Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Goeden Wen, Y
Sonia Edwards
ISBN: 9780860741770 (086074177X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2001
Nofel bwerus a synhwyrus gan awdures brofiadol yn portreadu ymateb saith o gymeriadau, gwr a mam, cariadon a chyfeillion, i ddiflaniad a marwolaeth y prif gymeriad; nofel a ddyfarnwyd yn ail agos yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001.

A powerful and sensual novel by an experienced author portraying the reactions of seven characters, husband and mother, lovers and friends, to the disappearance and death of the main character; this novel was placed a close second in the Prose Medal competition at the 2001 Denbigh National Eisteddfod.
Rhinwedd y gyfrol hon, i mi, ydi amrywiaeth ei harddull. Mae’n ddrama o nofel ac iddi holl elfennau trasiedi, er bod yma hefyd elfen o’r gomedi ddu sy’n dristach na thristwch.

Y cymeriadau ymylol, nad oes iddynt gysylltiad uniongyrchol â phrif thema’r ddrama, sy’n aros yn fy nghof i. Puw, y prifathro, nad oes ganddo’r bôls i gerdded allan o’r lle sy’n ei ladd fesul tipyn; Wil, Claire Rayner yr ysgol, a’i ‘uffar hyll’ o wraig ‘yn cael ei rasions mewn llefydd eraill ... Clwb y Deillion, ella’; a Smeilar, ‘y trênyrs druta’ am ei draed’, crachod ar ei wefus isa, a llwch lli a llau yn ei ben. Mae’n haws gen i dosturio wrth y rhain, a’r Liz sy’n magu’i gofid mewn gwacter, na Gari’r gŵr sy’n cyfiawnhau ei anffyddlondeb ei hun â’r geiriau, ‘Ffling oedd hi. Dyna i gyd. Doedd o ddim yn big dîl ... Mi oedd Liz fel pryd bwyd i’w lowcio ar frys.’ Does gen i fawr o amynedd â Medi’r ffrind, nid am ei bod yr hyn ydi hi, ond oherwydd geirfa fwythus ei ‘Nen’ a’i ‘Elen benfelen’, sydd fel bysedd barus yn mynnu cyffwrdd a thresmasu ar gnawd.

A thresmasu a wna’r nofel, hefyd, ar feddwl a chof a chalon, a’n gorfodi ninnau i deimlo ac ymateb. Cawn ein brifo a’n heintio, ond mae cyffur ar gael i liniaru’r cur, dros dro o leiaf. Ildio i’r boen a wna Elen heb allu, neu heb ddewis, ei gwffio. A’r Anti Sal, sy’n dal ati i ymladd, yn ei beio ei hun, ac yn cofio, ‘Cofio’r nyrs a’r banad oedd yn rhy felys. Cofio ddoe a’r clwyfau’n agor. Cofio’i chysuro hi. Cofio methu. Cofio meddwl bod ‘na waeth pethau na marw ... Cofio cau’r cyrtans o gwmpas fy ngwely a chrio heb i neb fy ngweld rhag ofn y baswn innau hefyd yn gorfod yfed panad wedyn.’

I mi, mae’r cynildeb awgrymog hwn yn fwy effeithiol na dweud gormod lleisiau natur. Byddai’n well gen i fod hebddynt, a gadael i’r nofel sefyll ar ei phen ei hun. Ro’n i’n ymwybodol o’u hymyrraeth weithiau, a’r oedi i wirioni ar sŵn y geiriau yn torri ar y rhediad. Ond felly y gwelodd Sonia bethau, a rhaid parchu hynny.

Er i’r darllen adael cleisiau, bu’n gysur hefyd. Mae’n braf gwybod fod i’r iaith, sy’n marw yn ôl rhai, y gallu i gyffroi ac ysgogi ymateb, a hynny heb y swildod a fu’n llyffethair unwaith.

Eigra Lewis Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Haul a Drycin a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Dial Dau / Revenge for Two
Ivor Owen
£5.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch