Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Thomas Jones 1742-1803 - Ailddarganfod Artist
ISBN: 9780720005356 (0720005353)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2003
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Golygwyd gan Ann Sumner, Greg Smith Fformat: Clawr Meddal, 288x280 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £24.99 
Ein Pris: £7.50 
Rydych yn Arbed: £17.49 (70.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad darluniadol lliw cyfoethog o fywyd a gwaith Thomas Jones (1742-1803), artist a thirfeddiannwr o sir Faesyfed, gyda chyfraniadau gan arbenigwyr celf ar agweddau amrywiol ar ei yrfa; mae'r gyfrol yn cyd-fynd ag arddangosfa o'i waith yng Nghaerdydd, Llundain a Manceinion. 211 llun lliw a 23 llun du-a-gwyn. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A rich colour illustrated celebration of the life and work of Thomas Jones (1742-1803), artist and Radnorshire landowner, with specialist contributions by art experts on various aspects of his career, the volume coinciding with an exhibition of his work in Cardiff, London and Manchester. 211 colour and 23 black-and-white plates. An English version is available.
Arlunydd Cymreig na chafodd y sylw dyledus tan ar ôl yr Ail Ryfel Byd oedd Thomas Jones, Cymro a aned yn Llandrindod ac a fagwyd ym mhlasty Pencerrig ger Llanwelwedd. Bu’n ddisgybl i arlunydd arall o Gymro, sef Richard Wilson, ac fel ei feistr mi dreuliodd gyfnod hir yn yr Eidal, gan ddilyn ffasiwn yr oes. Gadawodd ar ei ôl waith tra amrywiol ac arloesol, gan cynnwys tirluniau olew o’r Eidal, brasluniau hynod o olygfeydd yn yr Eidal ac yng Nghymru, ond hefyd gweithiau ysgrifenedig dadlennol. Ymhlith yr olaf dylid enwi dau lyfr cownt sydd hefyd yn cynnwys nodiadau ac yn taflu llawer o oleuni ar ei ffordd o fyw, a chyfrol lawysgrif o’i Atgofion (ar gael ar www.llgc.org.uk).

Eleni fe ddynodwyd deucanmlwyddiant marw’r arlunydd gan nifer o weithgareddau, gan gynnwys arddangosfa fawr a drefnwyd gan ein Hamgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol yng Nghaerdydd, arddangosfa sydd yn teithio i oriel Whitworth ym Manceinion ac i’r Oriel Genedlaethol yn Llundain: mesur o statws Thomas Jones ymhlith haneswyr celf heddiw. Catalog a gyhoeddwyd i gyd-fynd â’r arddangosfa honno yw’r gyfrol dan sylw, ac mae hi’n un swmpus dros ben.

Nid catalog syml mohono. Ceir yma gofnod llawn, yn null y catalogue raisonné, o bob eitem o’r arddangosfa, o’r lluniau olew anferth, megis ‘Storm ar y Tir’ a brynwyd yn ystod oes yr arlunydd gan yr ymerodres Catrin Fawr o Rwsia, i lyfrau brasluniau ac engrafiadau dirodres. Atgynhyrchir pob un yma mewn lliw. Bydd y cofnodion hyn ynddynt eu hunain o werth parhaol i ymchwilwyr, ond mae’r gyfrol yn cynnwys yn ogystal gasgliad o ysgrifau ar fywyd a gwaith yr arlunydd gyda chyfeiriadau manwl at ffynonellau eraill.

Gosod Jones yn ei gyd-destun teuluol a chymdeithasol a wna Ann Sumner, curadur yr arddangosfa, tra bod Lindsay Stainton, Christopher Riopelle a Greg Smith yn canolbwyntio ar y tri phrif gyfnod yn ei yrfa, sef cyn iddo fynd i’r Eidal, ei arhosiad yn y wlad honno, a’i flynyddoedd olaf ym Mhencerrig. Gan fod haneswyr celf dros y blynyddoedd wedi tueddu i roi’r prif bwyslais ar ei gynnyrch Eidalaidd, da yw gweld to newydd yn tanlinellu pwysigrwydd Cymru yng ngwead y dyn a’r artist. Cyflwyniadau diddorol i ddefnyddiau a thechnegau’r artist a geir mewn dwy ysgrif fer gan Kate Lowry a Peter Bower.

Bydd y gyfrol hardd a chynhwysfawr hon o gymorth i sicrhau y bydd dawn Thomas Jones, a’i Gymreictod, yn cael ei werthfawrogi gan gynulleidfa ehangach.

Ceridwen Lloyd-Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch