Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 26. Theleri Thŵp
Dewi Pws Morris
ISBN: 9780860741978 (0860741974)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 123x182 mm, 187 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant byrlymus Dewi Pws Morris, actor a chomedïwr, canwr a chyfansoddwr poblogaidd ers dros 30 mlynedd, yn adlewyrchu ei hiwmor a'i ffraethineb unigryw ac yn cynnwys atgofion ei deulu a'i ffrindiau. 35 ffotograff du-a-gwyn. Argraffwyd yn gyntaf Tachwedd 2003.

The highly entertaining autobiography of Dewi Pws Morris, actor and comedian, popular singer and composer for over 30 years, reflecting his unique brand of humour and wit and comprising the reminiscences of his family and friends. 35 black-and-white photographs. First published November 2003.
Dechreuodd Dewi Pws, yn fachgen o Dreboeth, ei yrfa yn athro oedd yn ffond o blant ond nid o’r gyfundrefn addysg. Trodd i borfeydd mwy gwelltog ond mwy enbydus y cyfryngau yn eitha gitarydd, canwr, rhigymwr, golffiwr ac yn actor da a fedrodd ddal ei dir gydag actorion mawr fel Huw Griffith. Ond fel ef ei hun y mae ar ei orau glas, gyda’i ddoniolwch a’i ddireidi. Mewn arddull gartrefol cawn gip ar y cyfan yn y gyfrol sy’n profi nad yw cymeriadau wedi diflannu o Gymru, dim ond wedi cael mwy o addysg. Os oes raid cymharu Dewi Pws â chymeriadau tros y ffin, yr agosaf ato yw Spike Milligan - dim ond fod Pws yn fwy hoffus.

Cyn agor y gyfrol hon mae’r odrwydd yn eich cyfarch ar y clawr. Nid yn unig y mae’r sbectol yn y darlun ar gefn y pen, ond mae’r teitl Theleri Thŵp ac enw canol yr awdur yn anarferol. Eglurir i Pws ddod i’w enw oherwydd pan oedd Dewi yn llefnyn cariai gath fach i bobman nes iddi ddechrau gwlychu ei grys. Mi ddown ni at y Theleri Thŵp cyn tewi.

Yn yr hwyl o gyfrol mae rhestr faith o ddireidi, triciau a hiwmor Dewi Pws a straeon byr cyflawn mewn ambell i baragraff byr. Megis hwn:

'Rown i wrth fy modd yn byw yn Aber. Roedd e’n lle da am gymeriadau – pobl fel Sinatra. Un noswyl Nadolig fe arestiwyd ef ar gefn asyn. A phan ofynnodd yr heddlu iddo ble roedd e’n mynd, ei ateb oedd "Blydi Bethlehem".'

Mae’r hunangofiant yn llawn hiwmor, sy’n beth prin yn y Gymraeg yn ogystal â bod yn bennod o hanes adloniant Cymraeg ar y radio a’r teledu. Bu Dewi Pws yn aelod o grŵp pop unigryw y Tebot Piws ac yn ddiweddarach o Edward H. Ysgrifennodd y pantomeim Mawredd Mawr a ddiddanodd lawer o’r plant, a phery i wneud hynny yn Rownd a Rownd.

Ar waethaf ei holl driciau, mae gan sêr y cyfryngau atgof hoffus amdano ar derfyn pob pennod o’r llyfr. Ond beth am y teitl? Pan lansiwyd y gyfrol, eglurwyd bod yr eglurhad yn y gyfrol. Ydi, mae o, ar dudalen 160. Ond ydi o’n deitl da? Wel, sgersli bilif. A ‘Llyfr Dewi Pws’ mae pawb yn ei alw.

John Roberts Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Hafina Clwyd o Rhuthun i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yr wyf eisoes wedi trafod y gyfrol mewn erthygl yn y Western Mail 10 Chwefror eleni ond dyma anfon gair ychwanegol. Mae personoliaeth Dewi Pws yn cael ei adlewyrchu i'r dim yn y gyfrol a cheir portread llawn ohono. Cyfeiriais yn f'erthygl at gamgymeriad ynghylch Lady Astor."


Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Os am lyfr llawn hwyl, hanes a sbort, bydd cyfrol Dewi Pws yn bendant yn eich plesio. Gellir darllen y gyfrol ar un darlleniad, neu picio i mewn ac allan ohoni'n hamddenol. Mae ynddi sawl stori dda, a sawl cymeriad diddorol. Serch hynny, Dewi Pws ei hun yw'r mwyaf hoffus a drygionus ohonynt i gyd! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Colin Jackson - The ...
Colin Jackson
£7.99
 
Prynwch
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Owain Glyndŵr - ...
Ian Skidmore
£10.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch