Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Goleuni a Lliw - 50 o Weithiau Argraffiadol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Ann Sumner
ISBN: 9780720005585 (0720005582)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2005
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £5.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (49.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr sy'n darlunio'r celf Argraffiadol a gedwir yn yr Amgueddfa Genedlaethol, a sut y ffurfiwyd y casgliad. Ceir fersiwn Saesneg hefyd.

A book that illustrates the Impressionist art collection at the National Museum, with a history of how the collection was formed. An English version is also available.
Goleuni a lliw – llyfr lliwgar a hyfryd yn y llaw ac ar y silff. Mae maint y llyfr yn golygu y medrwch, yn rhwydd, gario’r gyfrol i’r Amgueddfa Genedlaethol ac astudio’r gwreiddiol a’r llyfr yr un pryd.

Bu rhodd Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog, yn hanfodol bwysig i sefydlu casgliad yr Amgueddfa ymhlith y rhai enwocaf yn y byd. Mae stori’r casglu yn un diddorol yn ei hun, oherwydd gwelir dwy chwaer â dawn arbennig am adnabod celfyddyd dda iawn a chyda’r adnoddau i’w brynu ym Mharis a Llundain.

Cawn hanes byr am y chwiorydd fel casglwyr arloesol; er enghraifft, dim ond un llun a brynwyd yng nghyfres yr Argraffiadwyr o gasgliad Prydeinig; daeth popeth arall o’r Cyfandir. Bu’r ddwy yn ffodus i gael cyngor yr arlunydd (a brawd i athrawes y chwiorydd Davies), Hugh Blaker. Mae Ann Sumner yn dyfynnu o’i lythyr atynt yn Awst 1912: ‘yn sicr mi gadwaf fy llygaid yn agored ym Mharis am unrhyw beth da, ac rwyf wrth fy modd eich bod yn meddwl am gael ambell enghraifft o waith yr Argraffiadwyr’. Ond roedd y ddwy chwaer yn bendant eu barn a bob tro cyn prynu yn mynnu gweld y llun ei hun neu ffotograff ohono. Mae’n debyg mai Claude Monet oedd y ffefryn ac felly mae’n addas iawn i gael ei lun ef, y Palazzo Dario, ar y clawr ac wedyn manylyn bach y tu mewn o’r un llun, er mwyn cyfleu effaith y paent ysgafn ar y gwreiddiol. Wrth i chi droi’r dudalen eto mi welwch ran o’r Lilïau Dŵr, sef y lluniau mwyaf poblogaidd o bosibl o gasgliad Gregynog ac yn sicr, y lluniau sy’n dod i’r cof yn syth wrth feddwl am yr Argraffiadwyr yn yr Amgueddfa. Y llun nesaf yn y gyfrol yw Y Blymwraig wedi ei gosod fel petai i ddweud dewch mewn a mwynhau. Mae’n bleser i’r llygaid i gael cymaint o luniau llawn lliw, wedi’u printio i safon uchel iawn ar bapur hufen, moethus.

Mae’n amlwg i’r llyfr gael ei gynllunio’n ofalus ar gyfer cynulleidfa eang. Mae gan bob delwedd ei dudalen ei hun a phwt o destun gan dri pherson sef Ann Sumner, Louisa Briggs a Julia Carver. Mae’r tair yn ysgrifennu’n debyg iawn i’w gilydd gan gyfleu manylion am gyd-destun y llun, rhai pwyntiau am y llun ei hunan ac weithiau gymhariaeth rhwng y ddelwedd a phethau tebyg o’r un cyfnod.

Rywsut, mae’r llyfr yn darllen fel cyfieithiad (ond un da iawn er hynny). Mae’n bosib bod y ffaith fod pob teitl ar gyfer y lluniau wedi eu trosi i’r Gymraeg yn rhoi purdeb ieithyddol sy’n taro’n annaturiol ac efallai y dylent fod wedi cadw at yr iaith wreiddiol. Fel mae’n digwydd, mae La Parisienne yn cadw’r teitl Ffrengig ac yn eistedd yn llawer hapusach ar y tudalen.

Llyfr hyfryd, gwerth ei weld, yw hwn ond dylid fod wedi ei gynllunio’n hirsgwar er mwyn defnyddio’r papur yn fwy effeithiol. Er hynny, mae’n gyfrol hardd ac yn bleser ei darllen.

Paul Joyner

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch