Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Merch Noeth
Sonia Edwards
ISBN: 9780860742012 (0860742016)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 123x183 mm, 143 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori gyfoes am fam ganol oed yn gorfod wynebu atgofion hallt o'r gorffennol wrth iddi ail-fyw hanes ei charwriaeth gyntaf tra mae hi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer ei nofel ddiweddaraf.

A contemporary novel about a middle-aged mother who has to face bitter memories from her past as she relives her first love affair whilst looking for inspiration for her latest novel.
Peidiwch â chymryd eich camarwain gan glawr nofel newydd Sonia Edwards. Darlun ydi o o’r Ferch Noeth a geir yn y teitl. Gallai teitl a llun o’r fath gyffroi disgwyliadau penodol yn eich meddwl, ond chân nhw mo’u gwireddu. Ai stori garu sydd yma? Nage. Oes yna ychydig o hanci-panci ynte? Dim rhyw lawer. Ar ddechrau’r nofel mae Mared yn darganfod bod ei merch “ddwy ar bymtheg sinigaidd hefo styd yn ei thrwyn” yn cael affêr gyda’i hathro Saesneg – ac mae hwnnw’n briod, a’i wraig yn disgwyl plentyn. Dyma sefyllfa addawol ac iddi botensial aruthrol. Deunydd crai llawn posibiliadau i nofelydd fel Sonia Edwards sydd â digon o ddychymyg. Gallai arwain at bob math o gymhlethdodau difyr i’r darllenydd hefyd. Ond ymhen ychydig dudalennau mae’r sinig anhylaw fel clai yn nwylo’i mam a’i thaid, a dyw’r athro ysgol ddim yn cael mwy na dwsin o eiriau i gyd. Trueni hefyd.

Y fam yw cymeriad canolog y nofel wedi’r cyfan. Ei bywyd mewnol hi, ei theimladau, ei rhwystredigaethau a’i hymwneud â’r cymeriadau sydd o’i chwmpas – ei chyn-ŵr, ei merch, ei thad, ei ffrind hoyw Ceri – dyna a gawn gan Sonia Edwards. Portread o wraig mewn gwahanol rolau. Dull y stori fer (hir) sydd yma, a cheir elfennau naratif sydd yn atgoffa rhywun o waith Kate Roberts. Yn wir, gallai’r cymeriad canolog fod yn un o wragedd dioddefus Kate Roberts. Ceir yr un dwyster teimladol, ond nid yw Mared mor ddiymadferth nac yn obsesif-niwrotig, ac mae sgôp y digwyddiadau a’r cylch cymdeithasol yn ehangach a mwy amrywiol. Cryfder y llyfr yw’r astudiaeth sensitif a threiddgar o fyd Mared a’i chydberthynas ag eraill. Hynny a chyfoeth iaith yr awdur.

Wrth ddarllen gwaith Sonia Edwards mae rhywun yn teimlo ei fod yng nghwmni awdur sydd â’r adnoddau ieithyddol a’r dyfeisgarwch i lunio nofel hwy ag iddi lawer mwy o haenau storïol. Difyr fyddai gweld sut lun a gaem o Ferch Noeth gan Sonia Edwards pe bai ei chynfas yn ehangach.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Martha, Jac a Sianco (CD) ...
Caryl Lewis
£13.26
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch