Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Cewri: 27. Crych dros Dro
Gwilym Owen
ISBN: 9780860741985 (0860741982)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 123x182 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant Gwilym Owen, darlledwr teledu a radio craff, newyddiadurwr miniog, holwr a phrociwr pigog, yn adrodd hanesion am lwyddiannau a siomedigaethau ei yrfa amrywiol. 23 llun du-a-gwyn.

The autobiography of Gwilym Owen, observant radio and television broadcaster, keen journalist, and uncompromising interviewer, relating the highs and lows of his varied career. 23 black-and-white photographs.
Dywed y geiriau ar y clawr cefn wrthym mai 'corddwr, holwr pigog, sgriblwr rhagfarnllyd a sinig crintachlyd' ydy awdur y gyfrol hon, y seithfed ar hugain yng Nghyfres y Cewri. Ydy o'n haeddu ei le ymhlith rhestr mor ogoneddus? Ydy, yn sicr. Ai crych dros dro ydy o (sef dyfyniad o un o sonedau Parry-Williams)? Nage wir, mae o'n fwy o don tsunami na chrych. Ydy'r disgrifiad uchod ohono fo'n ffitio? Ydy i raddau helaeth oherwydd y mae nifer ohonom yn troi nobyn y radio ymlaen amser cinio ddydd Llun er mwyn ei glywed yn waldio ac yn holi pobl yn dwll er mwyn eu gorfodi i gyfiawnhau eu bodolaeth. Mewn geiriau eraill, y mae o'n un o drysorau'r genedl.

Beth bynnag am hynny, dyma gyfrol ddarllenadwy dros ben ac yn peri inni ddal ein gwynt wrth droi tudalen er mwyn gweld pwy sy'n ei chael hi nesaf. Ac y mae o'n glynu wrth reolau hunangofiant, gan ddechrau yn y dechrau, sef mewn cartref digon cyffredin yn Llannerchymedd hefo dwy ‘n’. I ddyn sydd wedi bod mor llwyddiannus ym myd y cyfryngau (yr unig un i fod yn Bennaeth Newyddion BBC a HTV) y mae o'n od o ansicr ohono'i hun, neu'n cymryd arno ei fod efallai, gan fynnu sôn am ei wendidau a galw ei hun yn dwp – methodd â llawn fanteisio ar ei gyfnod yn y Brifysgol ym Mangor er enghraifft – a theimlai ei fod yn cael ei lesteirio gan ei gefndir. Ond y gwir yw bod yna gannoedd yr un fath ag o yn y cyfnod hwnnw, ddiwedd y 30au. Wrth gofio'r diwrnod y dechreuodd yn yr Ysgol Ramadeg yn Llangefni dywed, 'Roedd gan y disgyblion eraill fagiau lledr newydd i gario'u llyfrau . . .' gan awgrymu mai ef oedd yr unig un oedd yn wahanol. Teimlaf bod Gwilym ar brydiau'n gwneud mwy nag a ddylai o'r anfanteision honedig, ac y dylai ymlawenhau am iddo gael bywyd llawn a llwyddiannus, swydd dda a phriodas hapus. Y mae o, chwarae teg, yn medru canmol a diolch i lawer o bobl a fu'n dda wrtho, ei fam, rhai o'i athrawon, ei dad- a'i fam-yng-nghyfraith, I. B., a nifer o gydweithwyr. Cawn ganddo hanesion dwys a difyr am ei amser yn y coleg a'r fyddin, fel arweinydd ieuenctid ac fel reffarî.

Mae gan Dylan Thomas linell yn Dan y Wenallt : 'There's a nasty lot live round ’ere when you think of it', a dyna'r geiriau ddaeth i’m meddwl wrth ddarllen yr hanesion am y cyllyll oedd yn cael eu plannu yng nghefnau gweithwyr y cyfryngau ac am y cynllwynio diddiwedd y tu ôl i ddrysau caeedig. 'Mi allwn i fynd ymlaen,' meddai ar dudalen 159, ac yr oeddwn yn ysu am iddo wneud hynny.

Mae angen pobl fel fo yng Nghymru. Rydym yn rhy barod i dderbyn yr eilradd neu'r hanner gwir ac i gowtowio i awdurdod. Mae'r ffin rhwng cwrteisi a llwfrdra yn denau'n aml iawn. Rwyf yn llawn edmygedd ohono ac o'i ddawn i gyfathrebu, ac er bod rhai ohonom yn byw mewn ofn pan welwn ef ym mhabell y wasg yn yr Eisteddfod fel rhyw bry copyn bygythiol, mi wyddom hefyd bod yna ddigon o'r hen bwsi-cat ynddo yntau. 'Gwlad y Medra' ydy Môn, medden nhw. Ac y mae Gwilym yn sicr yn medru. Mwynheais bob gair.

Hafina Clwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Dydi Pethau'n Gwella Dim!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
'Tydi Cariad yn Greulon!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch