Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 25. Meical Ddrwg o Dwll y Mwg
Mici Plwm
ISBN: 9780860741886 (0860741885)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2002
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 182x120 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant cynnes Mici Plwm, y trydanwr a'r troellwr recordiau, y cyflwynydd teledu a'r clown, teithiwr ar fôr ac ar dir, yr actor a'r cyfarwyddwr artistig a oresgynnodd dristwch ei fywyd cynnar gan ddod yn wyneb poblogaidd yn y cyfryngau yng Nghymru. 40 ffotograff du-a-gwyn.

The warm autobiography of Mici Plwm, the electrician and disk jockey, the television presenter and clown, the extensive land and sea traveller, the actor and artistic director who overcame sadness in early life to become a popular media figure in Wales. 40 black-and-white photographs.
Dwi’n nabod Mici Plwm ers deng mlynedd ar hugain bellach, a'r ddau ohonom wedi cydweithio ar nifer o gynyrchiadau dros y blynyddoedd. Wedi dweud hynny, rhaid i mi ddiffinio’r gair ‘nabod’. Ar ôl darllen Meical Ddrwg o Dwll y Mwg, ei hunangofiant yng Nghyfres y Cewri, sylweddolais cyn lleied a wyddwn amdano. ‘Nabod’, heb nabod yn iawn, fu fy hanes i felly cyn darllen y llyfr.

Rhaid dweud ar y cychwyn fod hwn yn llyfr sy’n darllen yn rhwydd. Fe’i darllenais ar ddau eisteddiad. Da yw hynny. O’r frawddeg gyntaf un, ‘Ddim yn aml y mae gan rywun achos i ddiolch i Hitler am unrhyw beth,’ mae’r stori’n gafael.

Gwyddwn i Mici fod mewn ‘cartref plant’ oherwydd i’w fam ddioddef salwch pan oedd o’n blentyn, ond yma cefais yr hanes yn llawn. Mae’n trafod ei emosiynau heb sentiment na chwilio am gydymdeimlad. Wrth dalu teyrnged i’r ddau oedd yn gofalu am ‘Bryn Llywelyn’, y cartref plant, mae’n onest a didwyll. Mae ar yr un pryd yn drwm ei gondemniad ar y rhai hynny yn y gymdeithas oedd yn edrych i lawr eu trwynau ar blant y cartref. Yn ôl ei gyfaddefiad ei hun cafodd ‘Plant y Bryn’ gystal, os nad gwell cyfle, i ‘lwyddo’ na llawer i blentyn o gartrefi ‘normal’.

Dyddiau’r disgo, dyddiau Disg a Dawn, dyddiau cynnar Cymdeithas yr Iaith, a dyddiau Cwmni Theatr Cymru – fe’u trafodir yn helaeth yma. Yn ystod cyfnod Theatr Cymru y deuthum i gysylltiad â Mici gyntaf. Wn i ddim a faswn i’n cytuno ag o ar ambell sylw am y drefn yn nyddiau Wilbert Lloyd Roberts, ond o’i safbwynt ef ei hun y mae Mici’n adrodd yr hanes.

I’r mwyafrif o bobl Cymru, fel ‘Plwmsan’ yr adwaenir Mici. Cafodd miloedd o blant Cymru eu diddori gan anturiaethau Syr Wynff a’i bartner bach, ond yn ôl y bennod ‘Yn Gaeth i Alcohol’, fu’r cyfnod hwnnw ddim yn fêl i gyd. Dyma beth yw dadlennu’r pethau hynny sydd o olwg y cyhoedd.

Fel gyda llawer perfformiwr comedi arall drwy’r oesau, caf y teimlad fod Mici yn siomedig na chafodd ei gysidro ddigon fel actor. Mae rhyw ias o chwerwder i’w theimlo rhwng ambell linell tua diwedd y llyfr. Ond mae digon o’r Mici hwyliog, y Mici bach llond ystafell, yma hefyd i gario’r dydd.

John Ogwen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Meg Elis o i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Hunangofiant diddanwr a ddilynodd drywydd bywyd fymryn yn wahanol i lwybrau confensiynol y “Cymry adnabyddus”. Ar waethaf hynny (neu oherwydd, ddywedwn i) mae’n darllen yn fywiog ac yn hwyliog, fel sy’n gweddu i’w destun. Mae yma ddwyster ochr yn ochr â’r digrifwch, ac y mae Mici yn ysgrifennu’n sensitif iawn am amgylchiadau ei blentyndod, heb fyth ddisgyn i hunandosturi na sentimentalrwydd. Rydach chi’n cau’r llyfr efo’r teimlad eich bod wedi dod i nabod ychydig mwy ar gymeriad da a dymunol."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Dydi Pethau'n Gwella Dim!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
'Tydi Cariad yn Greulon!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch