Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diwylliant Gweledol Cymru: Gymru Ddiwydiannol, Y
Peter Lord
ISBN: 9780708314975 (070831497X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 290x240 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Ystyrir Adargraffu Ein Pris: £4.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y gyfrol gyntaf mewn cyfres nodedig sy'n astudio delweddaeth Gymreig, a'r artistiaid, y crefftwyr a'r noddwyr a'i creodd, o'r cyfnod Celtaidd-Cristnogol hyd tua 1960. Lluniwyd y gyfrol ddarluniadol gyfoethog hon o dros 400 o ddarluniau lliw a du-a- gwyn i hyrwyddo ein dealltwriaeth o gelfyddyd weledol egnïol Cymru yn y cyfnod diwydiannol modern. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1998.

The first volume of a major series examining Welsh imagery, and the artists, craftspeople and patrons who created it, from the Celtic-Christian period until c. 1960. This richly illustrated volume of over 400 colour and black-and-white illustrations is designed to enhance our understanding of the vibrant visual culture of modern industrial Wales. First published in 1998.
Adargraffiad yw hwn o gyfrol a ymddangosodd gyntaf ym 1998, fel rhan o’r gyfres ‘Diwylliant Gweledol Cymru’, sef ffrwyth ymchwil prosiect hanes celf Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth. Yn Y Gymru Ddiwydiannol dangosir sut y cofnodwyd trwy luniau o bob math ddatblygiad diwydiant yng Nghymru, o ran ei effaith ar dirwedd ac ar ddyn ac o ran agweddau at dechnoleg, a dadansoddir yn fanwl y ffordd y gwnaethpwyd hynny.

Un o amcanion cyson yr awdur yw chwalu cysyniad a fu mor gyffredin yn y gorffennol, sef mai artistiaid o’r tu allan a gofnododd dirwedd a hanes gweledol Cymru ac na chafwyd yng Nghymru artistiaid o safon. Tra’n dadansoddi effeithiau hirdymor delweddau’r estroniaid o Gymru fel lle hardd a rhamantus, trwy ei ymchwil wreiddiol profodd Peter Lord fod yma yng Nghymru draddodiad arlunio cynhenid hefyd. Yn y gyfrol hon ceir cyfle i weld sut yr ymatebodd arlunwyr Cymraeg a Chymreig i dwf diwydiant a’r golygfeydd newydd a ddaeth yn ei sgil o ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen. Ochr yn ochr â’r delweddau a grëwyd gan frodorion cyflwynir gwaith y rhai a ddaeth yma dan faich rhagdybiaethau cymdeithasol a syniadau estheteg nad oeddynt yn perthyn i Gymru, ond a ddylanwadodd yn drwm ar agwedd yr estroniaid at yr hyn a welent ac ar y lluniau a dynnwyd ganddynt.

Cwestiwn craidd yw i ba raddau yr oedd y brodorion a’r estroniaid yn ymateb yn wahanol neu beidio i’r hyn a welent, yn enwedig erbyn yr ugeinfed ganrif, yn sgil datblygiad addysg gyhoeddus a thwf syniadau sosialaidd; cyfyd y cwestiwn hwn yn gyson wrth drafod gwaith unigolion, a braf fuasai cael ymdriniaeth gyffredinol ar y diwedd i dynnu’r dystiolaeth a’r dadleuon at ei gilydd. Yn yr un modd, er bod yma drafodaeth deg ar grwpiau o artistiaid, gan amlinellu’r cysylltiadau cymdeithasol neu broffesiynol rhyngddynt – y rhai a fu’n cydweithio yn Ne Cymru er budd y di-waith yn ystod y Dirwasgiad, er enghraifft – teimlaf mai ar yr unigolion ac ar weithiau unigol y mae’r pwyslais yn rhy aml.

Eto i gyd, gosod diwylliant gweledol yn ei gyd-destun cymdeithasol yw nod y gyfrol, ac yn hyn o beth mae’r awdur yn ymwrthod â’r cysyniad o waith celf fel rhywbeth aruchel: iddo ef yr hyn sy’n bwysig yw’r ddelwedd ei hun a’r hyn y mae’n ei gynrychioli, yn wleidyddol ac yn gymdeithasol, nid o ran estheteg a thechneg arlunio yn unig. Ni fydd pawb yn cytuno â’r dadleuon, ond mae Y Gymru Ddiwydiannol, fel cyfrolau eraill Peter Lord, yn tynnu’n sylw at drysorau amhrisiadwy a anwybyddwyd yn rhy hir. Mae ailargraffu’r gyfrol hon yn dangos cymaint yw’r galw am wybodaeth am hanes celf yng Nghymru: dagrau pethau yw fod cyn lleied o ymchwilwyr yn llafurio mewn gwinllan mor fawr.

Ceridwen Lloyd-Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ceinciau'r Mabinogi
Brinley Rees
£5.95
 
Prynwch
Mabinogion, The
Sioned Davies
£8.99
 
Prynwch
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch