Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Amen, Dyn Pren - Difyrrwch ein Hiaith Ni
Gwilym Tudur, Mair E. Jones
ISBN: 9780860742029 (0860742024)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 216 x 139 mm, 276 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad hynod ddifyr o ddywediadau lliwgar Eifionydd yn ymwneud â phob agwedd ar fywyd cymdeithas wledig, bywyd y cartref a bwyd, chwaraeon a hamdden, amaethyddiaeth a'r tywydd, meddyginiaethau a choelion, gyda nodiadau eglurhaol a geirfa ddefnyddiol. 51 llun du-a-gwyn a chartwn ac 1 map.

A highly interesting collection of the colourful sayings of Eifionydd relating to all aspects of rural life, life in the home and food, games and recreation, agriculture and the weather, medicines and superstitions, with useful explanatory notes and glossary. 51 black-and-white illustrations and cartoons and 1 map.
Wedi cyrraedd yr oedran pan fyddwn ni’n gweld golau’r EXIT hwnnw ar borth tragwyddoldeb, y mae amryw ohonom ni’n dechrau meddwl am sut yr oedd hi ers talwm. Wel, roedd hi’n wahanol. Pa mor wahanol? Wel, darllenwch y llyfr hwn, neu trowch ato cyn cysgu, ac fe welwch chi be ydi “gwahanol”. Mae o fel agor y drws ar yr Oesoedd Canol, yn union fel y profiad o weld ffilm Geoff Charles a John Roberts Williams, Yr Etifeddiaeth.

Mae yna nifer o gasgliadau o eiriau ac ymadroddion gwahanol ardaloedd, a rhai llyfrau’n cofnodi coelion ac arferion. Mae'r llyfr hwn yn gwneud hyn oll, ac yn creu Eifionydd oedd yn bod hanner canrif yn ôl, Eifionydd sydd â’i gwreiddiau hi’n mynd yn ôl yn llawer pellach na hynny. Mi gewch chi brofiad o be ydi CHWYLDRO.

Aeth yr awduron, sy’n frawd a chwaer, ati i gofio iaith eu cynefin, Eifionydd, gan gyffwrdd Llŷn hefyd. Y mae’r iaith yn dod â bywyd a fu yn lliwgar o atgyfodedig – cawn wybod beth oedd pobol yn ei fwyta, sut roedden nhw’n cogino rhai pethau, sut roedden nhw’n gweithio, beth oedd eu difyrrwch nhw, beth oedd rhai o’u credoau nhw, ac ati. Y mae’r llyfr yn llawn o gyfeiriadau at atgofion hwn-a-hwn, neu hon-a-hon, ac yn cofnodi rhai o’u dywediadau personol nhw, neu eu cydnabod. Cyflwynwyd y cyfan mewn dull hwyliog, ac y mae pob esbonio’n esbonio eglur.

Mi ddaeth y llyfr â channoedd o bethau’n ôl i un o’m hoedran i, gan gynnwys rhai ymadroddion “capelaidd” nad ydyn nhw ddim i’w cael yma, sef ymadroddion oedd yn perthyn i addoli cyhoeddus a siarad cyhoeddus. Ar weddi gyhoeddus fe geid ymadroddion fel: “y waith hon eto yn Dy dŷ”, “cofia Di am y rhai sy’n fyr o’n breintiau”, “rydym ni’n gwybod am rai, rwyt Ti yn gwybod am bawb”, neu “golyga ni’n gymeradwy ger Dy fron”.

Ond mi ddylai hwn fod yn llyfr o ddiddordeb i bawb sy’n medru darllen. Beth y mae’r geiriau a’r ymadroddion canlynol yn ei olygu: chwilio am sgert; mwtrin; rafin; ffustio; jarff; sopan. Sut mae chwarae pont y seiri; mendio buwch sydd yn rhwym (ac nid wrth bostyn a olygir); sut y byddech chi’n mynd ati i wneud teisen te oer; be ydi arbenigrwydd fforch datws? Dim obadïa? Dim clem? Wel, y mae hwn yn gamp o lyfr wnaiff eich goleuo.

Gwyn Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
Caneuon Bach y Pentre (CD)
 
£12.98
 
Prynwch
Prynu Dol a Storïau ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch