Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dihirod Dyfed
Bethan Phillips
ISBN: 9780852840931 (0852840934)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Hughes, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 195x134 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n adrodd hanes chwe llofruddiaeth erchyll a ddigwyddodd rhwng 1850 a 1916 ac a seiliwyd ar y ddwy gyfres deledu lwyddiannus o'r un enw ar S4C. Cyhoeddwyd gyntaf Ionawr 1991.

A volume based on the successful television series on S4C, recounting six carefully researched accounts of six cases of murder which occurred in Dyfed between 1850 and 1916. First published in January 1991.
Ystyrir Jonathan Goodman yn un o haneswyr llofruddiaethau mwyaf blaengar y byd. Ef yn unig fyddai'n ddigon beiddgar i enwi cyfrol o hanesion am lofruddiaethau enwog a olygodd yn The Pleasures of Murder.

Mae'r teitl yn swnio'n un hynod o ddi-chwaeth, ond esboniad Goodman yw fod darllen deunydd da am lofruddiaethau yn medru bod yn bleser pur. Amen, medde fi. A phleser pur fu ailddarllen Dihirod Dyfed, cyfrol wedi'i seilio ar chwe achos a fu'n ddeunydd dramâu dogfen ar S4C dros ddegawd yn ôl. Awdur y gyfrol ac ymchwilydd i'r gyfres yw Bethan Phillips. Cyhoeddwyd y gyfrol yn wreiddiol ym 1991 a phleser yw cael croesawu ail argraffiad.

Fel yr awgryma'r teitl, lleolir yr achosion yn Nyfed. Mae'r stori gyntaf yn glasur sy'n darllen fel nofel – hanes Wil Cefn Coch o'r Mynydd Bach a saethodd giper yn farw. Cuddiwyd Wil rhag y gyfraith gan drigolion lleol a llwyddodd i ffoi i America. Trech gwlad nag arglwydd. Mae'r ail stori yn glasur arall, hanes llofruddio merch pymtheg oed yng Nghaerfyrddin gan ddyn a oedd ag obsesiwn amdani. Mae'r baledi a seiliwyd ar yr achos yn berlau hanesyddol. Mae 'Tristwch yr Unig Fab' yn mynd â ni i ardal Caio lle lladdodd Dai Blaenrhysglog feddyg lleol. Cafwyd ei fod e'n dioddef o salwch meddwl. Awn i Dalacharn wedyn at achos gwraig ryfedd a fynnai ei bod hi'n wraig hysbys. Fe'i cyhuddwyd o lofruddiaeth ddwbwl. Cafodd ei chlirio gan lys barn ond nid gan y bobl leol. Y stori dristaf o bell ffordd yw hanes Mary Prout o Amroth, a gafwyd yn euog o lofruddio'i baban newydd-anedig. Diddymwyd y gosb eithaf yn ei herbyn ond fe'i dedfrydwyd i ugain mlynedd o garchar gyda llafur caled. Daw'r gyfrol i ben gyda hanes llofruddio Barnwr yn Nolaucothi gan was o Wyddel a honnai i'w feistr ei dwyllo.

Un o bleserau'r gyfrol yw'r cefndir hanesyddol sydd wedi'i wau yn rhan o'r darlun ymhob achos. Fe'n llusgir ni'n ôl i'r cyfnodau dan sylw. A'r hyn a'm sobreiddiodd i yw'r sylweddoliad nad ydyn ni heddiw fymryn yn fwy gwaraidd o ran torri'r gyfraith nac, ychwaith, o ran ei gweinyddu.

Mae darllen y gyfrol hefyd yn gwneud i mi hiraethu am y cyfnod pan fyddai S4C yn rhoi pwyslais ar ddramâu dogfen fel Dihirod Dyfed. Dewch â nhw'n ôl.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
 
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Catrin Stevens
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch