Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cymêrs Cymru: 2. Cymeriadau Penllyn
Elwyn Edwards
ISBN: 9780860742036 (0860742032)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gwynedd, Caernarfon
Fformat: Clawr Meddal, 180 x 122 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr o straeon am rai o gymeriadau lliwgar ac unigryw Penllyn yn arbennig Elis a Huw Edwards, Fedw Arian, eu dywediadau a'u gweithredoedd, eu ffraethineb a'u doniolwch, wedi eu hysgrifennu gan gyn-fwtsiwr a adnabu'r cymeriadau gwledig hyn. 16 ffotograff du-a-gwyn.

An entertaining volume of stories about some of the colourful and unique characters of Penllyn especially Elis and Huw Edwards, Fedw Arian, their sayings and actions, their wit and humour, written by a former butcher who knew these rural characters. 16 black-and -white photographs.
Ardal ffodus yw honno sydd wedi magu dynion a merched a all fynd ati, o gyfnod i gyfnod, i roi peth o flas y cyfnod hwnnw ar gof a chadw. Magodd Penllyn doreth o rai felly a gallwn ychwanegu enw Elwyn Edwards atynt yn sgil ymddangosiad y gyfrol hon. Gŵr ei filltir sgwâr ydyw, cigydd a lladdwr anifeiliaid yn ei ddydd, Prifardd a Chynghorydd lleol a sirol erbyn hyn.

Cymeriadau lleol, digon di-sôn-amdanynt o du allan i Benllyn sydd dan y chwyddwydr yn y llyfr, a hynny ar sail amgylchiadau a throeon trwstan y buont yn rhan ohonynt. Mae tros hanner y llyfr yn sôn am Huw ac Ellis Edwards, y Fedw Arian, dau a fu y rhai olaf i ddal at yr hen ddull o amaethu ym Mhenllyn. Dau ddigon ‘garw’ yn ystyr Penllyn i’r gair, a dau hen lanc. Dau yr oedd eu dull henffasiwn o ennill eu crystyn yn sicr o esgor ar lu o straeon amdanynt. A difyr yw’r straeon amdanynt a gynhwysir yn y gyfrol. Dau gymeriad y gellir credu ynddynt o’n hadnabyddiaeth o rai tebyg mewn ardaloedd eraill. Am hynny dylai darllenwyr cefn gwlad ar hyd a lled Cymru gael blas mawr ar ran gynta’r llyfr. Gwendid efallai oedd fod hanes y ddau frawd wedi hawlio cymaint o ofod.

Rhoddir lle i Jac Tanmynydd, gŵr a gafodd sylw’r wasg genedlaethol unwaith am hynodrwydd ei wrychoedd llawn haearn sgrap; un arall a gafodd fywyd caled. Ond yn wahanol i hogiau’r Fedw Arian, fe ­âi allan o’i ffordd i wneud bywyd eraill yn anodd, yn arbennig ei gymydog Richard Evans a fagodd gyfrwystra arbennig i dalu’n ôl iddo, ac fe gaiff yntau bennod am ei wrhydri.

Nid dim ond cymeriadau cefn gwlad a geir yn y llyfr, ond nifer o gymeriadau tref y Bala hefyd, pobl y daeth yr awdur i’w hadnabod ar draws cownter siop y cigydd. Pobl gyffredin efo t­ân yn eu boliau am y bêl-droed, am beiriannau, am rasio ceffylau a chŵn, a phobl oedd yn barotach i droi i mewn i’r lladd-dy am seiat ar fore Sul, lle teyrnasai Elwyn, nag at orsedd gras.

Nid crynhoi hanesion wedi eu hailadrodd droeon y mae Elwyn yma ond, yn hytrach, dweud ei brofiad o gyd-fyw a gwylio a gwrando ar y cymeriadau yma yn mynd trwy’u pethe. Dyna gryfder y gyfrol.

Iwan Bryn Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Amen, Dyn Pren - ...
Gwilym Tudur
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch