Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pregethwrs Môn
Emlyn Richards
ISBN: 9780860742005 (0860742008)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 138x217 mm, 238 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bortreadau cyflawn o ddeg o bregethwyr a fu'n gweinidogaethu yn Ynys Môn yn ystod yr 20fed ganrif yn bennaf. 10 ffotograff du-a-gwyn.

A collection of portrayals of ten preachers who worked as ministers in Anglesey, mainly during the 20th century. 10 black-and-white photographs.
Dyma gyfrol a ysgrifennwyd mewn pryd, cyn i genhedlaeth arall fynd heibio. Mae’r awdur ei hun yn bregethwr amlwg, ac wedi cael dros ddeugain mlynedd ym Môn i ymgyfarwyddo â’i bwnc. Mae’r pregethwyr a bortreadir ganddo yn rhai cyfarwydd i genhedlaeth hŷn pobol Môn a’r tu hwnt, gyda phedwar ohonynt yn para’n heini eu gwasanaeth. Felly, cyn iddi fynd yn rhy hwyr, caiff llu o ddarllenwyr gymharu’r darluniau a dynnir yma â’r darluniau sydd yn eu hadnabyddiaeth hwy eu hunain.

Mae’r Rhagair yn darlunio cefndir pregethu ym Môn dros ddwy ganrif ac yn arwain at fraslun treiddgar o’r sefyllfa gyfoes. Yng nghorff y llyfr portreadir deg pregethwr adnabyddus o bedwar enwad, yn amrywiol eu cymeriadau a’u gwahanol gysylltiadau â Môn. Dichon fod yna ffactorau yn rheoli’r dethol, ac mae’n siŵr y byddai gan bawb ei ddewis gwahanol. Ond rhoes y deg hyn ddeunydd addas iawn i greu cyfrol ddifyr sy’n dilyn cyfrolau’r awdur i’r Porthmyn a’r Potsiars ym Môn.

Mae arddull sgyrsiol yr awdur yn gymwys hollol i’r cynnwys. Y mae’r rhagymadroddi’n hamddenol, gyda chefndir teuluol ambell un o’r pregethwyr yn cuddio ymroddiad dygn yr ymchwil oedd y tu ôl i’r gwaith. Ceir yma ryw gyfeiriadau diarffordd a diddorol, ynghanol cyfoeth yr wybodaeth a gyflwynir, pethau megis cysylltiadau cerddorol Llywelyn Lloyd, neu felinau gwynt yng nghefndir teulu John Rice Rowlands.

Cawn yma berlau a fydd yn aros yng nghof darllenwyr. Disgrifir oedfa Llewelyn Lloyd yng Nghapel Tegid y Bala yn fyw eithriadol. Cawn bigion cofiadwy wedyn o hanes E.P. Roberts. Yna H.D. Hughes, ar ei ffordd o oedfa yn Hebron yn Eryri, yn eistedd lawr i edrych ar yr hen chwarel a gwrando 'ar sŵn ei thomennydd yn rhedeg'. Odrwydd William Davies, Cemlyn, yn ei berthynas swrth â’i aelodau ac â’i gar, neu ardd a gwin a mul a chyfoeth enfawr y ficer, Foulkes-Jones.

Arbenigrwydd gwahanol sydd yn y portreadau hynny lle tynnodd yr awdur ar ei atgofion personol. Mae’r bennod i Emlyn John, ei gymydog, yn gynnes gan adnabyddiaeth a hoffter. Mynegir yn amlwg ei edmygedd at wahanol ddoniau O.R. Parry, a’i barch at ysgolheictod, a dyfnder cyfraniad y Prifathro John Rice Rowlands. Mae yna agosatrwydd yn y deyrnged i Emrys Thomas a Menna, yn arbennig am eu gwaith yng Nghartref Bontnewydd. Ac un o uchafbwyntiau’r gyfrol yw gweddi John Evans Bryn-du ar aelwyd Cnwchdernog.

Dyma waith darllenadwy eto o law Emlyn Richards.

John Gwilym Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Plentyndod Ym Môn - ...
Michael Williams
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch