Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 18. Baglu 'Mlaen
Paul Flynn AS
ISBN: 9780860741473 (0860741478)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 1998
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Alwena Williams.Fformat: Clawr Meddal, 278 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Aelod Seneddol hynaws Gorllewin Casnewydd, yn olrhain yn onest dristwch a llawenydd bywyd personol a chyhoeddus Cymro o dras Gwyddelig a dyfodd yn enw a llais cyfarwydd yn y Gymru gyfoes. 17 o ddarluniau du-a-gwyn.

The autobiography of the likeable MP for Newport West, tracing honestly the joy and pain of the personal and public life of a Welshman of Irish extraction who has become a well-known personality in modern Wales. 17 black-and-white photographs.
Ers blynyddoedd bellach, mae Paul Flynn yn adnabyddus am ei gyfraniad i fywyd gwleidyddol Cymru, am ei ymrwymiad di-sigl i’r iaith Gymraeg a datganoli yn ogystal ag am ei waith pybyr yn hyrwyddo’r mudiad heddwch ac ymgyrchoedd eraill.

Ceir darlun hynod o agored a diddorol o’i fywyd yn y gyfrol hon. Fe’i magwyd ar aelwyd Babyddol yng Nghaerdydd a dengys sut y dylanwadai’r Eglwys ar fywyd y gymdogaeth. Portreadir y tyndra a godai mewn cymdeithas gosmopolitan megis Caerdydd a cheir enghreifftiau o ragfarnau gwrth-Wyddelig rhai o drigolion y brifddinas. Eto i gyd, mynwesodd Flynn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg. Bu ganddo ddiddordeb byw mewn llenyddiaeth Gymraeg a gwnaeth lawer i hyrwyddo’r iaith yng Nghasnewydd ac o fewn y Blaid Lafur.

Dengys y gyfrol hon ei fod wedi wynebu anawsterau dyrys yn ei yrfa wleidyddol. Yn ystod ei gyfnod fel Cynghorydd Llafur yng Nghasnewydd ac ar Gyngor Sir Gwent, bu’r berthynas rhyngddo a rhai o arweinwyr lleol y Blaid Lafur yn un anodd, a hynny’n deillio, i raddau, o’i ymrwymiad i’r Gymraeg a datganoli. Y mae’n bur debyg fod y tyndra a fodolai rhyngddo ef a rhai o hoelion wyth y Blaid Lafur wedi atal ei uchelgais Seneddol ar sawl achlysur.

Er hynny, ceir llawer mwy na chronicl o yrfa wleidyddol yn y gyfrol hon. Ni fu Paul Flynn yn brin o wneud safiad ar bynciau dadleuol. Cododd wrychyn nifer o bobl wrth fynnu ailystyried y ddeddfwriaeth ynglŷn â chyffuriau, ac ni all ei elyn pennaf amau diffuantrwydd ei argyhoeddiad ar bynciau o’r fath. Yn wir, dengys ei atgofion am ei gyfnod fel Aelod Seneddol ei fod yn hiraethu am weld Aelodau Seneddol, megis Leo Abse a Sydney Silverman, a oedd yn barod i herio confensiwn yr oes wrth hyrwyddo newidiadau i’r gyfraith yn ymwneud ag unigolion.

Trwy gydol y gyfrol ceir tystiolaeth na fu bywyd yn fêl i fyd, o bell ffordd. Y mae’n hynod o agored ynglŷn â’i fywyd preifat a dengys y gyfrol sut y bu’n brwydro’n ddewr yn erbyn afiechyd blin am gyfnod maith. Cafodd ef a’i deulu ergyd bersonol erchyll a dengys y ffaith ei fod wedi parhau’n driw i’w argyhoeddiadau ei fod yn ŵr o gymeriad cryf a chanddo ymrwymiad digymrodedd i’w egwyddorion.

Wrth gwrs, ni cheir darlun cyflawn mewn cyfrol hunangofiannol fel hon. Bach iawn o wybodaeth a geir am destun yr ymrafael rhyngddo a rhai o arweinwyr Llafur Cyngor Gwent ac ni cheir argymhellion ynglŷn â’r modd y gellid diwygio Cynghorau Llafur y De. Y syndod mwyaf, efallai, o gofio ei ymrwymiad cyson i ddatganoli, yw’r ffaith na cheir unrhyw argymhellion ynglŷn â’r Cynulliad a’r hyn y gellid ei gyflawni gan y corff newydd.

Er hynny, saif y gyfrol yn gyfraniad pwysig a fydd yn anhepgor wrth gloriannu hanes gwleidyddol Cymru yn ystod degawdau olaf yr ugeinfed ganrif.

Robert Smith

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 6. Neb
R.S Thomas
£4.25
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 14. Glaw ...
Alan Llwyd
£9.50
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch