Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr Oesoedd Canol
Peter Lord
ISBN: 9780708318027 (0708318029)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Golygwyd gan Geraint H. Jenkins Fformat: Clawr Caled, 248x296 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Pris Llawn: £4.50 
Ein Pris: £2.99 
Rydych yn Arbed: £1.51 (33.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddarluniadol hardd yn cynnig astudiaeth gynhwysfawr gan ysgolhaig cydnabyddedig o gyfoeth treftadaeth ddelweddol Cymru yn ystod y cyfnod 400-1500, gan nodi'n arbennig y modd yr adlewyrcha'r delweddau rymoedd economaidd a syniadau'r Oes; yn cynnwys dros 450 o ddelweddau ac arteffactau lliw-llawn. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A lavishly illustrated volume presenting a comprehensive study by a renowned scholar of the rich heritage of Welsh images during the period 400-1500, noting especially how the economic and ideological powers of the Middle Ages are portrayed in these images; over 450 full-colour images and artefacts are included. An English version is also available.
Ffrwyth ymchwil ryngwladol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth yw’r gyfrol ysblennydd hon sy'n dadlennu cyfoeth treftadaeth ddelweddol Cymru yn ystod y cyfnod rhwng 400 a 1500, ac yn trafod ar yr un pryd y berthynas rhwng y delweddau hynny ac economi a syniadaeth yr Oesoedd Canol.

Y mae hi hefyd yn cynnwys dros 450 o ddelweddau ac arteffactau lliw-llawn, ond bydd y fersiwn CD-ROM o’r gyfrol yn cynnwys dros 1,000 o ddelweddau a gwrthrychau yn cyflwyno diwylliant gweledol Cymru yn yr Oesoedd Canol.

Yn wahanol i’r ddwy gyfrol arall yn y gyfres, ceir cryn dipyn mwy o drafod ar adeiladau a phensaernïaeth yn y gyfrol hon oherwydd bod cynifer o ddelweddau’r Oesoedd Canol yn gysylltiedig mewn rhyw fodd neu’i gilydd ag adeiladau. Er enghraifft, trafodir muriau, tyrau polygonaidd a gwaith cerrig rhesog Castell Caernarfon oherwydd eu bod yn gais i ail-greu mur Theodosius yng Nghaer Gystennin.

Ceir ambell ymdriniaeth, sylw a chasgliad yn y gyfrol a fydd yn sicr o ennyn ymateb, a gwrthwynebiad hyd yn oed. Er enghraifft, wrth geisio cynnig cyd-destun ehangach i rai o’r delweddau sydd dan sylw yn y gyfrol, sonnir am gerfwaith coed fel gwedd gyffredin ar ddiwylliant gweledol yr Oesoedd Canol cynnar yng Nghymru, er nad oes dim o’r gwaith coed hwnnw wedi goroesi.

Un o benodau gorau’r gyfrol yw’r ymdriniaeth â’r flwyddyn Gristnogol. Lle y mae’r penodau eraill yn tueddu i ddilyn cronoleg, y mae’r bennod arbennig hon yn mynd i’r afael â syniadaeth yr Oesoedd Canol mewn perthynas â’i delweddaeth. Trwy gyfrwng delweddau y gallai dyn yr Oesoedd Canol ddangos orau ei amgyffred parthed amser, sef bod y gorffennol a’r presennol yn annatod glwm wrth ei gilydd, yn cyd-fyw ac yn rhan o un naratif a symbolaeth Gristnogol.

Nid oedd modd gwahaniaethu rhwng y bywyd seciwlar a’r bywyd crefyddol yn ystod yr Oesoedd Canol. Dyna pam yr oedd y calendr Cristnogol â’i bwyslais ar ddathlu bywyd Crist a’r Forwyn Fair, yr Apostolion a’r saint (boed y rheiny’n lleol neu’n ehangach eu hapêl) yn adlewyrchu rhythm y tymhorau amaethyddol. Yr oedd y ffon a gludai’r pererin i’w amddiffyn ei hun ar deithiau peryglus drwy wledydd tramor hefyd yn cynrychiol (gan mai hi oedd trydedd goes y pererin a thri oedd rhif y Drindod( y frwydr rhwng y Drindod Sanctaidd a grymoedd y Fall.

Camp arall y gyfrol hon, yn ogystal â’r cyfrolau eraill yn y gyfres, yw na fodlonodd Peter Lord ar ddisgrifio’r delweddau yn unig – er nad oedd llawer ohonynt wedi eu categorïo hyd yn oed pan ddechreuwyd ar waith ymchwil y prosiect hwn – ond mynnodd hefyd eu dehongli a dangos eu harwyddocâd ar gynfas eang ein hanes.

Owen Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch