Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Areithiau a Phregethau y Parch. a Gwir Anrhyd. Dr Rowan Williams Chwe 2000-Rhag 2002/Addresses and Sermons Delivered by the Most Rev. & Rt. Hon. Dr Rowan Williams Feb 2000-Dec 2002.
Rowan Williams
ISBN: 9780853261124 (0853261121)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2003
Cyhoeddwr: Gwasg yr Eglwys yng Nghymru, Maesteg
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 184 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £9.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad dwyieithog o 15 o areithiau a phregethau a draddodwyd gan y Gwir Barchedig a Gwir Anrhydeddus Dr Rowan Williams ar amrywiol achlysuron, gan drafod nifer o bynciau cyfoes yn ystod y cyfnod tra oedd yn Archesgob Cymru, 2000-2002.

A collection of 15 addresses and sermons delivered by the Most Reverend and Right Honourable Dr Rowan Williams on diverse occasions about various contemporary issues during the period while he was Archbishop of Wales, 2000-2002.
English review below

Ychydig yn llai na thair blynedd (Chwefror 2000 – Rhagfyr 2002) y bu Dr Rowan Williams yn gwasanaethu fel Archesgob Cymru. Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cofnodi pwysigrwydd y cyfnod trwy gyhoeddi’r casgliad hwn o areithiau, pregethau a myfyrdodau Dr Williams mewn llyfr dwyieithog fydd yn apelio at bobl oddi mewn a thu allan i’r teulu Anglicanaidd. Wrth reswm, mae’r apêl fwyaf i’r rheiny sy’n arddel y Ffydd Gristnogol. Ond mae’r llyfr yn debygol o apelio at eraill hefyd, yn fwyaf arbennig y rheiny sydd am ddeall yn well rhywfaint am gymeriad a natur y person sydd bellach yn arweinydd y Gymuned Anglicanaidd fyd-eang.

Mae’r casgliad yn cynnwys pymtheg o erthyglau; pump ohonynt yn anerchiadau a roddwyd gerbron Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru a thair ohonynt yn bregethau a draddodwyd ar achlysuron arbennig. Myfyrdodau yw’r gweddill. Mae’r meysydd trafod yn eang a llawer ohonynt yn codi o ddigwyddiadau cyfoes o bwys mawr e.e. yr ymosodiad terfysgol ar Ganolfan Fasnach y Byd yn Efrog Newydd (11/09/2001) a chyhoeddi Adroddiad Waterhouse ar y cam-drin mewn cartrefi plant yng Ngogledd Cymru.

Mewn adolygiad byr mae’n amhosibl crynhoi’r holl themâu a ddatblygir gan yr awdur, ond dyma grynodeb o’r rai pwysicaf:

* y defnydd o rym mewn cymdeithas ac o fewn yr eglwys gan danlinellu mai’r unig rym sy’n cyfrif ac yn para yw’r grym a rennir. Un neges ganolog sydd ganddo yw nad oes diogelwch llwyr heb ailddosbarthu grym.

* dadleuon dros (ac yn erbyn) ysgolion ffydd gan ddadlau’n bennaf dros y rhinweddau moesol a bugeiliol a all gael eu cynnig gan ysgol sy’n seiliedig ar ymrwymiad crefyddol.

* pwysigrwydd yr argyfwng amgylcheddol.

* priodas yn gonglfaen cymdeithas ond rhaid peidio anwybyddu mathau eraill o berthynas gan ‘y bydd troi cefn ar ein gilydd yn golygu troi cefn ar y Groes’.

* yr her fwyaf o bosib i’r Eglwys yw ceisio ateb negyddol i’r cwestiwn ‘A yw’r eglwys yn ofni newid yn fwy na marwolaeth?’. Y ffordd ymlaen yw magu amynedd gyda’r gorffennol yn ogystal â pharodrwydd i ymchwilio ac arbrofi. Ond mae angen bod yn ddiamynedd ‘â diogi meddwl, diffyg gofyn cwestiynau a diffyg brwdfrydedd . . .’

Mae’r genadwri Gristnogol, wrth reswm, yn ganolog yn y dadansoddiadau sydd yn y llyfr hwn. Mae’r cyfan yn seiliedig ar y Newyddion Da am Dduw a Iesu Grist. Cyfoeth y gyfrol yw’r ffordd eglur o ddangos perthnasedd y Ffydd Gristnogol wrth geisio ymateb yn greadigol i bob math o her sy’n nodweddu ein cyfnod ni.

* * *

The Church in Wales has chosen to mark the relatively short but significant period of time served by Dr Rowan Williams as Archbishop of Wales by producing a bilingual volume of his addresses, sermons and meditations.

There are fifteen contributions in all. Five are addresses given to the Governing Body of the Church in Wales at its twice-yearly meetings. Three are sermons delivered on special occasions and the remainder are meditations. Dr Williams is himself a prolific author and his contributions on a range of theological, spiritual and moral issues are widely read. This collection adds further to our understanding of the man who now leads the worldwide Anglican Communion. Furthermore it is a collection in which Dr Williams makes important pronouncements on a number of key contemporary issues.

Not surprisingly, Dr Williams finds answers to contemporary problems and questions in the foundations of Christian teaching. For him, the centrality of Christian love leads to the conclusions that we cannot live in isolation from one another, that Christ suffers for us and because of us and that it is through Christ that the lives of ‘strangers’ are bound tightly to our lives. For him, Christian teaching is essential in developing good citizens. This helps explain the strong position which he takes on faith schools.

The topics covered are wide and varied. They include reflections on power relations, the Israeli/Palestinian conflict, environmental degradation, asylum seekers, terrorism (and especially the terrorist attacks on the World Trade Centre in New York), marriage, child abuse, war and reforming the Church. In dealing with these issues he seeks to provide answers to a number of ancillary questions including what it means to be a Christian today and, more specifically, what it means to be an Anglican. Reflections on contemporary issues, local and global, help provide the answers.

This collection will be invaluable for those who wish to know more about Dr Rowan Williams and what he stands for. In these contributions he is helping to shape the future agenda for the Christian Church, a task he will now carry forward in his new role as Archbishop of Canterbury. Accordingly the Church in Wales in publishing this volume has provided a service for both churchgoers and non-churchgoers alike. Whichever group we belong to, we ignore at our peril the wisdom and conviction of the pronouncements made by Dr Rowan Williams.

Richard Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch