Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 23. Cnonyn Aflonydd
Angharad Tomos
ISBN: 9780860741749 (0860741745)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant hynod ddiddorol Angharad Tomos, ymgyrchwraig ddiflino dros yr iaith Gymraeg yn ystod yr wythdegau a'r nawdegau, enillydd y Fedal Lenyddiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac awdures y gyfres boblogaidd o straeon i blant am Rwdlan a'i ffrindiau. 44 ffotograff du-a-gwyn.

The fascinating autobiography of Angharad Tomos, an untiring campaigner for the Welsh language, twice winner of the National Eisteddfod Prose Medal and author of the popular children's series about Rwdlan and her friends. 44 black-and-white photographs.
Dyma'r drydedd gyfrol ar hugain yng 'Nghyfres y Cewri', a dyma'r gyfrol gyntaf gan ferch. Er nad wyf wedi darllen y cyfan o'r gyfres, ac er i mi fwynhau y mwyafrif o'r rhai a ddarllenais, dyma'r un a roddodd y mwynhad mwyaf i mi. Mae hwn yn hunangofiant arbennig iawn, a hynny am nifer o resymau.

Hanes sydd yma am berson sy'n arddel egwyddorion cryf ac sydd wedi ymdrechu i lynu wrth yr egwyddorion hyn gydol ei bywyd, a hwnnw o hyd yn fywyd cymharol ifanc. Wrth reswm, mae ymrwymiad yr awdur i bwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac, yn fwyaf arbennig, ei rôl allweddol ym mywyd a gweithgarwch Cymdeithas yr Iaith, yn cael sylw mawr. Ond daw egwyddorion pwysig eraill i'r amlwg hefyd – yr ymrwymiad cadarn at y ffydd Gristnogol ac at eglwys leol, ynghyd â phwysigrwydd cyfiawnder byd-eang. Mae'r teulu yn hanfodol bwysig iddi hefyd a chawn ddarlun o rieni arbennig ac o bump o chwiorydd lle mae rhwymyn cariad yn gwbl amlwg. Onid yw yn un o ddirgelion bywyd – ond hefyd yn rhan o gyfoeth bywyd – lle mae pump o blant gyda'r un cefndir teuluol yn datblygu'n gymeriadau gwahanol a lle mae'r berthynas rhyngddynt yn cryfhau dros y blynyddoedd?

Mae Angharad Tomos wedi cyfrannu'n helaeth iawn i lenyddiaeth Cymru, yn bennaf wrth iddi ennill Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith (yn 1991 a 1997) ynghyd â'r ysgrifennu cyfoethog ar gyfer plant (enillodd Wobr Tir na n-Og ddwywaith am y llyfr gorau i blant yn 1986 a 1994). Nid yw'r campau hyn yn cael sylw haeddiannol gan yr awdur, a diau mai gostyngeiddrwydd a swildod sy'n gyfrifol am hyn. Diddorol nodi hefyd bod y gyfrol yn cyfleu, i raddau, ddarlun o berson gwrth-sefydliad – nid bod dim o'i le ar hynny – ac oni bai am hyn, a'r methiant neu'r anfodlonrwydd i dderbyn swydd mwy confensiynol, gellid awgrymu y byddai cyfraniad yr awdur i'n hiaith, ein diwylliant a'n llenyddiaeth, wedi bod yn bur wahanol ac efallai yn llai mentrus a dylanwadol.

Mae edmygedd yr awdur o rai cyfeillion yn gwbl amlwg, ond efallai yn llai gwresog at gyn-gydweithwyr o fewn Cymdeithas yr Iaith sydd bellach yn rhan o'r sefydliad Cymreig/Prydeinig. Y darlun sy'n aros yw un o berson sy'n cydnabod y pwysau sydd arni i gydymffurfio a chyfaddawdu ond sydd hefyd wedi ymdrechu, a llwyddo, i ddal gafael yn yr egwyddorion sydd wedi bod yn gynhaliaeth i'w bywyd. Mae ein hedmygedd ohoni yn fwy oherwydd hyn.

Dyma gyfrol hawdd iawn ei chymeradwyo. Mae'r ysgrifennu yn ddiddorol ac yn cydio yn y darllenydd o'r dudalen gyntaf hyd at yr olaf. Brysiwch i'w darllen.

Richard H. Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Goeden Wen, Y
Sonia Edwards
£4.95
 
Prynwch
Dyddiadur Gbara
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Annwyl Kate, Annwyl ...
Saunders Lewis
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch