Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfoeth, Celf a Chydwybod - Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog
ISBN: 9780720005820 (0720005825)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 172 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cefndir casgliad celf byd-enwog Amgueddfa Cymru. Hanes chwiorydd Gregynog yn defnyddio'r cyfoeth a grëwyd gan y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru a'u cydwybod crefyddol i drawsnewid bywyd diwylliannol Cymru. Mae'r llyfr yn cyd-fynd â'r arddangosfa bwysig sy'n dathlu canmlwyddiant yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

The backdrop to the formation of the Museum's world-famous art collection. A beautiful exploration of how two fascinating sisters used immense wealth created by the Industrial Revolution in Wales, deep religious conscience and 'things of beauty' to transform the cultural life of Wales. Accompanies the major centenary exhibition at National Museum Cardiff.
Is-deitl y gyfrol ardderchog hon yw Llafur Cariad Chwiorydd Gregynog, a gwir y gair. Maen adrodd sut y bu i weledigaeth Margaret a Gwendoline Davies, aeresau David Davies o Landinam, gyfrannun sylweddol tuag at ein hetifeddiaeth yn y celfyddydau cain. Fe ddylai pawb syn rhyfeddu at La Parisienne, y ddynes mewn glas, a welir yn ein Hamgueddfa Genedlaethol, fod yn ddiolchgar am eu haelioni au hawydd i gyfoethogi ein bywyd trwy brynu lluniau or fath au rhoi ir genedl. Maer llyfr deniadol hwn yn ein hatgoffa am y ddwy chwaer dduwiol a diymhongar a roddodd gymaint ou cyfoeth er lles eu cyd-Gymry, gan gynnwys Plas Gregynog ym Maldwyn.

Maer llyfr, ar arddangosfa syn sail iddo, yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant Amgueddfa Cymru. Mae ei naw pennod yn olrhain nid yn unig hanes y chwiorydd au tad-cu, y Top Sawyer, ond hefyd eu dylanwad ar grefftau, cerddoriaeth, argraffu a chwaeth gyhoeddus yng Nghymru. Yn hyn o beth, cawsant gynghorwyr gwybodus megis Thomas Jones C. H., un or ychydig a ddaeth yn gyfeillion nhw, canys creaduriaid andros o swil oedd y ddwy. Ond ymysg y pethau y maer llyfr hwn yn eu datgelu ywr ffaith fod ganddynt eu barn eu hunain, au chwaeth hefyd, hyd yn oed pan oeddynt yn eu hugeiniau. Maer llythyrau a ysgrifennwyd o wledydd tramor yn adlewyrchu eu bywyd breintiedig yn ogystal u hawydd i weld y byd a phrofi ei bleserau. Bywiog a deallus ywr llythyrau syn adrodd eu gwaith yn Cantine des Dames Anglaises(sic), rhyw fath o gaban ar gyfer milwyr ar eu ffordd ir ffosydd yn Ffrainc ym 1916. Yn wir, maer dogfennau hyn megis awel iach syn chwythu trwy hanes sydd ar adegau'n tueddu i fod yn sych ac yn or-barchus. Mae cyfoeth mawr yn gallu bod yn felltith weithiau – un rheswm paham na briododd y ddwy chwaer erioed, maen debyg. Eto i gyd, tybed a oedd angen iddynt dreulio bywyd cweit mor llwm ac mewn cylch mor gyfyng yn ystod eu blynyddoedd olaf? Maer cwestiwn yn eofn a diangen, siŵr o fod.

Prif gamp cyfoeth y Davieses oedd y gallu i bwrcasu lluniau gan rai o Argraffiadwyr ac l-Argraffiadwyr Ffrainc. Prynwyd La Parisienne Renoir am 5,000 ym 1913, ond ymhen ychydig o flynyddoedd roedd y casgliad yn cynnwys gweithiau gan rai o artistiaid pwysicaf Ewrop y dydd, yn eu plith Rodin, Augustus John, Czanne, Manet, Paul Nash, a Stanley Spencer. Os yw eu chwaeth yn ymddangos braidd yn saff erbyn heddiw, rhaid cofio bod prynu artistiaid cyfoes yn y dyddiau hynny yn gofyn am hyder a gwybodaeth. Diolch byth fod gan y chwiorydd rywbeth ychwanegol, sef y gydwybod Galfinaidd a gawsant gan Davies Llandinam: er gwaethaf eu ffordd o fyw a oedd mor dawel a sobor (roedd y ddwy yn llwyrymwrthodwyr) roedd rheidrwydd arnynt i ddefnyddio rhan helaeth ou cyfoeth er lles y cyhoedd.

Ymhlith y pynciau eraill a drafodir gan gyfranwyr y llyfr hwn y mae Cerddoriaeth, Crefftau ac Argraffu. Wrth gwrs, maer trydydd yn golygu'r Gregynog Press, y wasg breifat oedd yn fyd-enwog yn ystod dauddegau a thridegaur ganrif ddiwethaf ac sydd wedi atgyfodi yn ein dyddiau ni fel Gwasg Gregynog. Maer bennod ar waith y Wasg yn un dwt a diddorol, gyda lluniau ardderchog o rai o rwymiadaur cyfrolau a gynhyrchwyd yn y blynyddoedd rhwng y ddau Ryfel Byd.
Rwyn cael yr argraff nad oedd gan y chwiorydd yr un diddordeb yn y Wasg ag yr oedd ganddynt mewn cerddoriaeth a lluniau, ac eto mae llyfrau Gregynog yn sefyll fel enghreifftiau godidog o grefft y teipograffydd, y darlunydd ar rhwymwr. Yn ddiau, roeddynt yn cadw eu pellter or Wasg, ac nid oes rhyfedd am hynny, gan fod tyndra rhyngddynt ar staff bohemaidd, a rhwng y gweithwyr eu hunain. Rhwng 1923 a 1940, pan roddwyd y gorau i argraffu, cyhoeddwyd deugain a dau o deitlau gan Wasg Gregynog, ac maent yn bodoli o hyd fel pethau hardd i ryfeddu yn eu cylch.

Y tro nesaf fyddwch chin ymweld Gregynog, cofiwch ddarllen y llyfr hwn cyn mynd. Bydd yn agor eich llygaid i weledigaeth y chwiorydd Davies ac ir harddwch syn eu coffu.

Meic Stephens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Cefndir casgliad celf byd-enwog Amgueddfa Cymru.

Hanes chwiorydd Gregynog yn defnyddior cyfoeth a grwyd gan y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru au cydwybod crefyddol i drawsnewid bywyd diwylliannol Cymru.

Maer llyfr yn cyd-fynd r arddangosfa bwysig syn dathlu canmlwyddiant yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (Diwydiant, diwylliant: cyfraniad chwiorydd Gregynog i Gymru, a cyhoeddwyd y llyfr fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Amgueddfa Cymru.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Nadolig Plentyn yng Nghymru
Dylan Thomas
£2.00
 
Prynwch
Cn Di Bennill
D. Geraint Lewis
£19.99
 
Prynwch
Gwen John - Detholiad
Bethan McIntyre
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch