Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hotel Eddie a'r Dirgelwch o'r Môr
Daniel Glyn
ISBN: 9780852843109 (0852843100)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Hughes, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, A5, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddoniol am gymeriadau gwallgof 'Hotel Eddie' (cyfres S4C) ynghanol troeon trwstan di-ri ac anhygoel, wrth iddynt geisio datrys dirgelwch y dieithryn noeth o'r môr a herwgipio Emma, rheolwraig y gwesty.

A hilarious novel featuring the loony characters of 'Hotel Eddie' (S4C series) in numerous awkward and incredible escapades as they attempt to unravel the mystery of the nude stranger from the sea and the kidnapping of Emma the hotel manageress.
Os ydych yn mwynhau hiwmor tŷ bach, dyma’r llyfr i chi. Bydd unrhyw un sydd wedi gwylio’r gyfres deledu ‘Hotel Eddie’ yn gyfarwydd â’r cymeriadau ecsentrig Eddie Butler, Emma’r rheolwraig flin, Rachel y lanhawraig, Non y gogyddes a’u ffrind Nigel. Maent yr un mor wirion/ecsentrig yn y stori hon.

Yng nghanol holl drafferthion rhedeg Hotel Eddie ymddangosa gŵr dieithr noethlymun allan o’r môr yn dioddef o amnesia. Er hynny, fe ŵyr ei fod yno am reswm arbennig ac mai Emma yw’r rheswm hwnnw. Mae’n ei herwgipio yn ôl i’r môr. Wrth gwrs, rhaid i Eddie, sydd dros ei ben a’i glustiau mewn cariad ag Emma, fynd i’w hachub gyda chymorth gweddill y criw. Rhywfodd neu’i gilydd maent yn cael eu hunain mewn llosgfynydd yn nyfnderoedd dyfna’r môr lle mae trigolion Cantre’r Gwaelod yn dal yn fyw. Tra maent yno rhaid iddynt benderfynu sut i achub Emma rhag cael ei dienyddio mewn tanc nwy – nwy y corff dynol!

Stori ddoniol sydd yma, a hyd yn oed i berson mursennaidd mae yna adrannau sy’n sicr o dynnu gwên, megis Cymraeg unigryw Rachel. I rai darllenwyr, efallai fod yr hiwmor ar brydiau braidd yn ddi-chwaeth ac afiach ond mae’n siŵr y bydd y rhai ohonoch sydd wedi mwynhau’r rhaglen deledu yn mwynhau’r llyfr hwn hefyd.

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch