Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Iaith Lafar Brycheiniog - Astudiaeth o'i Ffonoleg a Morffoleg
Glyn E. Jones
ISBN: 9780708316405 (0708316409)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 216x138 mm, 180 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £7.99 
Rydych yn Arbed: £2.00 (20.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Astudiaeth fanwl o ffonoleg a morffoleg iaith lafar Sir Frycheiniog gan ganolbwyntio'n arbennig ar gyfoeth cynhenid yr iaith Gymraeg ymhlith trigolion mynydd Epynt a anwyd rhwng 1870-1917 ac a orfodwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i adael eu cartrefi yn 1940.

A detailed study of the phonology and morphology of oral speech in the county of Brecon, with special focus on the inherent richness of the Welsh language among the inhabitants of Epynt mountain born between 1870-1917, who were forced by the Ministry of Defence to leave their homes in 1940.
Gwybodaeth Bellach:
Seiliwyd yr astudiaeth hon ar waith maes i recordio a chasglu tafodieithoedd yr hen sir
Frycheiniog. Yr ysgogiad i’r gwaith oedd yr awydd i recordio iaith lafar ardal mynydd
Epynt, yn arbennig tystiolaeth o iaith siaradwyr o’r ardaloedd hynny y bu’n
rhaid iddynt adael eu cartrefi pan feddiannwyd Epynt gan y Weinyddiaeth Ryfel yn 1939.
Daw’r siaradwyr a gofnodwyd o’r cenedlaethau a anwyd rhwng 1870 a 1917 ac felly
dangosant gyfoeth iaith lafar yr ardal cyn chwalu’r gymdeithas Gymraeg ei hiaith yno.
Ceir disgrifiad manwl o ffonoleg a morffoleg yr iaith ar sail y dystiolaeth a gasglwyd
gan gyflwyno nodweddion iaith y sir. Yna, gosodir y nodweddion hynny yng nghyd-destun
patrymu deinamig tafodieithoedd de a gogledd Cymru a thrafodir arwyddocâd y cyfoeth
amrywiadau â’r llinynnau strae a gofnodwyd yng ngwaith tafodieithegwyr eraill a
fu’n ymhel â’r tafodieithoedd hynny sy’n uniongyrchol i’r de ac
i’r gogledd i ardal yr astudiaeth hon.
Bu Glyn E. Jones yn bennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Caerdydd, a
bellach mae’n Athro Ymchwil yn yr un adran.
Cynnwys
Rhagair vii
1. Rhagarweiniad 1
1.1 Tiriogaeth yr astudiaeth 1
1.2 Y Siaradwyr 2
2. Ffonoleg 4
2.1 Y Model Disgrifiadol 4
2.2 Y Ffonemau Llafarog 7
2.2.1 Y Llafariaid 7
2.2.2 Y Deuseiniaid 12
2.2.3 Y Llafariaid Ymylol 15
2.2.4 Y Deuseiniaid Ymylol 17
2.3 Y Ffonemau Cytseiniol 31
2.3.1 Y Ffrwydrolion 33
2.3.2 Yr Affritholion 35
2.3.3 Y Ffritholion 38
2.3.4 Y Sain Ochrol 41
2.3.5 Y Seiniau Crych 41
2.3.6 Y Trwynolion 43
2.3.7 Y Lledlafariaid 44
2.4 Statws /h/ a /r°/ yn iaith lafar Brycheiniog 46
2.5 Hyd Llafariaid a Chytseiniaid 51
2.5.1 Y Llafariaid 52
2.5.2 Y Deuseiniaid 53
2.5.3 Y Cytseiniaid 53
2.6 Y Gair 56
2.6.1 Patrwm acennog y gair 57
2.6.2 Y Gair yn Ffrwd y Llafar 63
2.7 Calediad 72
2.8 Y Treigladau 75
2.8.1 Treiglad Meddal /r°/ 75
2.8.2 Y Treiglad Trwynol 76
2.8.3 Rhagddodi [h] 77
3. Morffoleg 79
3.1 Y Forffem 79
3.2 Prosesau Morffolegol 80
3.3 Y Ferf 81
3.3.1 Y Berfenw 81
3.3.2 Y Ferf Rediadol 83
3.4 Y Geiryn Rhagferfol 100
3.5 Yr Ansoddair 103
3.5.1 Rhif a Chenedl 103
3.5.2 Cymharu Ansoddeiriau 105
3.6 Y Rhifolion 107
3.6.1 Y Rhifolion Syml 108
3.6.2 Y Rhifolion Cyfansawdd 109
3.7 Y Trefnolion 110
3.8 Y Lluosogion 111
3.9 Y Rhagenwau 113
3.10 Yr Arddodiaid Rhediadol 115
3.11 Lluosogi Enwau 120
3.11.1 Cymhwyso 120
3.11.2 Dodi 121
3.12 Ôl-ddodiaid Enwol 129
3.12.1 Dodiaid Haniaethol a Thorfol 129
3.12.2 Dodiaid Bachigol 131
3.12.3 Dodiaid yn Dynodi Enwau Unigol 132
3.12.4 Dodiaid yn Dynodi’r Gweithredydd 132
3.12.5 Y Dodiad [-Ed] 133
3.12.6 Dynodi Cenedl Enwau 133
3.13 Ôl-ddodiaid Ansoddeiriol 134
3.14 Rhagddodiaid 136
4. Casgliadau 140
Nodiadau 152
Atodiad: Symbolau seinegol a Byrfoddau 156
Rhestr Siaradwyr 159
Llyfryddiaeth 164
Mynegai 168
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cysgodion Cam
Ioan Kidd
£8.99
 
Prynwch
Gwe o Gelwyddau
Delyth George
£3.00
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Dewi Rhys
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch