Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Amgueddfa Cymru - Dathlu'r Ganrif Gyntaf
ISBN: 9780720005844 (0720005841)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Darluniwyd gan Peter GillAddaswyd/Cyfieithwyd gan Meg Elis.Fformat: Clawr Meddal, 250x200 mm, 186 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £9.99 
Ein Pris: £5.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (49.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gyda ffotograffau atgofus a delweddau cyfoes, mae'n datgelu, fesul degawd, uchafbwyntiau'r casgliadau cenedlaethol. Mae hefyd yn gyfle i gyfarfod â rhai o'r bobl a luniodd y casgliadau a chael syniad o'r gwaith sydd ynghlwm wrth ofalu amdanynt. Yn llawn lluniau lliw.

Using both evocative archival photographs and modern, fresh new images, the book reveals, decade by decade, highlights from Wales's national collections. We meet some of the people who helped form the collections over a century, and get a taste of the work of caring for them. Fully illustrated in colour throughout.
Mae’r gyfrol hon yn un ddeniadol iawn, yn rhwydd i’w darllen ac yn llawn gwybodaeth am yr Amgueddfa. Gan fod y fersiwn Cymraeg wedi cael ei lunio gan bobl sy’n medru ysgrifennu yn rhugl, does yma ddim unrhyw fath o deimlad o gyfieithiad yn y gwaith.

Dathliad darluniadol yw’r gyfrol hon, hynny yw, mae yna lun i'w weld bob yn ail dudalen: amrywiaeth hyfryd o ddarluniau clasurol fel y portread ysblennydd gan Augustus John o Dylan Thomas, dyfrlliwiau gan J.M.W. Turner ac, wrth gwrs, Catrin o Ferain. Hefyd cawn luniau testunol o lyfrau, adeiladau, pethau amgueddfaol a phobl. Fodd bynnag, nid yw’r rhain wedi cael eu hystyried yn ddigon gofalus bob tro, mae gen i ofn. Gweler, er enghraifft, tudalennau 84–5, sy'n sôn am Sain Ffagan yn dechrau creu recordiau sain o hanes a thraddodiadau Cymru, ond sylwer ar y llun o aelod o staff yr Amgueddfa: yn un ohonynt, ymddengys fod ffon yn tyfu o’i siaced, ac yn y llall mae’n codi o’i ben fel erial. Ond yn y bôn, llyfr ysgafn, bwrdd coffi yw hwn, nid rhywbeth i’w ystyried ar gyfer hanes go iawn yr Amgueddfa.

Cawn storïau diddorol iawn am yr enwogion a’r noddwyr a fu’n flaengar wrth sefydlu ac adeiladu’r casgliadau. Un hanes arbennig yw hanes casgliad Howard Hallett o bryfed. Nid yn unig y cafodd yr Amgueddfa ei gasgliad, ond ar ôl chwarter canrif o astudio’r pwnc, fe gyflwynodd Hallett ei lawysgrif bwysig List of Hymenoptera Aculeata of Wales and Monmouthshire i’r Amgueddfa.

Nid yw’n glir iawn pam fod gan yr Amgueddfa gymaint o wahanol safleoedd erbyn hyn – does ryfedd eu bod bellach yn galw eu hunain yn Amgueddfeydd Cymru. A dweud y gwir, dyna beth sydd gennym o dudalen 178 ymlaen: rhestr o ‘Amgueddfeydd cenedlaethol Cymru heddiw’ ond mae’r wefan yn dal i gyfeirio at ‘amgueddfacymru’. Rhywbeth i’w ystyried ar gyfer y ganrif nesaf, efallai?

Mae’n werth prynu’r llyfr er mwyn y lluniau – does dim un llyfr arall ar gael sy’n cynnwys cymaint o ddelweddau pwysig ac anodd cael mynediad atynt. Ond os ydych am ddarllen hanes ein hamgueddfeydd, bydd yn rhaid i chi aros ychydig eto, nes y cawn gyfrol deilwng.

Paul Joyner

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cestyll yn y Cymylau
Mihangel Morgan
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dan Bwysau
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Head in the Clouds - ...
Boyd Clack
£10.00
 
Prynwch
Plant
Caffi Merelli
G. R. Gemin
£7.99
 
Prynwch