Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wynebau Cymru
Ann Sumner
ISBN: 9780720005714 (072000571X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2006
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 140x120 mm, 90 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £2.99 
Ein Pris: £1.00 
Rydych yn Arbed: £1.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr hylaw yn cynnwys bywgraffiadau cryno o ddynion a gwragedd sydd wedi gweddnewid Cymru dros y 500 mlynedd diwethaf ym myd gwleidyddiaeth, theatr, chwaraeon a llên. Cynhwysir portreadau a cherfluniau o bob unigolyn a drafodir.

A compact book containing the faces of 40 men and women who have changed the face of Wales over the last 500 years. It includes mini biographies of people from the world of politics, theatre, sports and literature, and is illustrated with plates of portraits and sculptures of each individual.
Dyma gyfrol fechan, yn seiliedig ar arddangosfa sydd yn Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd hyd 24 Medi 2006, ac yn cynnwys detholiad o tua deugain o bortreadau o Gymry blaenllaw dros y pedair canrif ddiwethaf. Maer gwrthrychau yn cynrychioli bywyd diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd Cymru yn ystod y cyfnod ac maer darluniau eu hunain yn dilyn y newidiadau a fu mewn chwaeth a ffasiwn o un ganrif ir llall, yn ogystal ag adlewyrchu datblygiad y gelfyddyd ar grefft o greu portread.

Wrth droi pob tudalen gwelwn bortread newydd, ac yn ei ymyl fywgraffiad cryno or gwrthrych, ynghyd nodyn am yr artist, lle gwyddys pwy oedd ef neu hi. Nid ywr mynegiant geiriol bob amser yn cymharu gyda medrusrwydd y darlunio, ond serch hynny mae ffeithiau moel y bywgraffiad yn crisialun gofiadwy o gwmpas y ddelwedd.

Cathryn o Ferain ywr gwrthrych cynharaf, mewn llun a beintiwyd gan Adriaen van Cronenburgh tua 1520 yn yr Iseldiroedd. Awgryma ei hosgo ai hymarweddiad ddynes gadarn a phwerus, yn ein hatgoffa fod portread yn ffordd o gyflwyno neges am yr hunan, yn ogystal bod yn ddarn o waith celf.

Mae yma ambell i ddelwedd sydd yn hen gyfarwydd, megis y portread or Parchedig Christmas Evans unllygeidiog, ac un or gantores Adelina Patti mewn cot ffwr, ar fin mynd i sglefrio yn Rwsia hanner canrif yn ddiweddarach. Tybed ai dymar tro cyntaf ir pr annhebyg hwn ymddangos gydai gilydd o fewn cloriaur un llyfr?

Efallai mair darlun mwyaf teimladwy ywr portread or Telynor Dall, John Parry, gan ei fab William Parry, tua 1775-82, lle gwelwn y telynor wedi llwyr ymgolli yn ei gelfyddyd. Yn eironig, ni fyddai ef ei hun wedi gallu gweld y llun.

Dawr lluniau i gyd o gasgliad yr Amgueddfa. Er ei bod hin anodd barnur dewis heb fod yn gyfarwydd ag ystod y casgliad, mae Ann Summer wedi dewis cynrychiolaeth dda o unigolion a gyfrannodd at hanes Cymru ar hyd y pedwar can mlynedd diwethaf, wedi eu hanfarwoli mewn gweithiau celf y gallwn ymfalcho ynddynt au mwynhau trwy gyfrwng y gyfrol fechan ond ddeniadol hon.

Iwan Jenkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
Rise of the Super Furry ...
Ric Rawlins
£9.99
 
Prynwch
Our Sisters' Land - The ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch