Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymêrs Cymru: 1. Cymeriadau De Ceredigion
Dic Jones
ISBN: 9780860741763 (0860741761)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr o straeon ac anecdotau am dros 20 o gymeriadau unigryw De Ceredigion sydd bob un ychydig yn wahanol i'w cyd-ddynion mewn gair a gweithred, mewn meddwl ac ymarweddiad, rhai yn llawn ffraethineb a doniolwch ac eraill yn ddiniwed ac unplyg, wedi ei hysgrifennu gan un o wir gymeriadau De Ceredigion.

An entertaining volume of stories and anecdotes about over 20 unique characters from South Cardiganshire who are all slightly different to their fellow-men in word and action, in mind and behaviour, some being full of fun and wit while others are naive and single-minded, written by one of the true characters of South Ceredigion.
Dychymygwch yr olygfa. Dau ddyn yn sgwrsio uwchben eu cwrw, ac un yn edliw wrth y llall ddiflastod y sefyllfa.

‘Sdim cymeriadau i’w cael bellach, achan.’
‘Wel oes.’
‘Pwy ydyn nhw? Enwa rai.’
‘Wel, fi a ti, achan.’

Mae honna'n stori wir ac yn mynd ychydig o ffordd i wrthbrofi un o’n hystrydebau pennaf, sef diflaniad cymeriadau o’n plith. Ymgais i wrthbrofi’r ddadl ymhellach yw’r penderfyniad i gyhoeddi Cyfres Cymêrs Cymru. Ac fe fyddai wedi bod yn amhosib lansio’r gyfres gydag awdur mwy cymwys na Dic Jones. Os mai tamaid i aros pryd sydd yma, yna mae 'na gymaint o ddanteithion yn y cwrs cyntaf fel y bydd hi’n anodd cynnal y safon gyda’r prif bryd a’r pwdin!

Cyfrol sy’n portreadu dros ugain o bobol godre Sir Aberteifi yw Cymeriadau De Ceredigion, rhai ohonynt yn ddienw, ond pob un wan jac yn haeddu ei le mewn perl o gyfrol. Gŵyr pawb am ddawn amheuthun Dic fel bardd. I mi, ei awdl i’r 'Gwanwyn' yw’r awdl fwyaf a ganwyd erioed. Ac nid ar hap y defnyddiaf y gair 'canu'. Mae hi’n gân o fawl drwyddi draw.

Ond mae Dic yn llenor hefyd. Yn wir, yn artist o lenor. Gallai rhai o’r portreadau hyn fod yn waith Aneirin Jones neu Rembrandt, portreadau sy’n dod yn fyw o flaen eich llygaid, a hynny ar gefndir o gynfas cwiltog a dihafal De Ceredigion. Maen nhw yma i gyd, yr amaethwr a’r mecanic, y trydanwr a’r tramp, bonedd a gwreng, cyffredin ac ysgolhaig. Ac fel pob artist gwerth ei halen, mae’r awgrym gan Dic yn aml yn gryfach na’r disgrifiad manwl.

Mae’r gyfrol yn agor gyda mabinogi sydd bellach yn saga Dalwrnaidd, honno am hanes y drudwy yn achosi damwain car – yr esgus mwyaf bisâr a glywyd mewn llys barn erioed. Darllenwch ddisgrifiad Dic o aeliau Dai Lewis, Yr Hen Gerddor. Darllenwch y disgrifiad o Leias yn adrodd stori wrth rolio ffag. Darllenwch ei ddisgrifiad o Fwlchgraean fel rhyw Eden fach cyn y cwymp. Dyma i chi beth yw athrylith ar waith. Fydd dawn D. J. Williams fyth farw tra bydd Dic gyda ni.

Ac yn goron ar y cyfan, y Gymraeg rywiog, gyhyrog, ystwyth a byw, ‘y Gymraeg yn ei dillad gwaith’. Wn i ddim am neb a all drin geiriau yn debyg i Dic. Ac mae ei lais ef ei hun i’w glywed drwy’r cyfan.

A dyma gynnig syniad i'w ystyried. Beth am fynd gam ymhellach a chyhoeddi casetiau o awduron y gyfres yn darllen eu gwaith? Fe wnâi weithio, rwy’n siŵr o hynny.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dic Jones yn ei Eiriau ei ...
 
£10.20
 
Prynwch
Cadw Golwg
Dic Jones
£5.95
 
Prynwch
Golwg Arall
Dic Jones
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch