Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio Mathonwy
ISBN: 9780860741756 (0860741753)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Golygwyd gan Gerallt Lloyd Owen Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hyfryd o atgofion gan nifer o'i gydnabod am y Prifardd Mathonwy Hughes (1901-99), bardd llithrig ei awen, a golygydd cynorthwyol Baner ac Amserau Cymru, gyda gwerthfawrogiad o'i ddawn lenyddol.

A warm collection of reminiscences by his acquaintances of the chaired bard Mathonwy Hughes (1901-99), assistant editor of Baner ac Amserau Cymru, including an appreciation of his literary talent.
Ar un wedd, mae hwn yn llyfr annisgwyl ei gynnwys, gan nad cronoleg o fywyd Mathonwy Hughes a geir yma, nac ychwaith ddadansoddiad manwl o'i gyfraniad i lên Cymru. Ond o ailedrych ar y teitl, gwelir yn syth nad dyma oedd y bwriad. Cofio Mathonwy yw'r teitl, ac atgofion cyfeillion a geir yma yn portreadu sut berson oedd Mathonwy iddynt hwy.

Rhennir y gyfrol yn chwe ysgrif fer. Mae'r pum ysgrif gyntaf yn trafod yr agweddau o bersonoliaeth Mathonwy a welwyd gan y cyfranwyr. Nid Mathonwy Hughes y bardd a'r llenor a geir yma yn gymaint â Mathonwy'r cwmnïwr diddan a'r sgwrsiwr ffraeth. Yn ei ysgrif ef, mae Derwyn Jones yn gwerthfawrogi hiwmor a difrifoldeb Mathonwy – ond yn arbennig ei hiwmor, ac mae hyn yn nodwedd hefyd o'r ysgrifau gan Dafydd Owen, R.M. Owen, Olwen Roberts a Wil Huw Pritchard hefyd. Mae'r hanesion difyr – megis yr adeg pan gynigiodd Mathonwy ddau ddarn o sebon i Mair ei wraig i ginio, heb sôn am ei allu/anallu wrth yrru car! – yn britho'r tudalennau.

Mae nifer o'r ysgrifau yn awgrymu cyfraniad enfawr Mathonwy i'r Faner, ac yn cyfeirio at ei weithgarwch a'i ddiwydrwydd. Sonnir hefyd am ei ddiddordeb byw yng ngeirfa a phriod-ddulliau'r iaith Gymraeg. Yn ôl Wil Huw Pritchard, byddai'n cadw cofnod o ymadroddion newydd diddorol y deuai ar eu traws mewn llyfr nodiadau bychan o'i eiddo.

Gan mai atgofion a geir yma'n bennaf, mae'r llyfr bron yn gyfan gwbl amddifad o ddyddiadau, ac er nad ydi hyn yn anfantais enfawr, eto i gyd mi fyddwn i wedi hoffi gweld ysgrif fer, neu o leiaf linell amser yn datgelu prif ffeithiau ei fywyd, er mwyn gwneud y darlun yn gliriach.

Does dim amheuaeth o allu Mathonwy fel cynganeddwr. Ceir cyfeiriadau eglur at hyn ym mhum ysgrif gyntaf y gyfrol, ond i gloi'r llyfr ceir ysgrif sy'n ymdrin yn benodol â'i farddoniaeth. Mae'r ysgrif fedrus hon gan Peredur Lynch yn crybwyll rhai o'r themâu sy'n codi ym marddoniaeth Mathonwy yn ogystal â thrafod ei awdl 'Gwraig', yr awdl a enillodd iddo gadair Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr, 1956.

Diddorol yw nodi, er nad oes yma prin ddim ailadrodd yr un ffeithiau rhwng gwahanol ysgrifwyr, eto i gyd daw'r un ansoddeiriau i ddisgrifio personoliaeth Mathonwy i'r wyneb dro ar ôl tro – sef, yn bennaf, ei foneddigeiddrwydd a'i anwyldeb.

Gwerthfawrogiad yw'r gyfrol hon o gyfraniad person galluog i Gymreictod ei ardal, ond fe'i cefais hefyd yn gyflwyniad difyr i un o feirdd amlwg y ganrif a aeth heibio.

Sioned Spencer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch