Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwen John - Detholiad
Bethan McIntyre
ISBN: 9780720006063 (0720006066)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 150x120 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol maint poced yn cyflwyno detholiad o dros 30 o ddarluniau Gwen John (1876-1939) a dau bortread ohoni gan ei brawd, Augustus John (1878-1961), ynghyd â nodiadau ar y lluniau a chrynodeb bywgraffyddol.

A pocket-size volume presenting a selection of over 30 paintings by the artist Gwen John (1876-1939) and two portraits of her by her brother, Augustus John (1878-1961), including notes on each drawing and a biographical summary.
Faint ohonoch tybed sydd wedi clywed am Augustus John neu ei chwaer Gwen John ond eto ddim yn gwybod llawer am eu gwaith? Yn sicr doedd gen i fawr o wybodaeth heblaw bod yna gysylltiad sir Benfro a Ffrainc a bod y ddau yn artistiaid gwerth eu halen. Erbyn heddiw mae eu gwaith yn fwy poblogaidd nag erioed a da o beth felly yw gweld cyhoeddi'r llyfryn hwn syn cyflwyno detholiad o waith un ohonynt, sef Gwen John.

Nid llyfr ir myfyriwr celf sydd am ymchwilio'n fanwl i waith yr artist ydyw, ond llyfr bach syn rhoi blas i ni or hyn a beintiwyd gan un o arlunwyr mwyaf blaengar yr ugeinfed ganrif.

Ar ddechraur gyfrol ceir brasolwg ar ei bywyd. Yn l rhai roedd ei phlentyndod yn un cymharol anodd collodd ei mam yn ieuanc a chafodd ei magu gan ei modrybedd nad oedd, yn l y sn, yn garedig wrthi bob amser. Does dim sn am hynny yng nghyflwyniad y gyfrol, ond cawn wybod pwy oedd y dylanwadau arni a beth oedd prif wrthrychau ei lluniau. Fel y dengys y llyfr roedd tynnu lluniau o fenywod yn bwysig iddi. Peintiodd hefyd nifer o luniau oi hystafell gan gynnwys ei chathod a oedd mor annwyl iddi.

Ymhlith y lluniau a geir yn y gyfrol mae un oi chwaer iau, Winifred, nifer o luniau o gathod, dau blentyn amddifad, llun pen Rodin a fu am gyfnod yn gariad i Gwen John, a lluniau sy'n gysylltiedig Phabyddiaeth. Am un cyfnod yn ei bywyd, daeth Gwen o dan ddylanwadu y ffydd Gatholig. Cynhwysir hefyd ddau lun o Gwen a beintiwyd gan ei brawd Augustus.

Mae nifer or lluniau yma iw gweld yn yr Amgueddfa Genedlaethol a digon difyr ywr cofnodion syn egluro pa ddeunyddiau a ddefnyddiwyd ganddi wrth eu peintio a hefyd pryd y prynwyd y llun gan yr Amgueddfa. Ceir paragraff wrth bob llun yn egluro'i gefndir ac o ddarllen y cyfan mae modd cael darlun gweddol gyflawn o fywyd yr arlunwraig.

Os ydych am wybod mwy a chael gwell golwg ar y lluniau yr ateb yw mynd ir Amgueddfa yng Nghaerdydd. Gobeithiaf weld rhagor o lyfrau yn y gyfres hon yn fuan.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwen John - A Selection
Bethan McIntyre
£4.50
 
Prynwch
How to Photograph Anglesey
Mark Youlden
£6.50
 
Prynwch
Chwedlau Chwim: Merched Beca
Meinir Wyn Edwards
£1.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch