Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwaeth y Chwiorydd - Gweithiau ar Bapur o Gasgliad Davies
Bethany McIntyre
ISBN: 9780720004915 (0720004918)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Fformat: Clawr Caled, 70 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £13.99 
Ein Pris: £8.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (42.8%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golwg ar gasgliad darluniau'r chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog, yn cynnwys cefndir teuluol y chwiorydd, manylion am y modd y ffurfiwyd y casgliad, platiau lliw o ddwsin o luniau gyda nodiadau, ynghyd â rhestr gyflawn o'r 76 o eitemau yn y casgliad.

A look at the art collection of the sisters Gwendoline and Margaret Davies, Gregynog, comprising the family background of the sisters, details of the compiling of the collection, colour plates of a dozen pictures with notes, together with a complete list of the 76 items in the collection.
Cyflwyniad byr a geir yma i gasgliad enwog y chwiorydd Davies, Gregynog, casgliad a ddaeth yn gymynrodd i Amgueddfa Genedlaethol Cymru (fel yr oedd bryd hynny) yn 1952 a 1963. Disgynyddion David Davies, Llandinam, oedd Gwendoline a Margaret Davies, a gysegrodd eu bywydau a’r cyfoeth sylweddol a etifeddwyd ganddynt i noddi’r celfyddydau yn ogystal â chefnogi amryw o achosion da.

Bydd ymwelwyr â’r Amgueddfa yng Nghaerdydd yn gyfarwydd â’r lluniau olew gan Argraffiadwyr Ffrainc, sef y gweithiau enwocaf a ddaeth o gasgliad y chwiorydd. Yn y gyfrol fach hon, fodd bynnag, y gweithiau ar bapur yn unig sydd dan sylw. Eto i gyd, mae hi’n cwmpasu gwaith gan rai o arlunwyr enwocaf Prydain a’r Cyfandir, gan gynnwys Blake, Cézanne, Daumier, Pissarro a Turner, ysgwydd yn ysgwydd â Chymry megis Moses Griffith, Augustus John, Ray Howard Jones a J.D. Innes.

Yng nghefn y gyfrol cynigir catalogue raisonné yn cynnwys 76 o’r gweithiau hyn, gydag atgynhyrchiad bach, bach (tua 30mm x 35mm ar y mwyaf) o bob un, ynghyd â’r manylion catalogio arferol megis enw’r arlunydd, teitl y llun, ei dyddiad a’i gyfrwng, ei darddiad a chyfeiriadau llyfryddol. Dyma’r math o wybodaeth sydd yn ddefnyddiol mewn cyfeirlyfr pur, tra bod diwyg hardd y gyfrol, yn baradocsaidd, yn awgrymu pwrpas a chynulleidfa tra gwahanol. Bydd y rhan fwyaf o’r darllenwyr yn debyg o’i brynu am y detholiad o ddeuddeg llun lliw godidog. Gyferbyn â phob un ceir paragraff neu ddau o gefndir a gwerthfawrogiad o’r llun.

Rhagflaenir y lluniau gan ragymadrodd yn olrhain hanes y chwiorydd Davies a’r modd y dechreusant gasglu, gan egluro sut y bu’r ddwy yn dewis a phrynu dros y degawdau. I’r sawl nad yw’n gwbl gyfarwydd â’r hanes yn barod, gallai’r manylder a’r rhestru gweithiau’n ddiddiwedd droi’n fwrn. Yma ac yn y catalogue raisonné mae ambell wall ffeithiol; mae rhai o’r cyfeiriadau at ddeunydd llawysgrif ac archifol yn gamarweiniol neu’n anghywir, ac ni chyfeirir bob tro at y ffynonellau cyhoeddedig diweddaraf. Ceir esboniad posibl am y gwendidau hyn yn y rhagair, lle awgrymir bod yr awdur wedi dibynnu’n helaeth ar waith ymchwil gan eraill, yn enwedig cyn-aelod o staff yr Amgueddfa, a bod y gyfrol, am resymau nad ymhelaethir yn eu cylch, wedi ei pharatoi ar frys. Fe’i cyhoeddwyd, fodd bynnag, i gyd-fynd ag arddangosfa â’r un teitl a fu’n teithio yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2001, ac efallai mai dyna’r esboniad.

Ceridwen Lloyd-Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch