Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ble Mae John Iorc?
Brenda Wyn Jones
ISBN: 9780860741787 (0860741788)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 181x123 mm, 92 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer yn darlunio cyffro a chaledi bywyd yn ystod y Rhyfel Cartref yng nghanol yr 17eg ganrif gan ddilyn hanes bachgen ifanc o Gymro yn ceisio dygymod â bywyd dieithr mewn ysgol breswyl, a cheisio derbyn pam bod un o'i arwyr yn newid ei deyrngarwch o'r Brenin i'r Senedd, ynghyd â dyfyniadau dogfennol o'r cyfnod. 20 llun du-a-gwyn a 2 fap.

A short novel portraying the excitement and hardship of life during the Civil War in the mid-17th century which follows a young Welsh boy trying to settle into a strange life at boarding school, and trying to accept his hero's change of allegiance from King to parliament, including contemporary documentary quotations, for 9-11 year-old readers.20 black-and-white illustrations,2 maps
Dylai Rhys fod wrth ei fodd iddo gael ei ddewis i fod yn ddisgybl yn ysgol y Brodyr Duon ym Mangor. Ond nid felly o gwbl, roedd yn casáu’r gwersi Lladin ac roedd yn cael ei fwlio gan y bechgyn eraill. Felly, ar fore gwlyb, oer ym Mawrth 1646 mae’n rhedeg i ffwrdd ac yn ymuno â’r porthmyn oedd yn mynd ag anifeiliaid ar draws gwlad.

Roedd yn amser peryglus iawn i fod yn crwydro’r wlad oherwydd y Rhyfel Cartref rhwng y Brenin Siarl ac Oliver Cromwell a’i Seneddwyr. Un o gefnogwyr brwd y Brenin oedd yr Archesgob John Williams (John Iorc), perchennog stad Penrhyn a Chochwillan lle roedd teulu Rhys yn byw. Ef oedd arwr mawr Rhys.

Wrth grwydro ar draws gwlad mae’n anochel bod y porthmyn yn dod ar draws milwyr o’r ddwy ochr, a syndod mawr i Rhys yw’r newyddion bod ei arwr mawr wedi troi ei gefn ar y Brenin a'i fod bellach yn cefnogi’r Seneddwyr. Pan ddaw Rhys ar draws John Iorc yn dianc rhag milwyr y Brenin, mae mewn cyfyng-gyngor – a yw am ei fradychu, ynteu cadw’n ddistaw?

Ar ddiwedd pob pennod ceir dyfyniadau o reolau Ysgol Friars, Bangor 1568 a chofnodion eraill o’r cyfnod. Dyma stori hanesyddol wedi ei hadrodd yn syml ac yn cyfleu peryglon cyfnod arbennig yn glir iawn. Mae’r darluniau gan Jac Jones yn ychwanegu at y testun ac yn helpu i gyfleu naws y cyfnod.

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Cyfres Anturio: Anturio ...
Dafydd Meirion
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch