosodd i atgofion fyrlymu, nes chwyddo fy nodiadau prin yn llyfr,’ fel yr esbonia’r awdur.

Manylir ar stori ei hynafiaid ac ar ei fagwraeth yn Llangïan, Llŷn, am ei wrthryfel cynnar yn erbyn ei gymdeithas, ac am yr hiraeth amdani ar ôl ei gadael a droes yn fath ar gymod â’i ‘theg orffennol hi’. Mae’r darllen yn peri i rywun feddwl am gerdd nodedig Gwilym R. Jones, ‘Y Rhai Sydd Ynom’. Ar ôl bod oddi cartref yn y coleg, yn y fyddin ac mewn gwaith y darganfu Elwyn Roberts wir gyfoeth ei gynefin gynnar.

Sonnir yn gyson am gael cam, methu deall a dirnad, a hynny’n esgor ar dorcalon ac anobaith ym mywyd y llanc ym myd serch ac addysg. ‘Tybiaf fod fy hynt yn profi dysgeidiaeth y seicolegydd enwog Alfred Adler, y gall teimlad o israddoldeb gynhyrchu ynni creadigol a gyrru person i lwyddo.’ Esgorodd yr ynni creadigol ar ddarganfyddiadau gwyddonol a dyfeisiadau newydd wrth i Elwyn weithio yn Labordy Niwclear Berkeley, a Chanolfan Ymchwil y Cyngor Trydan ger Caer.

Ac o safbwynt y Gymraeg a’i diwylliant, bwriodd yr awdur iddi i lunio cerddi o’i arddegau cynnar hyd nes iddo gyrraedd y brig yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor, 1975, drwy ennill y Goron am ddilyniant o gerddi ar y testun ‘Pridd’. Ond rhwng y ddau begwn roedd y fflam farddol ‘wedi’i diffoddi’n llwyr gan un frawddeg gan athrawes, yn fuan wedi imi ddechrau yn Ysgol Central Fron Deg, Pwllheli. Llyncais ful, ac nid ysgrifennais farddoniaeth o ddifri wedyn tan tua 1970, pan oeddwn yn 37 oed.’

Gan iddo gael cyfres o brofiadau yn ifanc a barodd iddo fyfyrio cryn dipyn am yr ysbrydol, ac iddo ddod i nabod ysbrydegwyr a chlywed darlith ddwy awr gan y Parchedig John Williams, Edern ‘am ei brofiadau gydag ymwelwyr cariadlawn a rhai bygythiol o’r dimensiwn ysbrydol’, daeth byd yr ysbryd yn un real iawn iddo. Mae ganddo ddoniau seicig rhyfeddol, a phrofiad helaeth ym maes y paranormal erbyn hyn, a chymhwysodd ei ddisgyblaeth wyddonol i’r cyfeiriad hwnnw hefyd i’w archwilio’n drylwyr a diragfarn.

‘Credaf,’ medd Elwyn, ‘ar bwys fy hyfforddiant a’m profiad fel seicotherapydd ar ôl imi droi hanner cant fod y “breuddwydio tra’n effro” hwn, fel y math a ddigwydd mewn cwsg, yn llesol i’n hiechyd meddyliol ni.’ Cewch yn Fflamau stori nodedig llanc ifanc o Lŷn wedi’i hysgrifennu gan fardd a llenor o’r iawn ryw sy’n gryn feistr ar drin geiriau.

W.J. Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Anhygoel, Yr
J. Aelwyn Roberts
£4.75
 
Prynwch
Byd yr Ysbrydion
Elwyn Edwards
£7.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch