Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwyddyn Iolo
Iolo Williams
ISBN: 9780860741992 (0860741990)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 138x217 mm, 166 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn cofnodi blwyddyn ym mywyd adarwr a naturiaethwr, cerddwr a chyflwynydd teledu poblogaidd, wrth iddo grwydro ar hyd a lled Cymru gan gyflwyno rhyfeddodau byd natur gyda throad y tymhorau gyda lluniau lliw cyfoethog i ategu'r geiriau. 42 ffotograff lliw.

A volume recording a year in the life of the birdlover and naturalist, prolific walker and popular television presenter, as he travels around Wales presenting the wonders of nature with each seasonal change, with rich colour illustrations. 42 colour photographs.
Mae darllen gwaith awdur sydd hefyd yn ddarlledwr adnabyddus cystal yn aml â gwrando ar yr awdur yn siarad. Dyna un o’r manteision sydd gan Iolo Williams, ac wrth ddarllen Blwyddyn Iolo mae rhywun yn clywed ei lais yn disgrifio newidiadau’r misoedd a’r tymhorau. Peth arall sy’n taro rhywun yn syth ydy dyfnder profiad Iolo a’r ffaith ei fod wedi gweithio am flynyddoedd ym maes cadwraeth cyn troi at ddarlledu ac ysgrifennu’n llawn amser. Mae llawer o brofiadau ei blentyndod yn ogystal â’i gyfnod yn gweithio fel swyddog gwarchod rhywogaethau’r RSPB yng Nghymru wedi cyfrannu at y gyfrol hon, ac mae blas yr holl deithio a chrwydro sydd wedi dod yn sgil y darlledu i’w profi hefyd.

Fel adarwr daeth Iolo i amlygrwydd, ond mae’r llyfr Blwyddyn Iolo yn dangos amlochredd ei ddiddordebau ac mae’r sylwadau am y mamaliaid a’r planhigion yn llawn mor graff â’r cofnodion am yr adar. Cyfrol o gofnodion ydy hon drwyddi draw, sef casgliad o argraffiadau a phrofiadau, ac mae yna deimlad o fod yno efo Iolo pan y mae'r fronwen yn trochi yn y dŵr, y teulu o wencïod bach yn croesi’r ffordd o flaen y car, a’r wefr o weld y tormaen porffor yn blodeuo ar glogwyni Eryri.

Llyfr ydy hwn un ai i’w ddarllen o’i gwr neu i bicio i mewn ac allan ohono, ac unwaith y bydd wedi ei ddarllen mi fydd sawl cyfeiriad ynddo yn siŵr o ddenu’r darllenydd yn ôl. Gwaetha’r modd, gan nad oes mynegai, mi fydd angen chwilio ychydig mwy dyfal nag arfer, efallai, am gyfeiriadau penodol. Cafodd y lluniau ar gyfer y llyfr eu tynnu gan y ffotograffydd Steve Phillipps ac mae’n rhaid canmol safon y ffotograffiaeth ac ansawdd yr atgynhyrchu, rhywbeth nad yw’n digwydd cystal â hynny bob tro mewn llyfrau Cymraeg.

Gair eto am y llais yna, ac mae’n debyg mai brwdfrydedd Iolo am y byd o’i gwmpas ydy un elfen sy’n gwneud y darllen mor hwylus. Mae yna hefyd bryder i’w glywed yn y llais yma ac acw, pryder am golli cynefin a diflaniad rhywogaethau. Tydi o ddim yn ddiragfarn chwaith ac er na fyddai glan môr ddim yn lan môr heb y gwylanod, tydi’r adar yma ddim mor gymeradwy â hynny gan Iolo Williams ac mae’n debyg nad oes ganddo gymaint o feddwl chwaith o’r alarch bygythiol ‘Hissing Sid’ – mwynhewch y darllen!

Gerallt Pennant

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Stori Dafydd ap Gwilym
Gwyn Thomas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch