Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dilyn 'Sgwarnog
Annes Glynn
ISBN: 9780860741732 (0860741737)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2001
Nofel ddifyr am ohebydd papur newydd ifanc yn dilyn sawl trywydd wrth geisio datrys dirgelwch damwain car pan leddir llanc ifanc, gan ar yr un pryd geisio dod i delerau â chymhlethdodau ei bywyd yn y gorffennol a'r presennol, wedi eu plethu gyda nofel ddirgelwch y mae'n ei darllen ar y pryd.

An entertaining novel about a young newspaper reporter following many leads as she unravels the mystery of a car accident in which a youth is killed, while at the same time trying to come to terms with the complexities of her past and present life, interwoven with a novel she is currently reading.
Dyma lyfr sy'n ddeniadol i edrych arno, yn ogystal â bod yn llyfr bach twt sydd â diwyg atyniadol – adlewyrchiad teg iawn o’r hyn sydd y tu mewn i gloriau’r clawr swynol hwn. Dyma nofel hollol ddarllenadwy, sydd ag awgrym o stori dditectif a dirgelwch ynddi, yn ogystal â stori serch a chwlwm emosiynau a pherthnasau.

Hanes Saran a gawn yma yn bennaf, newyddiadures ifanc sy’n ceisio ymgodymu â marwolaeth hogyn ifanc yn yr ardal, a hynny wrth geisio ei roi yng nghyd-destun ei hanes personol ei hun. Drwy ei phoen emosiynol, mae ei pherthynas â Gwyn ei phartner yn dioddef, ac mae’r portread o’u perthynas yn un cryf iawn (er fy mod yn anghytuno â’i datblygiad, fel y gwelir isod). Mae eu perthynas hwy, a’r stori ar ei hyd, yn realistig iawn, a hynny i raddau helaeth oherwydd y creu awyrgylch byw drwy fanylion addas nad ydynt yn llethu (megis creu awyrgylch y Nadolig). Mae’r iaith gyhyrog sydd ynddi yn ganmoladwy hefyd, a’r defnydd o dafodieithoedd gwahanol yn rhoi amrywiaeth llwyddiannus. Yn wir, mae’r nofel ar y cyfan yn un sydd yn eich dal, ac yn eich annog yn hamddenol i ddarllen ymlaen. Nofel wych i’w darllen dros yr haf.

Er i mi ei mwynhau’n arw, teimlais efallai y gallai fod wedi bod yn hirach i lawn ddatblygu rhai elfennau a rhai cymeriadau ymylol, e.e. Idris Wyn a’i wraig a’u casineb hwy o’r Nadolig. Teimlais hefyd y bu gormod o frys wrth adrodd hanes y cyfweliad a damwain y tad, ond roedd y symud ffocws at Gwyn yn wych wrth greu tensiwn o’r hyn sy’n digwydd i Saran. Ni chefais fy argyhoeddi’n llawn gan swyddogaeth yr ‘ail’ stori, sef y nofel y mae Saran yn ei darllen, a’r tebygrwydd yn y manylion (cael bàth, pryd o fwyd) bron ag ymylu ar fod yn ailadroddus. Braidd yn ystrydebol yw’r hyn y mae Gwyn yn ei wneud yn y parti ’Dolig – be arall y gellid ei ddisgwyl gan ddyn sy’n dioddef o ddiffyg sylw gan ei gariad ond rhedeg i freichiau merch arall? Er bod awgrym bod gan Saran hithau ffrind newydd, ‘cydymaith ifanc’, ni ddatblygir y berthynas hon, lle rhoddir sylw manwl iawn i berthynas gorfforol Gwyn â’i gariad noson.

Nofel gyntaf wych gan Annes Glyn, a gobeithio’n wir y daw mwy o gorlan yr awdures dalentog hon.

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Ar Blaned Arall
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch