Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Twrio
ISBN: 9780852843017 (0852843011)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2000
Cyhoeddwr: Hughes, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llawlyfr darluniadol cyfoethog ar gyfer pawb sy'n ymddiddori mewn casglu creiriau o Gymru, yn cynnwys testun llawn gwybodaeth am lestri a chrochenwaith, celfi a ffigurynau, cwiltiau a llwyau caru, sampleri a mapiau, nifer o'r eitemau wedi cael eu harddangos ar y rhaglen deledu boblogaidd Twrio. 16 ffotograff llaw a 28 ffotograff du-a-gwyn.

A richly illustrated handbook for collectors of all types of antiques from Wales, comprising an informative text on porcelain and pottery, furniture and figurines, quilts and love spoons, samplers and maps, many items having been exhibited on the popular television programme Twrio. 16 colour and 28 black-and-white photographs.
Does neb fel y Cymry am feindio busnes pobol eraill. Pan fo dau ohonom yn cyfarfod â'n gilydd am y tro cyntaf fe allwch fod yn sicr mai un o'r cwestiynau cyntaf fydd: 'Pwy y'ch chi? I bwy y'ch chi'n perthyn?' Dim rhyfedd fod rhai o'n rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd ni yn ymwneud ag ymweliadau â chartrefi pobol eraill, neu â chleifion mewn ysbytai. Mae busnesa yn rhan naturiol o'n bywyd. Yn yr un traddodiad mae'r gyfres Twrio.

Yn wir, mae Twrio yn ddelfrydol ar gyfer ein natur chwilfrydig ni. Nid yn unig cawn weld eiddo pobol eraill, ond mae hefyd yn ein hannog i chwilota yn ein croglofftydd a'n garejys am yr hen bresant priodas yna a dderbyniwyd oddi wrth Anti Myfanwy, neu'r hen bresant pen-blwydd un ar hugain a dderbyniwyd oddi wrth Wncwl Wil. Ac fel sy'n gweddu i gyfres deledu lwyddiannus, mae llawlyfr sy’n cyd-fynd â’r rhaglenni yn ddelfrydol. A dyna pam mae Twrio, sef llawlyfr o hen bethau Cymraeg a Chymreig, ac wedi'i seilio ar y gyfres o'r un enw, yn sicr o fod yn
llwyddiant.

Mae Twrio yn gyfrol swmpus o 108 tudalen sy'n gyforiog o luniau, gyda'r llun ar y clawr yn gweddu'n berffaith i'r cynnwys – llun dreser Gymreig draddodiadol, yn drwm dan lestri gleision. Wedi'i golygu gan Luned Whelan, rhennir y gyfrol yn un adran ar ddeg, a phob adran wedi'i llunio gan arbenigwr neu arbenigwraig yn y maes. Ceir gwybodaeth fanwl am gasgliadau yn amrywio o lwyau caru i gwiltiau, o grochenwaith lystar i sampleri, o fapiau hynafiaethol i ffigurau silff-ben-tân.

Cryfder y gyfrol yw fod ynddi rywbeth i'n plesio ni i gyd. Does dim rhaid i chi fod yn gasglwr sy'n cymryd eich pwnc o ddifri. Mae yma rywbeth at ddant pawb. Mae'n gyfrol sy'n sicr o ennyn diddordeb, ac yn wir frwdfrydedd, wrth ddarparu canllawiau ar gyfer prynu a gwerthu – neu hyd yn oed ddim byd mwy na gwerthfawrogi – ein hetifeddiaeth gyfoethog.

Pris y gyfrol yw £7.99, pris bychan iawn i'w dalu am gyfrol sydd ei hun yn drysor.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch