Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Popeth Am... Gariad
Peter Corey
ISBN: 9780860741855 (0860741850)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Bethan Gwanas.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, A5, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £3.95 
Ein Pris: £1.00 
Rydych yn Arbed: £2.95 (74.7%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Coping with Love, golwg ysgafn ar ddirgelion byd cariad. 96 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Coping with Love, a light-hearted look at the world of love. 96 black-and-white illustrations.
Prin iawn ydy llwyddiant y llyfrau hynny sydd wedi eu hanelu’n bwrpasol at y brîd beirniadol hwnnw o bobl – y ‘plant’ yn eu harddegau. Fe ymddengys ei bod hi’n anodd sgwennu llyfr i ddiddanu ac addysgu heb fod yn nawddoglyd neu’n bregethwrol neu – y pechod mwyaf oll – ddim yn ddoniol iawn. Yn amlwg ni chafodd Bethan Gwanas y fath drafferth. Mae ei haddasiad o lyfr Peter Corey, Popeth am Gariad . . wel, bron yn ddigri, yn onest, yn gwbl berthnasol – a siawns gen i y buasai’r tinêjyr mwyaf pwdlyd yn gorfod gwenu wrth ei ddarllen.

Ar yr olwg gyntaf, fe ymddengys mai cipolwg ar ‘gariad trwy’r oesoedd’ yw testun y llyfr (a chipolwg digon doniol ac amharchus ydy hwnnw hefyd). Ond buan iawn y down at ‘wyddor cariad’, lle mae’r awdur yn ein tywys o ‘A’ i ‘Y’, ac yn gwneud nifer o sylwadau goleuedig iawn ynglŷn â’r cymhlethdodau sy’n codi o fod mewn cariad . . . neu o beidio â bod. Mae’n rhoi cyngor ar anrhegion, etiquette y dêt cyntaf, sut i ddelio â rhieni (neu frodyr a chwiorydd) sy’n mynnu rhoi sbocsan yn olwynion cariad . . . a hyn i gyd yn ei ffordd ddihafal ei hun.

I’r rhai ohonoch sydd ddim yn licio darllen rhyw lawer, mae ’na gartŵns gwerth chweil yma, ac i’r rhai hŷn yn ein mysg, mae hwn yn llyfr heb ei ail i’n hatgoffa o’r cyfnod poenus/pleserus hwnnw o fod yn ein harddegau. Chwarddais i lond fy mol . . .

Elen Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch