Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwarter Canrif Fesul Pum Munud - Dros Sbectol John Roberts Williams
John Roberts Williams
ISBN: 9780860741831 (0860741834)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o sgyrsiau radio John Roberts Williams, un o ddarlledwyr a gohebwyr mwyaf profiadol Cymraeg yn ystod chwarter olaf yr 20fed ganrif, yn cynnwys sylwadau treiddgar ar bynciau amrywiol yn ymwneud â Chymru a gweddill y byd.

A selection of the radio talks of John Roberts Williams, one of the most experienced Welsh broadcasters and journalists during the last quarter of the 20th century, comprising many penetrating comments on various topics relating to Wales and the rest of the world.
Dros y chwarter canrif diwethaf, John Roberts Williams fu ateb Cymru i Alistair Cooke. Yn wir, o farnu o’r gyfrol hon, gellir dweud i goethni iaith a sylwgarwch y Cymro ragori ar eiddo’r Sais Americanaidd, a hynny o fewn cwmpawd pum munud yn hytrach na chwarter awr wythnosol. Trueni felly i Radio Cymru symud y sgwrs ar fore Sadwrn i amser cyn i lawer ohonom godi, a gollwng sgwrs amser te nos Wener a’i gosod ym mherfeddion nos Sul. Rhag cywilydd i Aled Glynne Davies, ac yntau wedi ysgrifennu Rhagair mor ganmoliaethus i’r casgliad hwn!

Penderfynodd Gwasg Gwynedd ddathlu’r chwarter canrif trwy ailgyhoeddi pedair neu bum sgwrs o’r chwe chasgliad blaenorol, ynghyd â dwy ar hugain o sgyrsiau newydd. Bargen sâl, efallai, i’r sawl sy’n meddu ar y cyfrolau blaenorol, ond difyr i’r sawl sydd yn newydd i ddarllen y sgyrsiau ar bapur.

Mae’r sgyrsiau yn trosglwyddo’n dda i’r ddalen brintiedig, a cheir amrywiaeth o bynciau – o’r cwbl bersonol (dirdynnol iawn yw hanes marw ei ferch o gancr, tt 89-90) i’r byd-eang ei arwyddocâd. Mae dehongliad John Roberts Williams o ddigwyddiadau 11 Medi yn America, ac o Islam, yn tra-rhagoriaethu ar eilun-addoliaeth Alistair Cooke o’r gwamal George W. Bush. Ac mae gan Williams fantais arall dros Cooke, sef y gynghanedd – “Dielw yw dialedd” (t. 151).

Gallu mawr John Roberts Williams ar ei orau yw gallu cyfuno’r personol a’r plwyfol – yn Eifionydd y mae ei blwyf bob tro – a’r gwleidyddol a’r cyhoeddus. Nid syndod felly ei fod yn gefnogwr brwd i Seimon Glyn (er ei fod erbyn tt 124 a 146 yn amau doethineb peth o'i ieithwedd), ond hefyd wedi mynegi dadleuon Seimon Glyn bymtheng mlynedd ynghynt – gweler y sgyrsiau “Dysgwyr” a “Dim Cymraeg” yn dyddio o 1985 (tt 28-34). Gallu mawr Williams yw defnyddio iaith goethach a llai ymfflamychol na Seimon Glyn, ond eto heb ronyn llai o arddeliad. Pobl brin yw’r rhai hynny sy’n gallu mynegi angerdd mewn iaith goeth, ond dyna a geir yma dro ar ôl tro.

Efallai fod a wnelo hynny â chefndir Cristionogol Williams. Mae ganddo arddull y pregethwr, ac yn mynegi diddordeb mewn pynciau crefyddol ochr yn ochr â phynciau gwleidyddol. Nodais, er enghraifft, y feirniadaeth ar “strategaeth” Eglwys Bresbyteraidd Cymru (tt 59-60 a 130! Ar ei orau fe all gyfuno’r ddau – mae’r sgwrs “Tragwyddoldeb” (tt 49-51) ymhlith y darnau gorau o newyddiaduraeth a welwyd erioed yn y Gymraeg.

Cyfrol yw hon sy’n cyfleu cyfnod yn fywiog ac yn safonol. Fe’i hargymhellaf yn gryf.

Gethin Rhys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch