Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caneri Pinc ar Dywod Euraid - Cerddi Bardd Plant Cymru 2002-3 a Beirdd Ifanc Cymru
Menna Elfyn
ISBN: 9780852843222 (0852843224)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2003
Cyhoeddwr: Hughes, Caerdydd
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 215x150 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad arbennig o 10 cerdd a gyfansoddwyd gan Menna Elfyn, Bardd Plant Cymru 2002-3 yn ystod ei chyfnod yn y swydd, ynghyd â 49 o gerddi amrywiol gan blant o bob rhan o Gymru a luniwyd ganddynt mewn gweithdai yng nghwmni'r bardd. 16 llun lliw a 11 llun du-a-gwyn.

A special collection of 10 poems composed by Menna Elfyn, Wales's Children's Poet Laureate for 2002-3 during her period in office, together with 49 diverse poems by primary school children throughout Wales composed by them in workshops with the poet. 16 colour and 11 black-and-white illustrations.
Mae’r busnes Bardd y Plant ’ma’n fusnes grêt, cyfle i fardd gwerth ei halen deithio o gwmpas y wlad yn annog pobl ifanc i feddwl, dychmygu a sgwennu; alla i ddim dychmygu dim byd gwell. A phob tro, am wn i, mae’r plant yn dangos bod bardd yn llechu ymhob cwr o Gymru ac mae’n siwr ei fod yn wir hefyd fod Beirdd y Plant yn dysgu rhywbeth newydd yn eu tro yn ystod eu tymor.

Menna Elfyn gafodd y fraint o farddoni ar gyfer a chyda’r plant yn 2002-3, ac mae ffrwyth ei llafur hi a gwaith y plant yn ymddangos rhwng cloriau Caneri Pinc ar Dywod Euraid. Ceir yma gasgliad o gerddi plant Cymru am bob math o bwnc dan haul, o gyfrifiaduron i gimychiaid, cadno yn 'asiant cudd mewn teyrnas wyllt' a chaneris yn 'fanila o felyn'.

Mae’r gyfrol yn gasgliad o gerddi o waith Menna ei hun yn ogystal â cherddi gan blant o bob parth o’r wlad ac, o’r herwydd, mae’r arlwy’n amrywiol iawn gyda cherddi am deimladau, digwyddiadau, defodau, doniolwch a difrifoldeb a mwy.

O ran ei natur, mae cyfrol o’r fath yn rhoi blas i ni yn unig o’r hyn fu’n digwydd yn ystod blwyddyn farddonol Menna a’i chyw beirdd. Mae safon y cerddi’n amrywio, felly, ac mae rhai yn taro deuddeg yn haws na’i gilydd, rhai cerddi â mwy o fflach iddynt ac yn fwy effeithiol ac atyniadol o’r herwydd, ond ni ddylai hynny dynnu oddi ar y gyfrol ddeniadol hon.

Yr hyn y mae cyfrol fel hon yn dangos yw fod rhwydd hynt gan blant Cymru i fod yn greadigol a dychmygus; mae’r cerddi’n gyforiog o ddelweddau, o gymariaethau a throsiadau, ac yn dangos pa mor lastig yw’r dychymyg yn y dwylo iawn. Bu’n braf pori drwy feddyliau plant Cymru am ennyd.

Byddai Caneri Pinc ar Dywod Euraid yn adnodd da o fewn ysgol i’w ddefnyddio fel sbardun ar gyfer sgrifennu creadigol mewn dosbarth neu ar gyfer ei defnyddio gartref i godi archwaeth ar gyfer sgrifennu. Waeth beth fo’i hiws, mi ddylai’r caneri bach pinc hwn hedeg yn uchel uwch y tywod euraid!

Elinor Wyn Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Pobl Pentre Bach: Coblyn ...
Ifana Savill
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Cip ar Gymru / ...
Elin Meek
£3.99
 
Prynwch
Defending Wales - The ...
Alan Phillips
£16.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch