Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Adfeilion Babel - Agweddau ar Syniadaeth Ieithyddol y Ddeunawfed Ganrif
Caryl Davies
ISBN: 9780708315705 (0708315704)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 360 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £30.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth gynhwysfawr o hanes syniadaeth ac agweddau ieithyddol yng Nghymru yn ystod y ddeunawfed ganrif, gan fanylu ar gyfraniad cyfoethog ysgolheigion Cymru i ddatblygiadau ym maes ieithyddiaeth yn Ewrop trwy godi ymwybyddiaeth am yr ieithoedd Celtaidd a'u perthynas ag ieithoedd eraill y cyfandir.

A comprehensive study of the history of linguistic thoughts and attitudes in Wales during the eighteenth century, noting particularly the rich contribution of Welsh scholars to developments in the field of linguistics in Europe by raising awareness of the Celtic languages and their relationship with other European languages.
Gwybodaeth Bellach:
ADFEILION BABEL
Agweddau ar Syniadaeth Ieithyddol y Ddeunawfed Ganrif
Caryl Davies
x350 tt 2000 clawr caled £25.00
0-7083-1570-4
'Mae hon yn gyfrol gyfoethog ac arloesol . . .
mae’n ddiamau fod ynddi swmp o wybodaeth a dadansoddiad manwl o gyfraniad Cymry
deallus i’r ymchwil am darddiad iaith a ieithoedd yn y cyd-destun Ewropeaidd . . .
mae’r gyfrol hon yn un i’w darllen a’i thrysori'. (Cristion)
‘ . . . fascinating
and penetrating. . . ’ (Planet)
‘Cryfder mawr y llyfr hwn yw ei fod yn trin llyfrau ac ysgolheigion yn ôl ffon fesur eu cyfoedion, a thrwy hynny yn rhoi darlun cywir a theg o’r oes fel yr oedd, yn llawn rhagfarnau a chamsyniadau . . . Mae’r llyfr gwych a darllenadwy hwn yn magu awch dyn am weld llyfr tebyg ar groeswyntoedd byd ysgolheictod y Gymraeg yn y cyfnod rhwng Iolo a John Morris Jones.’ Studia Celtica
‘ . . . mae’n gyfrol eithriadol ac anarferol iawn yn y Gymraeg . . .’ Studia Celtica
‘ . . . mae arfau Caryl Davies yn rhai llawer mwy soffistigedig a miniog na chaib a rhaw; o’r cychwyn cyntaf mae ehangder a thrylwyredd ei hysgolheictod yn amlwg, a phrin y gellid gwella ar y dadansoddi a geir ganddi ar waith mwy nag un o’r ieithyddion . . . Mae yma stôr gyfoethog o wybodaeth a chloddfa fras i’r sawl a fynn wybod am gefndir syniadaeth ieithyddol. Mae’r gyfrol yn ffrwyth ysgolheictod dwfn ac adnabyddiaeth ryfeddol o lenyddiaeth a syniadau prif wledydd Ewrop.’ Cylchgrawn Hanes Cymru
Mae Adfeilion Babel yn llenwi bwlch yn ein gwybodaeth am hanes syniadaeth ac
astudiaethau ieithyddol yng Nghymru. Yma, am y tro cyntaf, trafodir sut yr oedd
ysgolheigion Cymru yn y ddeunawfed ganrif yn meddwl am ddechreuadau a datblygiad iaith
a’r modd y mae ieithoedd yn perthyn i’w gilydd. Gosodir y cyfan mewn cyd-destun
hanesyddol ac yn erbyn cefndir eang.
Er mai dangos gwerth a hynafiaeth yr iaith Gymraeg oedd prif gymhelliad y mwyafrif o
ysgolheigion Cymru rhwng 1600 a 1800, yr oedd gan bob un ohonynt ddiddordeb hefyd yn
lle’r iaith ym mhatrwm ieithoedd yn gyffredinol. Yn y gyfrol arloesol hon, olrheinir
y diddordebau hyn o ysgrifeniadau John Davies, Mallwyd, ymlaen trwy Edward Lhuyd, Henry
Rowlands, Rowland Jones a William Owen Pughe, at Syr William Jones a’i ddylanwad yng
Nghymru, gan drafod yn ogystal waith lliaws o awduron ac ysgolheigion eraill. Dangosir sut
yr oedd meddylwyr Cymru yn cyfrannu at y datblygiadau ffrwythlon ym maes ieithyddiaeth yn
Ewrop, a sut y llwyddasant i godi ymwybyddiaeth ddeallusol am yr ieithoedd Celtaidd
a’u perthynas ag ieithoedd eraill y cyfandir.
Dyma gyfrol sy’n trin amryfal ffynonellau a dadleuon cymhleth mewn ffordd
ddadlennol ac sy’n sicr o gyfoethogi ein llên ysgolheigaidd.
Yn enedigol o’r Rhondda, enillodd Caryl Davies ei gradd gyntaf mewn Ffrangeg ac
Athroniaeth, ac yna ei MA yn Aberystwyth, cyn symud i Leeds ac ennill ei doethuriaeth yno.
Y mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau ar Syr William Jones, a chyfieithiadau i’r
Gymraeg o’r Ffrangeg (gwaith André Gide) ac o’r Rwsieg (gwaith Tsiecof a Leo
Tolstoi), yn ogystal â’r gyfrol ‘Conscience’ as Consciousness: the idea
of self-awareness in French philosophical writing from Descartes to Diderot a
gyhoeddwyd yn y gyfres Studies on Voltaire and the Eighteenth Century (Rhydychen, 1990).
Bellach y mae Dr Davies wedi ymgartrefu’n ôl yng nghyffiniau Aberystwyth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfr Ansoddeiriau, ...
D. Geraint Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch