Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llafur Cariad
Gareth Miles
ISBN: 9780852843116 (0852843119)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2001
Cyhoeddwr: Hughes, Caerdydd
Fformat: Clawr Meddal, 135x195 mm, 286 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2001
Nofel rymus am gariad a thorcalon, gwrthdaro a llwgrwobrwyo gwleidyddol yng Nghymru yn ystod yr 1980au a'r 1990au, yn seiliedig ar y gyfres deledu Llafur Cariad ar S4C.

A powerful novel about love and heartbreak, political clashes and corruption during the 1980s and 1990s in Wales, based on the S4C television series Llafur Cariad.
Ymhlith yr holl arwyddion sy’n atgoffa dyn o dreigl amser, fe ddichon mai sylweddoli ei fod wedi byw drwy 'gyfnod' hanesyddol yw un o’r rhai mwyaf sobreiddiol. Mae’r nofel bwysig hon, sy’n ymdrin â’r cyfnod rhwng 1979 a 1997 yng ngwleidyddiaeth Cymru, ac sy’n gydymaith i’r gyfres ddrama afaelgar o’r un enw a ddarlledwyd ar S4C, yn agor yn nhref Aberystwyth ar ddechrau’r wythdegau – cyfnod pryd y bûm yn fyfyriwr ymchwil yn y dref honno a phryd y bûm innau hefyd yn ymboeni’n ddirfawr am fy mydolwg gwleidyddol yn sgil trallodion 1979.

Nid gwaith hawdd yw llunio ffuglen o gwmpas esgyrn digwyddiadau hanesyddol go-iawn, heb i allu rhyfeddol y cymeriadau i fod yn y man iawn ar yr adeg iawn fynd yn drech na chrediniaeth y darllenydd. Ond mae cyffyrddiad Gareth Miles yn y cyswllt hwn yn hollol feistrolgar, ac mae cydblethu ffrwyth y dychymyg a’r ffeithiau hysbys ar draws y cefndir hanesyddol cyfarwydd yn digwydd yn gwbwl ddiymdrech gan argyhoeddi drwyddi draw.

Mae Gareth yn nabod ac yn caru Cymru a’i phobl, ac mae’i bortreadau o’r gwahanol 'deips' gwleidyddol bob amser yn graff ac yn argyhoeddi. Er gwaethaf ambell sweipan hegar a haeddiannol tuag at yr elfennau mwyaf anghynnes yn y maes, y mae’r ymdriniaeth – yn enwedig â’r hen do – bob amser yn dyner ac yn oddefgar, megis yng nghymeriad y cenedlaetholwr traddodiadol, Rheinallt Williams, neu hyd yn oed Bob Davies druan, ysgrifennydd Plaid Lafur Ardudwy a Dinmael, gan barchu diffuantrwydd eu daliadau yng ngoleuni’u hoes.

Yn sicr nid cawl eildwym yn sgil y gyfres deledu sydd yma. Yn ôl ei arfer y mae arddull ogleisiol yr awdur yn peri i rywun droi tudalen yn eiddgar, hyd yn oed o wybod beth sy’n dod nesaf. Fy nheimlad cyffredinol oedd bod y nofel yn fwy cydlynol na’r gyfres deledu, lle’r oedd rhywun efallai’n fwy ymwybodol o’r ymdrechion i ail-greu. Cyfrwng anniwall yw’r teledu o ran traflyncu gwybodaeth weledol, a gall unrhyw adlunio hanesyddol ymddangos yn anghyflawn. Mewn nofel, gall ychydig eiriau deheuig gan yr awdur ysgogi holl rymoedd y dychymyg gan ganolbwyntio wedyn ar fynd dan groen y cymeriadau i roi gwell dealltwriaeth i ni o’u cymhellion mewnol.

Mor bwysig yw cofnod o’r math yma mewn oes pryd y mae hanes fel pe bai’n llithro dros gof mor rhwydd â newid sianel deledu. Dylid annog y to iau i ddarllen y disgrifiad o Neuadd Les Trelwchwr yn anterth Streic y Glowyr. Efallai mai dyma’r tro olaf y gwelir bwrlwm chwyldroadol o’r math yma yn digwydd yn yr ardaloedd unigryw hyn.

Beth bynnag fo’ch gwleidyddiaeth, rhaid cydnabod mai’r Blaid Lafur oedd plaid trwch pobl Cymru yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif; amheuthun o beth yw cael ffuglen mor fywiog yn cofnodi ei hynt a’i helynt, a hynny yn y Gymraeg.

Martin Davis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Bois y Loris
Owain Llŷr
£9.95
 
Prynwch
Tyred I'n Gwaredu - Bywyd ...
Derec Llwyd Morgan
£12.95
 
Prynwch
Ladies of Blaenwern, The
Teleri Bevan
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch