Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 17. Fi Dai Sy' 'Ma
Dai Jones
ISBN: 9780860741428 (0860741427)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 1997
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 174 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Dai Jones, Llanilar, y ffermwr, y canwr a'r cyflwynydd teledu poblogaidd, wedi cael ei ysgrifennu gan Lyn Ebenezer. Bron i ddeugain o luniau du-a-gwyn.

The autobiography of Dai Jones, Llanilar, the popular farmer, singer and radio and television presenter, written by Lyn Ebenezer. Nearly forty black-and-white photographs.
Dyma’r ail gyfrol ar bymtheg i’w chyhoeddi yng ‘Nghyfres y Cewri’, a thro’r amryddawn Dai Jones ydyw i ymuno ag oriel yr enwogion. Y mae’r gyfres lwyddiannus hon eisoes wedi cofnodi hanesion Dafydd Iwan, Dic Jones a Dafydd Wigley ymhlith eraill. Lyn Ebenezer sy’n cael y pleser o gofnodi hanes Dai, a bu yntau yn wrthrych nawfed gyfrol y gyfres sef Cae Marged.

Y mae Dai yn gyfarwydd trwy Gymru fel amaethwr, darlledwr, canwr a diddanwr. Y mae cefn gwlad a’r ‘pethau’ yn rhan annatod ohono, a’i gymeriad hawddgar ac egnïol yn ein cyfareddu. Syndod felly yw deall ei fod yn Gocni ac iddo ddod i fyw i Gymru pan yn dair oed. Cawn gyfle i adnabod Cocni sy’n Gymro i’r carn a’i wreiddiau teuluol yn ddwfn yng Ngheredigion, ei dad yn hanu o Dal-y-bont a’i fam o Langwyryfon, neu Llangwrddon yng ngeiriau Dai. Y mae’n falch o’i wreiddiau a’i ddewis o dafodiaith yn arwydd pellach o’i falchder o fod yn Gardi. Defnyddia enwau lleoedd fel Llangwrddon, Llaningel a Llunden, a geiriau hynod megis ‘basith’, ‘bwtsieriaid’, ‘caca’ a ‘dwtshes’. Efallai y byddai rhai yn ystyried geiriau fel ‘leicio’ yn fratiaith ond credaf eu bod yn cyfrannu tuag at gyfoeth y gyfrol arbennig hon.

Y mae’r un bennod ar ddeg yn llifo’n llyfn ac yn hawdd i’w darllen. Cewch y ffeithiau, y storïau a’r cymeriadau dylanwadol ar ei fywyd a’i yrfa, a’r cyfan yn gyfuniad naturiol. Y mae hanesion difyr a digrif fel honno amdano’n croesawu’r Dywysoges Anne fel ‘Mrs Phillips’ yn y Sioe Amaethyddol, Llanelwedd yn chwedlonol. Un arall oedd adeg cystadlu am Y Rhuban Glas yn yr Eisteddfod Genedlaethol a bod yn rhaid gorffen gwaith cyn teithio i gystadlu. Enillodd Y Rhuban Glas ond collodd ei fag yn llawn darnau cerddorol. Cyhoeddodd Alun Williams o lwyfan yr Eisteddfod bod bag Dai ar goll gan ddweud ‘Un brown, ac mae ‘na gopïau cerddorol ynddo fe. A synnwn i ddim nad oes ‘na gyfarwyddiadau ynddo fe hefyd ar sut i odro’.

Cewch ddetholiad o luniau hanesyddol ynghanol y gyfrol. Y maent yn cynnwys rhai teuluol ac yn dangos ei lwyddiant fel unawdydd a chyflwynydd rhaglenni megis ‘Siôn a Siân’ a ‘Chefn Gwlad’. Y mae eraill yn enghreifftiau pellach o’i ddoniau amrywiol megis sathru grawnwin yn Ffrainc, sgio ar y ‘piste’ a’r olygfa drawiadol ohono’n dringo Bwlch Moch. Y maent yn cyfrannu tuag at olrhain hanes un o gymeriadau mwyaf hoffus Cymru. Rhan gyntaf y daith a gawn yma - gobeithio y cawn gyfle i ddarllen y rhan nesaf mewn ail gyfrol!

Rhys Bebb Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 14. Glaw ...
Alan Llwyd
£9.50
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Cân dros Gymru
Dafydd Iwan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch