Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 24. Dwi'n Deud Dim, Deud Ydw I...
Stewart Whyte McEwan Jones
ISBN: 9780860741794 (0860741796)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180x122 mm, 190 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant cynnes un o gewri actio Cymru yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif, yn cynnwys manylion am ei gefndir teuluol Albanaidd, y personoliaethau a ddylanwadodd arno yn ystod ei yrfa ym meysydd dramâu llwyfan a theledu a byd y ffilm, ynghyd â'i sylwadau di-flewyn-ar-dafod am gyflwr y byd perfformio yn yr iaith Gymraeg heddiw. 40 ffotograff du-a-gwyn.

The warm autobiography of one of Wales's acting greats during the latter half of the 20th century, comprising details of his Scottish roots, the personalities who influenced him in his career in the fields of stage, television and film, together with his plain-speaking comments on the state of the world of performing in the Welsh-language today. 40 black-and-white photographs.
Ro'n i'n edrych ymlaen at ddarllen hwn o'r munud y clywais ei fod ar y gweill, a ches i mo fy siomi. Does dim rhaid i chi 'nabod Eifionydd na bod yn ffan o Ifas y Tryc er mwyn ei fwynhau. Mae'n ddifyr tu hwnt, ac yn chwip o anrheg i unrhyw un sy'n mwynhau llyfr da.

Dwi wrth fy modd efo'r llun ar y clawr i ddechrau – gwên fach ddrwg ar wyneb Stewart Jones, a'r awgrym cryf yn ei lygaid fod cynnwys y gyfrol yn mynd i wneud i ninnau wenu. Ac mi wenais – ac mi chwarddais. A chael fy sobri. Mae 'na 'chydig o bob dim yma, ac mae hanes ei fywyd fel nofel yn union, o'i ddechrau Mosesaidd mewn basged, hyd lwyddiannau heddiw. Ac yn y canol, lobsgows hyfryd o'r troeon yn ei yrfa, o fod yn saer coed i brif gymeriad un o'n ffilmiau mwya' llwyddiannus erioed.

Ioan Roberts sgwennodd y gyfrol, ond Stewart pia'r geiriau. Mi fyddai Stewart wedi gallu ei sgwennu ei hun yn hawdd, ond doedd ei iechyd ddim yn arbennig o dda yn ystod y cyfnod hwnnw, felly treuliodd y ddau oriau lawer yng nghwmni ei gilydd: Stewart yn cofio a thraethu, ac Ioan yn cofnodi yna'n ceisio rhoi'r cyfan at ei gilydd mewn rhyw fath o drefn. A wir i chi, mae Ioan Roberts wedi llwyddo'n rhyfeddol: rydach chi'n gallu clywed llais Stewart yn glir drwy'r cyfan.

Mi fues i'n sgwrsio efo merch arall oedd wedi ei ddarllen, ac roedd hi'n teimlo ei fod yn rhy foel – fod dim digon o sôn am ei deimladau ynddo, er enghraifft, pan aeth i weld ei rieni go-iawn yn yr Alban. Cynildeb fyddwn i'n galw hynny, fy hun. Mae'r stori'n siarad drosti ei hun, ac yn gadael i'r darllenydd ddarllen rhwng y llinellau. Wedi'r cwbl, dydi pawb ddim isio cael ei wasgu drwy fangl emosiynol. Hyn a hyn gewch chi allan o ddyn fel Stewart Jones beth bynnag, dybiwn i. A dyna sy'n ei wneud o'n ddyn mor ddifyr.

Prynwch gopi: bargen am £6.95 – ac mae 'na luniau da ynddo fo hefyd!

Bethan Gwanas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Meddwl Modern: ...
Dafydd Jenkins
£5.00
 
Prynwch
Pocket Guide Series, A: ...
Alun Roberts
£1.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch