Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blaid Ffasgaidd yng Nghymru, Y - Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth
Richard Wyn Jones
ISBN: 9780708326503 (0708326501)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 216x138 mm, 126 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddadlennol a dadleuol sy'n pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau hanesyddol o gydymdeimlad â Ffasgaeth yn erbyn Plaid Cymru a'i harweinwyr yn ystod yr 1930au a'r Ail Ryfel Byd.

A revelatory and controversial volume which attempts to balance the truths and historical accusations of Fascist sympathies against Plaid Cymru and its leaders during the 1930's and the Second World War.
Mae unrhyw un sydd wedi gwrando ar Richard Wyn Jones yn darlithio, ac wedi darllen ei golofnau misol yn y cylchgrawn Barn, yn gwybod yn iawn am ddyfnder ei wybodaeth ai ddiddordeb angerddol yng ngwleidyddiaeth Cymru. Yn y gyfrol hon maen mynd ati i ddelio phwnc tywyll, sef y cyhuddiad fod rhai o ffigurau amlwg Plaid Cymru yn ystod hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf yn dal safbwyntiau ffasgaidd. Yn l yr awdur ni ellir dychmygu cyhuddiad mwy difrifol y gellid ei daflu at wleidydd.

Maer cyhuddiad yn un sydd wedi cael ei edliw ers degawdau. Clywyd sn am honiadau or fath ym mhapur newydd y Daily Herald yn 1938, a chan y Parchedig Gwilym Davies yn y pedwardegau; ailadroddwyd yr honiadau gan rai gwleidyddion Llafur megis Jim Griffiths yn y pumdegau, Leo Abse yn y saithdegau, a Kim Howells ar droad y ganrif hon. Sefydlwyd patrwm, yn l yr awdur, syn profi tacteg gyson ei gwrthwynebwyr o gysylltu Plaid Cymru ag elfennau ffasgaidd, a thrwy wneud hynny ddinistrio ei henw da ai chredinedd.

Felly, ym marn Richard Wyn Jones, a oes sail ir cyhuddiadau hyn? Yn y gyfrol maen mynd ati chrib fn i ddarllen drwy gyhoeddiadau, papurau a pholisau Plaid Cymru ai ffigurau blaenllaw or dechraun deg. Clywn am ysgrif gan Ambrose Bebb ar Mussolini a gafodd ei hysgrifennu mewn arddull flodeuog iawn syn ei arwain at ddyfroedd dyfnion. Maen nodi diddordeb Saunders Lewis, ganol y tridegau, mewn dau arweinydd gwleidyddol o Ffrainc a Gwlad Belg a aeth ymlaen yn ddiweddarach i fod yn ffasgwyr.

Ond efallai mair un pwnc sydd wedi cael ei drafod amlaf dros y blynyddoedd ywr honiadau am agwedd wrthsemitaidd Saunders Lewis. Mae Richard Wyn Jones yn nodi nifer o enghreifftiau lle mae Saunders yn siarad yn ddifrol a sarhaus am yr Iddewon au rl o fewn y gymdeithas, cyfalafiaeth, ar cyfryngau. Ond yn l yr awdur roedd y pechodau hyn hefyd yn wir am nifer o wleidyddion mawr eraill y cyfnod, ac maen sn am ganmoliaeth o Mussolini gan Winston Churchill. Dywed fod gwrthsemitiaeth hyll yr oes yn ffenomen oedd iw gweld ar draws Ewrop ar y pryd, gwendid oedd yn bresennol ym meddylfryd y chwith ar dde gwleidyddol. Maen dweud am Blaid Cymru nad oedd unrhyw arlliw Ffasgaidd ar ei hosgo nai hagweddau. Ir gwrthwyneb, yn wir, ac maen dadlaun gryf iawn fod Plaid Cymru wedi sefyll yn bendant ar y pegwn arall. Ond maen nodi gwendid hefyd, sef bod hirhoedledd y cyhuddiadau hyn yn brawf o aneffeithlonrwydd Plaid Cymru i ddelio r mater.

Mae hon yn gyfrol sydd wedii hymchwilio yn drwyadl, ond camgymeriad fyddai meddwl mai llyfr sych-academaidd yw hwn. Gyda dadl rymus wrth ei chraidd, maer darllenydd yn cael ei dywys yn grefftus drwyr dystiolaeth. Ac mae brwdfrydedd yr awdur am y pwnc yr un mor amlwg i awch i berswadior darllenydd mai cyhuddiad di-sail yw hwn. Dyma gyfrol ddifyr, syn taflu goleuni ar ddadl danbaid sydd wedi bod yn mynd am ganrif, bron.

Gwyddno Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Cyflwyniad
Y Cyhuddiadau
Adnabod Ffasgwyr a Ffasgaeth
Diffinio Ffasgaeth
o Y Wladwriaeth
o Trais
o Arweinyddiaeth
o Gwrth-Semitiaeth
Cymru mewn Degawd o Ryfela
Diwylliant Gwleidyddol Cymru
Diweddglo: Achubiaeth ac Alltudiaeth
Llyfryddiaeth
Mynegai
Bywgraffiad Awdur:
Mae Richard Wyn Jones yn dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd lle maen Athro Gwleidyddiaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Ers degawdau clywyd cyhuddiadau cyson o du Cymry uchel eu parch fod cenedlaetholwyr Cymreig wedi cydymdeimlo Ffasgaeth yn ystod dyddiau duon y 1930au ar Ail Ryfel Byd cyhuddiad a fyddain pardduo enw unrhyw elyn gwleidyddol. Yn y gyfrol arloesol hon, mae sylwebydd gwleidyddol amlycaf Cymru yn pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau. Yn ogystal bwrw goleuni newydd ar agweddau Plaid Cymru ai harweinwyr yn ystod y cyfnod hanesyddol dan sylw, maer llyfr yn cyflwyno trafodaeth heriol ar natur diwylliant gwleidyddol y Gymru gyfoes.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Golau ar y Gair (CD-ROM)
 
£19.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 37. Leah
Leah Owen
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch