Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diwylliant Gweledol Cymru: Delweddu'r Genedl
Peter Lord
ISBN: 9780708315927 (0708315925)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 295 x 243 mm, 418 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.50 
Ein Pris: £2.99 
Rydych yn Arbed: £1.51 (33.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddarluniadol hardd yn cynnig astudiaeth gynhwysfawr gan ysgolhaig cydnabyddedig o gyfoeth treftadaeth ddelweddol Cymru yn ystod y cyfnod 1500-1950, gan nodi'n arbennig y modd yr adlewyrcha'r delweddau yr ymdeimlad o genedligrwydd a chenedlgarwch Cymreig. Dros 450 o ddelweddau lliw a thros 200 o ddelweddau du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf 2000.

A lavishly illustrated volume presenting a comprehensive study by a renowned scholar of the rich heritage of Welsh images during the period 1500-1950, noting especially how Wales and Welsh nationhood are portrayed in these images. Over 450 colour images and over 200 black-and-white images. First published in 2000.
Dyma’r ail gyfrol yn y gyfres ‘Diwylliant Gweledol Cymru’; fel ei chwaer gyfrol, Y Gymru Ddiwydiannol, mae hon yn hynod o swmpus, yn gyforiog o luniau lliw, llawer ohonynt heb gael sylw dyledus o’r blaen. Nid oes amheuaeth fod Peter Lord dros y blynyddoedd diwethaf wedi gweddnewid y ffordd o ymdrin â hanes celf yng Nghymru ac wedi peri inni edrych o’r newydd ar hanes ein diwylliant gweledol.

Er mor swmpus yw, mae’r gyfrol hon yn dangos cyn lleied o waith a gyflawnwyd hyd yn hyn a chymaint mwy sydd i’w wneud. Agor cil y drws y mae Peter Lord, a gobeithio y bydd eraill yn cael eu symbylu i ymchwilio ymhellach. Gresyn felly na ddarperir llyfryddiaeth ac na ddywedir wrthym, gan amlaf, ymhle y cedwir y lluniau a atgynhyrchir mor odidog yn y gyfrol, a buasai gwaith y darllenydd yn haws pe cyfeirid at y lluniau hyn wrth eu rhifau yng nghorff y testun.

Bu’r dasg yn un anferth, ac er y cydnabyddir gwaith ymchwilwyr eraill, yr awdur piau’r cyfanwaith presennol. Petasai llyfr mor eang ei gwmpas yn cael ei gyhoeddi am Loegr, tebyg y byddai’n ffrwyth llafur tîm o ymchwilwyr, pob un â’i faes arbenigol, ond tlawd yw hi arnom yng Nghymru. Ni all neb fod yn arbenigwr ar bopeth, fel y dengys Delweddu’r Genedl. Ni ellir dibynnu bob tro ar gywirdeb y gosodiadau, a hepgorwyd llawer o wybodaeth hanfodol fyddai’n esbonio ffenomen arbennig. Wrth drafod addurniadau caligraffig yn llawysgrifau’r enwog John Jones, Gellilyfdy, e.e., ni chrybwyllir dylanwad anferth y meistri Eidalaidd ar ei waith caligraffig (t. 22). Ni nodir chwaith fod Llyfr y Faerdre yn waith nodweddiadol o gopïwyr gweinyddol Llundain; nid ‘y duw Celtaidd Cernunnos’ mo’r ffigur a ddarlunnid yno ychwaith, eithr Actaeon yn cael ei droi’n garw, fel y tystia’r arysgrif (gwbl ddarllenadwy): ‘Actaeon ego sum ...’! Mae angen diweddaru nifer o osodiadau, e.e. cyfeirir ddwywaith (tt. 98-9) at lyfrau nodiadau John Dyer fel rhai ‘coll’, eithr yn y Llyfrgell Genedlaethol y buont er 1994 ac fe’u trafodwyd eisoes mewn print.

Trefn gronolegol, yn fras, sydd i’r astudiaeth, o’r cyfnod modern cynnar hyd y 1960au, a’r prif genadwri yw dangos nad oedd Cymru mor dlawd o ran delweddau gweledol ohoni hi ei hun a’i phobl ag y credid yn y gorffennol. Trafodir nawdd, a dylanwad ffasiwn yr oes, ac un o rinweddau mawr y gyfrol yw’r ymgais i osod gwaith yr artist a’r weithred o gomisiynu yn eu cyd-destun, gan bwysleisio pwysigrwydd ffactorau cymdeithasol ac economaidd. Ond mae angen dadansoddiad dwfn a thrylwyr am ymwybyddiaeth Gymreig/Gymraeg noddwyr ac artistiaid: erys llu o gwestiynau sylfaenol heb eu hateb.

Ceridwen Lloyd-Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Ceinciau'r Mabinogi
Brinley Rees
£5.95
 
Prynwch
Mabinogion, The
Sioned Davies
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch